سخن بزرگان (ناپلئون بناپارت)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست هزار نفری بیم دارم.


2- در دنیا خفتگانی هستند که بیداریشان همچون بیداری اژدها وحشتناک است.


3- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است.


4- انسانها در کل، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند.


5- بزرگترین حوادث دنیا را که تجزیه و تحلیل می کنیم به این نتیجه می رسیم که آنچه باعث بروز آن شده هیچ ارزشی نداشته است.


6- بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که از انجام آن ناتوان است بر عهده گیرد.


7- خونسردی بزرگترین صفت یک فرمانده است.


8- استحکام و پایداری و ثبات و جرأت بر همه چیز فایق می شود.


9- بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ می دهد.


10- هیچ کاری خوب انجام نمی گیرد مگر اینکه انسان خودش آن را به انجام رساند.


11- فن جنگ، نیرومند بودن در یک نقطه ی مشخص و روشن است.


12- بین شکست و پیروزی یک قدم بیشتر فاصله نیست و مردم از ترس شکست، شکست می خورند.


13- [ هر ] پیروزی، پیروزی نیست و هر شکستی، شکست نیست.


14- مردی را در نظر بگیرید که در غربت و دور از خویشاوندان و خانواده خود زندگی می کند. چنین مردی به طور حتم نیاز به نوعی دلبستگی دارد تا جای علاقه پدر و برادرش را بگیرد. اینجاست که عشق می آید و این گونه مزایا را به او تقدیم می کند.


15- آن کس که از اول می داند به کجا می رود، خیلی دور نخواهد رفت.


16- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است.


17- اولین شرط کامیابی، شهامت و بی باکی است.


18- کسانی که روح ناامید دارند، گناهکارترین مردم هستند.


19- عشق گوهری گرانبهاست، اگر با پاکدامنی همراه باشد.


20- پاکدامنی در زن مانند شجاعت در مرد است؛ من از مرد ترسو آنگونه متنفرم که از زن نانجیب.


21- فداکاری در راه وطن از همه دانش ها باارزش تر است.


22- عشق باید شادی آور باشد نه رنج آور.


23- کسی که از شکست می ترسد، حتما شکست خواهد خورد.


24- به نظر ما خیرخواهی دیگران حماقت جلوه می کند و حماقتهای ما خیرخواهی، نیکی دیگران ضعف و ضعف ما همیشه نیکی است.


25- رنجها و ناراحتی ها فکر انسان را قوی می کند.


26- دلیری و شجاعت را به دروغ نمی توان بر خود بست؛ دلیری صفتی است که مکر و فریب نمی پذیرد.


27- شجاعت مانند عشق از امید تغذیه می کند.


28- کسی را که دوستش داری، آزادش بگذار؛ اگر قسمت تو باشد بر می گردد، وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.ازدواج همیشه آنگونه که می پندارید، نتیجه عشق نیست.


29- نایاب ترین چیزها در جهان، دوست صمیمی است.


30- من در جهان یک دوست داشتم و آن هم خودم بوده ام.


31- تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک زن آسانتر است.


32- زنان مرد صفت را دوست نمی دارم و همچنین از مردان زن صفت بیزارم؛ هر کس باید در دنیا تنها نقش خود را بازی کند.


33- کم دانستن و پر گفتن مثل پول نداشتن و زیاد خرج کردن است.


34- سه چهارم پیروزی در صحنه ی نبرد را « روحیه » تشکیل می دهد.


35- باید در مشاوره، دقیق و خوشرو باشیم و در اجرای آن سخت و جدی.


36- نا امیدی، نخستین گامی است که شخص، به سوی گور بر می دارد.


37- برای اندیشیدن وقت بگذارید، اما هنگامی که زمان عمل رسید اندیشیدن را متوقف کنید و حرکت کنید.


38- کسانی که بیش از اندازه فکر می کنند، تهی از اراده و تصمیم اند.


39- هر مردی را می توان از طریق رفتار او با همسر و زیر دستانش شناخت.


40- برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.


41- کسی به جز خودم مسئول سقوطم نیست؛ بزرگترین دشمنی که باعث به وجود آمدن سرنوشتی غم انگیز و اندوهبار برایم شده تنها خودم هستم.


42- اشکال کارتان این است که تازه روز قبل از نبرد، در حالی که هنوز از تحرکات دشمنتان بی خبرید، نقشه می کشید.


43- غیر ممکن کلمه ای است که تنها در فرهنگ لغت انسانهای احمق یافت می شود.


44- انسان با استقامت، قدرت و نفوذ عقل و استدلال می تواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند.


45- هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است، در کارش وقفه نینداز.


46- تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است.


47- مردم از ترس شکست می بازند.


48- اگر زن نبود، نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد؟


49- شجاعت حقیقی، پیروز شدن بر سختی های زندگی است.


50- بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را مدیون سختی ها و دشواریهای روزگار جوانی هستند.


51- احمق ها از گذشته حرف می زنند، دیوانه ها از آینده و عاقل ها از حال.


52- از کسانی که با شما مخالف هستند نهراسید، از کسانی در هراس باشید که با شما موافق هستند اما آن قدر جرأت ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا به شما بگویند.


53- آن قدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را آموختم.


54- جنگ روی جنگ تغذیه می کند.


55- سیاست فاقد قلب است و تنها مغز دارد.


56- رهبران سوداگر امید هستند.


57- یک سرباز برای یک تکه روبان رنگی به مدت طولانی و سخت می جنگد.


58- مرگ حقیقی برای انسان، مرگ امید است.


59- ندای وجدان را هیچ زمان از خود دور نسازید.


60- تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حکمفرما می شد.


61- تا زنده ام لحظه ای آرام نخواهم گرفت؛ راحتی کردن و مردن نزد من یکی است.


62- در دنیا فقط باید از یک چیز ترسید و آن [ خود ] ترس است.


63- اگر به کسی اعتماد نداری از او دوری کن.


64- شرط اصلی موفقیت در تمام مراحل زندگی، داشتن سه چیز است : اول پول، دوم پول و سوم پول.


65- اگر به یک انسان فرصت پیشرفت ندهید، لیاقت، تاثیر چندانی در پیشرفت [ او ] نخواهد داشت.


66- از پیروزی تا سقوط تنها یک قدم فاصله است.


67- مرد حقیقی کسی است که در خواری و خوشبختی، خود را تباه نکند.


68- غرور و خودبینی را ابزار باز شناختن و نشان ترقی قرار ندهید. زیرا در این راه پر پیچ و خم، پرتگاههای وحشتناک زیادی وجود دارد.


69- کسی که می تواند چاپلوسی کند، تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است.


70- با به زبان آوردن صلح، دنیا آرام نمی شود.


71- راه گریز را پیش از ستیز باید جست.


72- هیچ چیز دشوارتر از تصمیم گیری نیست.


73- پیروزی یعنی اراده کردن.


74- در بین هنرها موسیقی بیش از همه در عواطف انسان تاثیر دارد. یک سمفونی در هر مایه از دست یک استاد، بدون شک بیشتر از یک کتاب اخلاق در دل اثر می کند.


75- چه بسا اشخاصی که فقط با صدای کلنگ گورکن از خواب بیدار می شوند.


76- برای آدمی بهتر است که هرگز به دنیا نیاید، تا اینکه به دنیا بیاید و اثری از خود بر جای نگذارد.


77- هیچ کس آنقدر ابله نیست که برای هیچ گونه کاری لیاقت نداشته باشد.


78- مردم مانند فرزندان هستند و ارزش آنها بستگی به موقعیت شان دارد. انگیزه افراد بشر نیز ترس و یا نفع شخصی است؛ برای رهبری مردم باید از این دو انگیزه استفاده کرد.


79- همیشه دم از صلح بزن، ولی آماده جنگ باش.


80- آنجا که قدرت قدم می گذارد، قانون ضعیف خواهد شد.


81- برای یک مرد هیچ شکنجه ای بالاتر از آن نیست که به او ترحم کنی.


82- فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با ناامیدی روبرو نخواهد شد.


83- من همه چیز خود را به گرسنگی و رنجهای جوانی مدیون ام.


84- به نظر من، حق ناشناسی، بزرگترین ناتوانی است که ممکن است کسی داشته باشد.


85- عشق، روح را تواناتر می سازد و انسان را زنده دل نگاه می دارد.


86- من گمان نمی‌کنم مرگ دارای اهمیتی باشد. آنچه که سرنوشت ما را تعیین می‌کند، به دنیا آمدن است. همه‌چیز بستگی دارد به اینکه به هنگام، به دنیا بیاییم.


87- کسی که از شکست خوردن می هراسد، به شکست خود باور دارد.


88- چه بسیارند مردانی که گناهکار و مجرم نیستند مگر به دلیل ضعف آنان برای یک زن.

زندگینامه ناپلئون بناپارت :


ناپلئون یکم یا ناپلئون بناپارت (به فرانسوی: Napoléon Bonaparte) (زاده ۱۵ اوت ۱۷۶۹ میلادی - درگذشته ۵ مه ۱۸۲۱ میلادی)، به عنوان نخستین امپراتور فرانسه در فاصله سال‌های ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۵ میلادی بر این کشور حکومت کرد و نقش بسزایی در تاریخ اروپا ایفا نمود. ناپلئون در جزیره کرس متولد شد و به عنوان افسر توپخانه تعلیم دید. در وقایع بعد از انقلاب کبیر فرانسه به تدریج رشد کرد و در جنگ‌های مختلف فرماندهی نیروهای فرانسوی را برعهده داشت. در سال ۱۷۹۹، ناپلئون طی کودتای ۱۸ برومر خود را به عنوان کنسول اول منصوب کرد و عملاً قدرتمندترین فرد فرانسه شد تا آن که پنج سال بعد به مقام امپراتوری فرانسه رسید. وی در اولین دههٔ قرن ۱۹ ارتش فرانسه را علیه اکثر قدرت‌های اروپایی هدایت کرد و پس از رشته‌ای از پیروزی‌ها موقعیت فرانسه را به عنوان یکی از قدرت‌های غالب قاره اروپا تثبیت کرد. در این دوره حوزه نفوذ فرانسه از طریق اتحادهای متعدد با سایر کشورها و انتصاب دوستان و اعضای خانواده ناپلئون به رهبری دیگر کشورهای تصرف شده توسط فرانسه، گسترش یافت. تاکتیک‌های او باعث پیروزی‌های بسیاری برای ارتش فرانسه در برابر ارتش‌هایی شد که حتی در بعضی موارد از لحاظ تعداد بر ارتش فرانسه برتری داشتند. به همین دلیل وی به عنوان یکی از فرماندهان نظامی تاریخ شناخته شده‌است.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود