سخن بزرگان (فیثاغورث)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- سکوت را بیاموز؛ بگذار ذهن آرام تو گوش کند و بیاموزد.


2- به شخصی که لباس گرانمایه داشت و حرفهای بیهوده می زد، گفتند یا لباس خود را مانند سخنانت کن یا سخنان خود را مانند لباست.


3- خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد.


4- دوست تو کسی است که هر گاه کلمه حق از تو بشنود، خشمناک نشود.


5- اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است.


6- اگر دوست تو مرتکب خطایی شد، از دوستی او صرفنظر مکن؛ زیرا که انسان در معرض خطا است. تا می توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.


7- اراده انسانی، در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند.


8- اراده به گونه ای طبیعی و خود به خود تکمیل می شود؛ به شرط آنکه آموزش و پرورش نادرست سد راهش نشود.


9- بهترین زمان برای تربیت اراده، ایام جوانی است.


10- بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در ژرفای روح و قلب خود جستجو کنیم.


11- آدمی را آزمودن به کردار باید کرد نه به گفتار؛ چه بیشتر مردم، زشت کردار و نیکو گفتارند.


12- انسان، معیار همه ی چیزها است.

زندگینامه فیثاغورث :


پیتاگوراس، فیثاغورس یا فیثاغورث (به یونانی: Πυθαγόρας) فیلسوف و ریاضیدان یونان باستان (۵۶۹–۵۰۰ پیش از میلاد) بود. او نخستین کسی بود که توانست اصول پراکنده‌ای را که ریاضیدانان نخستین عمدتاً با استقرا و آزمون و خطا کشف کرده بودند، بر پایهٔ اصول و براهین قیاسی بنا کند. فیثاغورس در جزیرهٔ ساموس، نزدیک کرانه‌های ایونی، زاده شد. او در عهد قبل از ارشمیدس، زنون و اودوکس (۵۶۹ تا ۵۰۰) پیش از میلاد می‌زیست. او در جوانی به سفرهای زیادی رفت و این امکان را پیدا کرد تا با افکار مصریان باستان، بابلیان و مغان ایرانی آشنا شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود