سخن بزرگان (سیسرون)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- انجام کارهای بزرگ تنها بوسیله ی رأی و اراده و مشیت و شور و قدرت و اختیار و آمریت و عقل پخته و رسایی که زاده ی پیری و تجربت است به مرحله ی اجرا درمی آید.


2- اعتراف به ندانستن چیزی که نمی دانم باعث خجالت و شرم من نمی شود.


3- اعتراف به نادانی نسبت به چیزی که نمی دانم، مرا شرمگین نمی سازد.


4- دوستان حقیقی اگر از دیده بروند از دل نخواهند رفت.


5- جنگ، کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند، به سود کسانی است که یکدیگر را می شناسند، اما همدیگر را نمی کشند؛ جنگ قوانین را خاموش می کند.


6- احمق هیچ گاه سعادتمند نمی شود.


7- اجر نیکی شما در عمل شما نهفته است.


8- برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم.


9- آنچه را که با خوشی و لذت آموخته ایم، هرگز فراموش نمی کنیم.


10- نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است.


11- هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد.


12- پاکان و نیکان، خوبی را تنها برای خود نمی خواهند و از خودپرستی گریزانند. آنها می خواهند و می کوشند که نیکی سراسر جهان را فرا گیرد؛ یعنی همه را دوست می دارند.


13- هرگز به بزرگی نمی رسی، اگر در آن راه زحمت بسیار نکشی.


14- مرد بزرگ کسی است که در سینه خود قلبی کودکانه داشته باشد.


15- بسا کسان که در زندگی مورد نفرت و بیزاری بودند، ولی پس از مرگ، پیشوای اهل دل و محبوب [=دوست داشته شده‌ی] همگان شدند.


16- ناچیز شمردن درد و مرگ، نخستین وظیفه ی مرد است.

زندگینامه سیسرون :


سیسرون (زاده ۱۰۶-درگذشته ۴۳ پیش از میلاد) خطیب معروف رومی بود. مارکوس تولیوس سیسرو خطیب، سیاست مدار و نویسنده رومی، متولد ۰۳٫۰۱٫۱۰۶ قبل از میلاد در «آرپی نوم»(۱) و مقتول در «فورمیا»(۲) به تاریخ ۰۷٫۱۲٫۴۳ قبل از میلاد بود. وی در آغاز جوانی ضمن سرودن شعر و ترجمه آثار یونانی، به آموختن فنون نظامی پرداخت و از هفده سالگی در جنگها شرکت جست و بعدها به مدت دو سال به سیاحت در مشرق زمین گذراند و در این سفر، فلسفه و علوم ادبی را از دانشمندان زمان فرا گرفت و در سال ۷۷ قبل از میلاد به رم بازگشت.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود