سخن بزرگان (شری کارتر اسکات)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- خشم، شما را خوار می‌کند، در حالی که بخشایش، شما را وادار می‌کند تا فراتر از آنچه هستید، رشد کنید.


2- در زندگی، هر چیزی را درست همان گونه که بخواهید، به دست می‌آورید.


3- پابرجا ماندن در درستی و راستی، به معنای [ =چَم ] دور ماندن از بی خبری و نادانی است.


4- هدف پایانی راه زندگی، رسیدن به خرد است.


5- خرد، بالاترین و ژرفترین درجه ی دانش، بینش و فهم است.


6- خرد، کیفیتی نیست که باید به آن رسید، بلکه کیفیتی است که باید به یاد آورده شود.


7- دگرگون کردن هیچ چیز آسان نیست و به هنگام گذر از این فرایند، باید با خودتان مهربان و شکیبا باشید.


8- هیچ بخشی از زندگی نیست که درس نباشد. اگر زنده هستید، درسهایتان را نیز باید بیاموزید.


9- کسانی که منش بزرگی دارند، گامهای گذر زندگی را آسوده تر بر می دارند. این افراد از درون می درخشند؛ درخششی که از چشم دیگران پنهان نمی ماند.


10- آزمایش های ناکام نیز به همان اندازه ی آزمایش های کامیاب، بخشی از فرآیند رشد هستند.


11- به جای اینکه کار نادرست خودتان را شکست و کار نادرست دیگران را ناچیز شمارید، می توانید آنها را به چشم فرصتی برای آموزش بنگرید.


12- هر زمان که نتوانید به خواسته ای برسید، بدانید که فرصتی برای آموختن نکته ای مهم از اندیشه ها و رفتارتان به دست آورده اید.


13- گاهی برای پاس داشتن خودمان، لازم است که در برابر بازدارنده های احساسی، خونسردی خود را پاس بداریم.


14- داوری ها همیشه منفی نیستند.


15- داوری، همان چیزی است که ما را از گشتن در پیرامون چیزی همانند پرده ی باز، باز می دارد؛ پرده ای که بر روی هر گونه داده ای که می خواهید با آن ارتباط برقرار کنید، باز است.


16- تنها پادزهر داوری سخت، مهربانی است.


17- ایستادگی در رنجش و پروراندن رویای انتقام در سر، تنها، باقی ماندن در دام نقش قربانی است.


18- تنها با بخشیدن [دیگران] است که می توان کنش نادرست را فراموش کرد و پرونده را بست.


19- راستی و درستی، بسیار مهم است؛ چون بدون آن، با احساس تقسیم شدن در خودمان، زندگی می کنیم؛ احساس ناتمام بودن و در تعارض بودن با خودمان می کنیم.


20- خندیدن با کسی دیگر، معجزه آفرین است.


21- درسها آنقدر تکرار می شوند تا آموخته شوند.


22- تنها راه رهایی از دست الگوها و مسائل دشواری که به تکرار آن گرایش دارید، جابه جایی نقطه نظرها و توجه به الگوها و یاد گرفتن آموختنی هایشان است.


23- شما زمانی به آگاهی می رسید که دست از تکرار درسها [ی زندگی] بردارید و بتوانید به سمت دروس تازه تر گام بردارید.


24- خنده، بدبختی را از بین می برد. خنده به انسان می آموزد که حتی در سخت ترین شرایط، خونسرد بماند و وجود خود را چندان جدی نگیرد.


25- دگرگونی، همیشه آسان نیست.


26- نمی توانید درسی را بیاموزید، مگر اینکه از آن آگاه شوید.


27- اگر به راستی می خواهیم دگرگون شویم، باید دگرگونی را برگزینیم و به انجام دگرگونی، پایبند باشیم.


28- هیچگاه نمی توانید تمام دروس خود را به پایان برسانید؛ چون تا زمانی که زنده اید، همیشه درسی برای آموختن وجود دارد.


29- هرچه بر خردتان افزوده می شود، به همان نسبت، گنجایش تان نیز گسترش می یابد و به شما اجازه ی ادامه و رفع آسان تر مبارزات بزرگتر را می دهد.


30- زندگی، مدرسه ای سالیانه است که هیچ گاه از آن، دانش آموخته نخواهید شد. از این رو فرایندی آموزشی است که ارزش راستین را به هستی می بخشد.


31- شاگرد بودن، از مقام تان نمی کاهد. به راستی، شاگرد بودن در دنیا، توانایی هایی به شما می دهد که برای افرادی که آماده ی پذیرش این نقش نیستند، نادیدنی است.


32- انسان فروتن، کسی است که در فضیلت خود، هم دارای باور است و هم فروتنی دارد، ولی همچنین، توانایی درک محدودیت هر یک را نیز دارا است.


33- الگوها با گذشت زمان دگرگون می شوند، شما هم بایستی دگرگون شوید.


34- پذیرش دگرگونی، به شما این اجازه را می دهد که به جای کورکورانه رد شدن، آماده ی هر پیچ و خمی باشید که زندگی برایتان پیش می آورد.


35- هنگامی که به آنچه نداریم و می خواهیم داشته باشیم، می اندیشیم، از آْنچه داریم، بی خبر می مانیم.


36- اگر به آنچه داریم، بها ندهیم، ارزش داشته هایمان را دست کم می گیریم.


37- در هر دشواری، به جنبه های مثبت آن توجه کنید.


38- زمانی به روشنی می بینید که بتوانید چشم انداز خود را دگرگون کنید و شرایط را در روشنایی تازه ای ببینید.


39- بهترین راه رسیدن به روشنی، توجه کردن به زمانهایی است که آن را تجربه نمی کنید.


40- هنگامی که در امر پشتیبانی از دیگران کوتاهی می کنید، بیشتر نشانه ی آن است که پشتیبانی از خویش را رها می سازید.


41- هنگامی که می بینید نمی توانید از کسی پشتیبانی کنید، به درون خود بنگرید، شاید آنجا چیزی هست که از آن، پشتیبانی نمی کنید.


42- این سرچشمه های بیرون از ما نیستند که کامیابی یا شکست ما را رقم می زنند، بلکه باور ما به خودمان است که زندگی مان را آن گونه که می خواهیم، شکل می دهد.


43- آگاهی، نخستین گام برای فراهم آوردن زمینه ی دگرگونی هایی است که آرزو دارید در خودتان به وجود آورید.


44- هنگامی که سر رشته ی زندگی تان را در دست خود بگیرید، دنیا پاسخ مثبت می دهد و هوش سرشار، برافروخته می گردد.


45- به یاد داشته باشید که زندگی، فرصت های بسیاری برای بهره گیری در دسترس تان قرار می دهد.


46- رها کردن و دست کشیدن را زمانی فرا می گیرید که این کار را آگاهانه و نه به عنوان یک کنش انفعالی، برای گریز از مسئولیت انجام دهید.


47- دست برنداشتن از آثار برجای مانده از پیشامدهای ناخوشایند، بیش از خود پیشامد، به شخص زیان می رساند.


48- انسان چنان آفریده شده که می تواند اگر بخواهد و اراده کند، بدترین تجربه ها را از یاد ببرد.


49- هنگامی که بدانید چه موانعی بر سر راهتان قرار دارند و سپس، خواهان رها کردن آنها باشید، به جهان هستی پیام می دهید که می خواهید به آن زندگی که شایسته ی آن هستید، دست یابید.


50- ترس ها را به کنار بگذارید تا درس دلیری را بیاموزید وزندگی تان را به گونه ای که آرزو دارید، بیافرینید.


51- زندگی بدون ماجرا، شاید امن و بی خطر باشد، ولی این نوع زندگی، نه بافت دارد و نه رنگ.


52- شما خود به تنهایی، مدبرترین آموزگار خود هستید. در ژرفای وجودتان، آنچه را که باید بدانید، می دانید.


53- زندگی مان، زمانی صاف و هموارتر می شود که به پیام های درون خود توجه کنیم.


54- تنها کاری که باید انجام دهید، این است که به درون خود بنگرید، گوش فرا دهید و به خود باور داشته باشید. در بیرون، سرچشمه ی فراستی وجود ندارد که بتواند به پرسش های شما پاسخ دهد.


55- خرد، با هوش تفاوت دارد. خرد، کاری به بهره ی هوشی شما و یا اینکه در مدرسه چه می کرده اید، ندارد.


56- خرد، جایی است که در آن، ژرفترین نقطه ی درک شما با تجربه های روزانه، هم کوشی پیدا می کند.


57- زیبایی راستین خرد در آن است که زمانی که آن را به یاد می آورید، آن را منتقل می سازید.


58- هرچه بیشتر به مردم، عشق بدهید، عشق بیشتری دریافت می کنید.


59- هر بار که دیگران را از خرد خود بهره مند می سازید، گنجایش تان برای خرد بیشتر افزایش می یابد.


60- کسانی که به خردمند بودن، نام آورند، کسانی هستند که به رشد دیگران کمک کرده اند.


61- هیچ کاری نیست که نتوانید انجام دهید، جایی نیست که نتوانید به آن برسید و چیزی نیست که نتوانید داشته باشید؛ همه در دسترس شما است.


62- هر درسی که در زندگی تان بیاموزید، درها را به روی احساس بی پایان تان می گشاید.


63- رشد و پیشرفت شما بستگی به این دارد که از درسهایی که آموخته اید، كِی و چگونه بهره بگیرید.


64- تنها نتیجه ی پایداری در برابر درسها این است که آنقدر تکرار می شوند تا آنها را بیاموزید.


65- هنگامی که درسی را آموختید، به سادگی به دیگران منتقل می شود و شما به سراغ درسهای دشوارتر و در ضمن، جالب تر پس از آن می روید.


66- دیرور به تاریخ پیوست، از فردا هم چیزی مشخص نیست، ولی امروز، زمانی است که باید آن را دریافت.


67- با لحظه ی اکنون همراه باشید و به آنچه تجربه می کنید، توجه داشته باشید.


68- هنگامی که درسهای زندگی را می پذیرید، هرچند هم که دروسی ناخواسته و مبارز طلب باشند، تازه نخستین گام بنیادی را به سوی یافتن خودِ راستین و هدف از زندگی برداشته اید.


69- درس زندگی هر کسی همیشه برای خودش، آشکار و روشن است؛ بستگی به این دارد که شخص در آن زمان چه لنزی بر چشم گذاشته باشد.


70- گاهی درسهایی با جذابیت کمتر که چه بسا مورد پسندتان هم نباشد، در عمل می توانند نقش دریافت بزرگترین هدایا را برای شما داشته باشند.


71- بنیاد زندگی، هم خط شدن با راهتان است.


72- هر کس، هدف و راه جداگانه ی خود را دارد؛ راهی یگانه و جدا از راه دیگران.


73- هر کنش و یا پیشامدی، درسی به همراه دارد که باید آموخته شود.


74- هیچ شیء، محبت، عشق یا توجه نمی تواند خلاء درون انسان را پر کند. این خلاء را تنها می توان با نگاه به درون پر کرد.


75- ارج نهادن به نفس، چیزی نیست که آن را به دست آورید و سپس تا ابد از آن نگاهبانی کنید، بلکه فرایندی است که همیشه نیاز به جستجو و پرورش و کار دارد.


76- سرگرمی، همانند روغنی است که حرکت موتور زندگی را به نرمی نگاه می دارد. بدون روغن، دنده ها گیر می کنند و از کار می افتند.


77- برای شما چه چیز لذت آور است؟ آن را انجام دهید، پی در پی انجام دهید، چون قلبتان را سبک می کند و معجزه گر وجودتان می شود.


78- زندگی در زمان اکنون، فراهم آورنده ی چیزی است که بیشتر مردم برای رسیدن به آن تلاش می کنند و چیزی جز آرامش نیست.


79- اگر از وابستگی به آنچه می خواهیم در زندگی مان رخ دهد، دست برنداریم، بی شک از زندگی لذت نخواهیم برد.


80- ثروتمند شدن یا زناشویی، هیچگاه تضمینی [ =پایندانی ] برای رهایی از نگرانی نیست. حتی ممکن است از میزان آسودگی شما بکاهد.


81- بیدار هدایای جهان هستی باشید، زیرا گاه، شکل های غیر منتظره [ =دور از چشم داشت ] را می نمایانند.


82- زندگی برای هر کس معنایی [ =چَمی ] دیگرگون از دیگری دارد.


83- زندگی، شما را با درسهای بی شماری رو در رو قرار می دهد؛ درسهایی که از هیچ کدام سود نخواهید برد، مگر آنکه آنها را بشناسید و پذیرای ارزشهای ذاتی شان باشید.


84- هر انسانی در روی زمین بایستی درسهای مقرر خود را بیاموزد؛ درسهایی که جدا و منفرد از درسهای دیگران است.

زندگینامه شری کارتر اسکات :


شری کارتر اسکات نویسنده کتاب مشهور قانون ده گانه موفقیت می باشد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود