سخن بزرگان (مثل فرانسوی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- کسی که به امید شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.


2- کسی که برای کامروا شدن به امید شانس نشسته باشد، سالها پیش مرده است.


3- اگر یک مقصر، بیگناه دانسته شود بهتر از این است که یک بیگناه، محکوم گردد.


4- سگ بیدار بهتر از شیر خفته است.


5- مردی که برای «پول» زن می گیرد به نوکری می رود.


6- اگر [ تا به حال ] داماد نشده ای، از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای.


7- بمیر، اما گدا مباش.


8- عادل باش، گرچه گدا باشی.


9- کسی که از احمق تعریف کند، احمق تر از اوست.


10- کسی که پند ارزان را رد کند، طولی نمی کشد که پشیمانی را با بهای زیادی خریداری خواهد کرد.


11- زن لال هرگز از شوهرش کتک نخورده است.


12- تو نان می خوری و زنده هستی و من نان می دهم و زندگی می کنم.


13- انسان در هر کار می بایست بداند کجا باید ترمز کرد.


14- هر کسی نگهبان شرافت خویش است.


15- کسی که فقط با کمک چشم دیگران می بیند فریب می خورد.


16- ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است.


17- در همه چیز، همه چیز هست.


18- در حال رقص هم می توان به جلو رفت.


19- رقص ِآدم ِپیر خیلی گَرد و خاک به پا می کند.


20- کسی خوب می رقصد که [ انسان ] نیک بختی برایش آواز بخواند.


21- خانه ات را برای ترساندن موش آتش مزن.


22- کسی که کم فکر می کند، زیاد حرف می زند.


23- کسی که وجدانش پاک باشد، زود خوابش می برد.


24- در مهمانی آدم خسیس همه می خورند و در دل به میزبان ناسزا می گویند.


25- بسیاری از افراد در نتیجه زیاده روی در خوردن داروها می میرند، نه در نتیجه بیماری هایشان.


26- نبوغ یعنی حوصله.


27- اگر به میان گرگها روی، از آنها زوزه کشیدن خواهی آموخت.


28- خوشبختی از قمار باز فرار می کند.


29- سخن ملایم، به زبان آسیب نمی رساند.


30- نیک نامی از کمربند زرین بهتر است.


31- کسی که توان تصور دارد، ولی آموزش ندیده، بال دارد، ولی پر ندارد.

زندگینامه مثل فرانسوی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود