آیا میدانید: که چهار پنجم جانوران را حشره ها تشکيل داده اند ؟
logo

فال و طالع بینی ابجد


فال ابجد

فال ابجد

فال ابجد یک روش پیش‌گویی است که در بسیاری از فرهنگ‌ها و تاریخ‌های مختلف کاربرد داشته است. این روش بر اساس ترکیب حروف الفبا است و در آن به هر حرفی یک عدد نسبت داده می‌شود. از این اعداد، مجموع‌ها و البته تفاسیر مختلفی برداشت می‌شود که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

تاریخچه فال ابجد به هزاران سال پیش برمی‌گردد و در فرهنگ‌های مختلف همچون فرهنگ بابلی، هندو، کاباله و غیره کاربرد داشته است. در هندوآبادی، به هر حرف از الفبا یک عدد نسبت داده می‌شود که براساس آن اعداد برای تفاسیری مختلف استفاده می‌شود. در فرهنگ بابلی، همچنین ابجد به عنوان یک روش پیش‌گویی و فال به کار می‌رود. در حقیقت، انتخاب و استفاده از این نظام اعداد به تفاسیر خاصی مربوط می‌شود و هیچ گونه اثر علمی و عقلانی در پیش‌گویی ندارد.

در متون قدیمی، مثل "فال‌نامه‌های خاکستری" از فال ابجد استفاده می‌شده است. در این متون، اعدادی برای هر حرف نسبت داده شده‌اند که پیش‌بینی‌ها و تفاسیر مربوط به هر حرف بر اساس این اعداد است. در زمانهای بعد، خبرهای خوب و بد با استفاده از فال ابجد پیش‌بینی می‌شد و افراد از آن برای کارهای مختلفی مانند ازدواج، سفر، خرید و غیره استفاده می‌کردند.

حالا بیایید به تفاسیر مختلف حروف در فال ابجد بپردازیم. هر حرف از الفبا دارای یک مقدار عددی است که در اینجا به ترتیب نشان می‌دهیم:

الف: 1

ب: 2

ج: 3

د: 4

ه: 5

و: 6

ز: 7

ح: 8

ط: 9

ی: 10

ک: 20

ل: 30

م: 40

ن: 50

س: 60

ع: 70

ف: 80

ص: 90

ق: 100

ر: 200

ش: 300

ت: 400

ث: 500

خ: 600

ذ: 700

ض: 800

ظ: 900

غ: 1000

از این ترکیب‌ها و اعداد می‌توان مفاهیم و تفاسیر مختلفی را استخراج کرد. به عنوان مثال، اگر شما فال ابجد را برای یک نام خاص بگیرید و مجموع اعداد حروف آن را بشمارید، می‌توانید تفاسیر جالبی را پیش بینی کنید. تفاسیر مختلف طالع‌بینان در خصوص این روش وجود دارد، اما همه‌ی آنها مبنی بر تفسیر علمی نیستند و فقط بر اساس باورها و سنت‌ها انجام می‌شوند.

بنابراین، فال ابجد یکی از روش‌هایی است که از قدیم برای پیش‌بینی و تعبیر ماوراءالطبیعه استفاده می‌شده است. هرچند که این روش وسیعاً مورد قبول علمی قرار نگرفته است، اما هنوز هم بسیاری از افراد در بسیاری از فرهنگ‌ها به آن اعتقاد دارند و از آن برای جذب بهترین طالع‌بینی‌ها و نتایج ممکن استفاده می‌کنند. بنابراین، اگر به دنبال تجربه‌ی یک فال جذاب هستید، می‌توانید از فال ابجد استفاده کنید و ببینید که چه تفسیری برای شما خواهد داشت.

حروف وارد شده فقط باید فارسی باشند

حروف ابجد چیست؟

حروف اَبجَد یک روش برای مرتب کردن حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. ما گاهی این شیوه را در شماره‌گذاری موارد یا صفحات دیده‌ایم یا خودمان به کار گرفته‌ایم. حروف ابجد به این شرح هستند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ» و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ با یک تقسیم‌بندی خاص به بیست و هشت حرف تقسیم شد‌ه‌اند. البته این تقسیم‌بندی به دو شکل است و همین است که ابجد کبیر و ابجد صغیر را ایجاد می‌کند.

برای اینکه به راحتی بتوانید حروف ابجد را حفظ کنید هر چند حرف پیاپی به شکل واژه در آمده‌اند. این واژه‌ها عبارتند از: «اَبْجَدْ – هَوََّزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَِّذْ – ضَظِغْ»

از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف از واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، اعداد هر حرف را با هم جمع می‌کنند. برای نمونه، ابجد واژهٔ «علی» برابر با ۱۱۰ و همچنین ابجد «یاعلی» برابر با ۱۲۱ است.

فال حروف ابجد

دانشمندان، آسمان را به دوازده قسم که هر یک ۳۰ درجه مىشود و مجموعا ۳۶۰ درجه میشود، بخش نموده اند، و در مدارات اختران هر قسم را «برج» نامیده اند. چون در هر «برجى» برخی از ستاره ها و به اصطلاح ثوابت (مراد، کواکب ثابت نسبی است چون نسبت به زمین، بسیار آهسته حرکت میکنند و مانند ثابت اند) گرد آمده اند که از هیئت اجتماع آنها صورت جانورانى تصویر رفته بود، آن «برج» را به نام صورت آن جانور نامیدهاند که اول آنها «حمل» و آخر آنها «حوت» است.

برای فال حروف ابجد به هر ماه طالعی نسبت داده‌اند که اسامی این ماه‌ها به ترتیب عبارت هستند از:

حمل , ثور , جوزا , سرطان , اسد , سنبله , میزان , عقرب , قوس , جدی , دلو , حوت

برای اینکه بتوانیم طالع بینی با حروف ابجد را انجام دهیم، باید نام خود او و نام مادرش را بر حسب حروف ابجد کبیر نوشته و اعداد متناظر با هر حرف را با هم جمع کنیم. بعد حاصل جمع اسم خود شخص را با حاصل جمع اسم مادرش جمع کنیم و حاصل جمع را بر ۱۲ تقسیم کنیم. باقیمانده این تقسیم عددی کمتر از ۱۲ می‌شود که همین طالع شخص را مشخص می‌کند و هر باقیمانده‌ای با یک ماه متناظر است. اگر باقیمانده تقسیم ۰ شد آن را متناظر با برج ۱۲ در نظر می‌گیریم.

برای مثال: علی فرزند مرضیه

  • برای فال حروف ابجد علی فرزند مرضیه، اسم علی را به ابجد کبیر در میاریم که می‌شود: ۱۱۰
  • سپس اسم مرضیه را به ابجد کبیر می‌بریم و جمع حروف آن می‌شود: ۱۰۵۵
  • سپس ۱۱۰ و ۱۰۵۵ را با هم جمع می‌کنیم و می‌شود: ۱۱۶۵
  • آنگاه ۱۱۶۵ را بر ۱۲ تقسیم کنیم باقیمانده‌اش می‌شود: ۱
  • پس طالع این شخص را باید از برج ۱، که برج حمل است بخوانیم.

نکته: برای حروف «گ چ پ ژ» هم که در عربی موجود نیستند و در حروف ابجد هم وجود ندارند به این ترتیب عمل می‌کنیم که برای حرف گ، از ابجد حرف ج؛ برای حرف پ، از ابجد حرف ب و برای حرف ژ، از ابجد حرف ز استفاده می‌کنیم. البته بعضی از حکما گفته‌اند حروف گ. چ. پ. ژ. که در عربی نیستند را اصلا حساب نمی‌کنیم؛ و در واقع آن حروف را از اسم شخص حذف می‌کنیم. برای حروفی که تشدید دارند هم در برخی منابع گفته‌اند که باید حروف مشدد را دوبار حساب کنیم و برخی دیگر گفته‌اند که نه همان یک بار حساب‌شان می‌کنیم.

فال و طالع بینی ابجد ماه حوت

برای مردان: مردی که طالعش حوت است مردی مهربان، شجاع و داناست. اگر سر رشته کار خود را گم کند با توکل بر خدا کارش اصلاح شود. باید از زن بدکار دوری کند چرا که در ظاهر دوست او و در باطن دشمن اوست. صاحب این طالع از زن و فرزند بهره مند می‌شود. قرض دادن و ضمانت کردن به او نمی‌سازد چرا که بسیار محجوب است و روی پس گرفتن ندارد. یک دوست مهربان و دلسوز دارد. زیاد با مردم سازگار نیست. از مال حرام، خیر و بهره نبیند. او فردی است که در نظر مردم عزیز و محترم است، اما دوست و دشمن خود را نمی‌شناسد. در کار خود مدبر و داناست. اگر در هنگام سفر به خدا توکل کند می‌تواند با سود و منفعت بسیار از سفر بازگردد. ماه ذی حجه، انگشتر عقیق، دُرّ و یاقوت و لباس پشمینه و سبز رنگ برایش شانس می‌آورد. بعد از دیدن ماه نو قمری خوب است بر روی قرآن نگاه کند.

برای زنان: او زنی باشد با قدی متوسط، خوش خلق، عاقل و شوهر دوست. با زبان خوش نرم می‌شود. با کسی دشمنی ندارد. پر روزی است. به هر خانه‌ای رود، شانس و رزق و روزی در آن خانه زیاد می‌شود. از نامحرم پرهیز کند تا در بلا‌های دنیا و آخرت نیفتد. درخانه شوهر بیش از خانه پدری خیر بیند. زود به آرزو‌های خود می‌رسد. دشمن و بدگو بسیار دارد و نباید شانه سر خود را به کسی بدهد. دست او بی نمک است، اما به کسی محتاج نمی‌شود و همه به او محتاج هستند. قرض دادن به او نمی‌سازد. اگر نذری کرده است باید ادا کند. فرزندان او فراخ روزی هستند. از ماه‌ها، ماه ذی قعده و از روز‌ها روز پنج شنبه و دوشنبه و لباس سفید برای او شانس می‌آورد.

فال و طالع بینی ابجد ماه حمل

برای مردان: مردی که به طالع حمل باشد بلند قد و خوش اخلاق و خوش اقبال است. در طرف راست صورت او خال یا نشانه‌ای است که برای او خوش شانسی می‌آورد. از دروغ بدش می‌آید وخودش نیز باید از دروغ و حرام دوری کند. وقتی کاری ناشایسته می‌کند زود پشیمان می‌شود. زود عصبانی می‌شود، ولی زود هم خشمش فروکش می‌کند. بهتر است کار‌های اقتصادی خود را در اردیبهشت انجام دهد. خرید و فروش برای او نیکو است. باید در نماز کاهلی نکند و در مسائل دینی خود بسیار دقیق باشد. احتمال بیمار شدن او در شهریور ماه بیش از سایر ماه‌هاست. در سن ۱۴ سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند که اگر از ان بگذرد عمر او تا نود ۹۰ سال هم می‌تواند برسد. ماه نو را به روی قران نگاه کند و از صدقه دادن به فقرا کوتاهی نکند تا از بلیات محفوظ بماند.

برای زنان: زنی که طالع او حمل باشد از نظر ظاهر بلندقد با ابروان کشیده است. او زیرک و داناست و ورودش به هر خانه باعث برکت می‌شود. با همسرش مهربان است و در کار خانه توامند و مدبر است. در طول زندگی ممکن است همسایه‌ای داشته باشد که با او دشمنی دارد. نشانه ان زن کوتاه قد و چشم آبی و سفید چهره که در ظاهر با او در مقام دوستی است و در باطن در مقام دشمنی. صاحب این طالع باید دل خود را با خدا صاف کند و هرگز ناشکری نکند تا دست به هر کاری می‌زند زود اصلاح شود. اگر بچه دار نمی‌شود از سادات موسوی دعا بگیرد و نذری هم اگر کرده است باید ادا کند. لباس سبز رنگ برای او خوش یمن است و روز‌های پنج شنبه برای او برکت دارد. به همراه داشتن دعای جوشن کبیر او را از بلایا حفظ می‌کند.

فال و طالع بینی ابجد ماه ثور

برای مردان: صاحب این طالع مردی باشد که بخت و اقبال با او همراه است و عمری طولانی خواهد داشت به شرطی که در نماز کاهلی نکند، مال حرام نخورد و چشم به مال دیگران نداشته باشد. این فرد عیش را دوست دارد و زنان نجیب علاقمند است. زنی عفیف نیز در طالعش وجود دارد که برایش خیر و نیکویی می‌آورد. انگشتر فیروزه برایش خوب است و اول ماه که هلال دیده می‌شود بعد از دیدن هلال به سبزه نگاه کند. اگر وارد حرام نشود خرید و فروش و تجارت برای او نیکو است، ولی قدر مال دنیا را نمی‌داند. بی وفایی نیز زیاد می‌بیند. با طلسم شرف شمس، سر و بدن خود را بشوید تا از بلا محفوظ باشد.

برای زنان: زنی که به طالع ثور باشد زنی است خوش اخلاق، عاقل و زیبارو است. بر سینه یا بر اعضاء خال یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال اوست. دشمن زیاد دارد، ولی به توکلش بر خدا کسی نمی‌تواند به او آسیبی برساند. قدر او را نمی‌دانند. هر چه سن او بالا رود، اموراتش بهتر می‌شود. راضی به آزار دیگران نیست و در کار‌های خیر پیش قدم است. تا هشت فرزند در طالع خود دارد. باید دل خود را با خدا صاف کند تا خداوند کار او را به اصلاح بیاورد. اگر به فرزندان او آسیبی برسد از سادات موسوی رضوی دعا بگیرد تا رفع شود. وقتی هلال اول ماه را دید بر آب جاری نگاه کند. عاقبت به خیر خواهد بود. نباید شانه سر خود را به کسی بدهد و هیچ وقت راز دل و خوابی را که می‌بیند به کسی باز نگوید چرا که هرکسی نمی‌تواند خواب را درست تعبیر کند. در شش سالگی خطرمرگ او را تهدید می‌نماید که اگر از آن بگذرد به عمر طبیعی می‌رسد. برایش خوب است کارهایش را روز جمعه شروع کند، انگشتر یاقوت دستش کند و لباس سبز یا آبی بپوشد.

فال و طالع بینی ابجد ماه جوزا

برای مردان: مردی با طالع جوزا، خوش خلق، مهربان و خوش قیافه است و با آشنایانش به نیکی رفتار می‌کند. مال حرام به او نمی‌سازد و در طول زندگی به سفری عجیب و شاید طولانی خواهد رفت. خیری از دوستانش نمی‌بیند. نباید راز دلش را به کسی بگوید، چون رازش را نگه نمی‌دارند. فرزندان زیادی در طالعش است؛ و سفر‌های زیادی هم زیارتی و هم سیاحتی می‌رود. عمرش را با خوشی و سعادت می‌گذراند. پیامبران را در خواب بیند. از پدر و مادرش نفع زیادی به او نمی‌رسد، ولی آن‌ها راز خود خشنود می‌کند. همسری نیک و صالح نصیبش می‌شود.

برای زنان: این زن کمی دمدمی مزاج است. بر سینه خالی یا نشانی دارد که آن خال یا نشان، نشانه اقبال و دولت اوست. مهربان و چرب زبان است و فرزندان زیادی در طالع دارد. با توسل به معصومین دعایش مستجاب می‌شود. اکثر مواقه دو دل و سرگردان است. باید بر خدا توکل کرده و فکر و خیال نکند. لباس و شانه خود را به کسی ندهد برای اینکه سحر و جادو زود بر او اثر کند. بهتر است خواب‌هایش را نیز به کسی نگوید. در اول عمر رنج می‌کشد، ولی در اواخر عمرش نیکو شده تا حدی که همه به او محتاج می‌شوند. کسی قدرش را نمی‌داند. شوهرش با او مهربان است. در سن هفت سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند که اگر بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید. مسافرت زیادی با فرزندان خود خواهد کرد. از دست و زبان خود همیشه در عذاب است باید ملاحظه خود را داشته باشد. گاه گاه خشم می‌گیرد و زود هم فرو می‌نشیند و به خاطر تند خوئی‌اش به خود زحمت می‌دهد. ماه شعبان برایش شانس می‌آورد و لباس آبی برایش خوش یمن است. باید از کار بد و غیبت پرهیز کند تا در بلا نیافتد. زن همسایه‌ای با ظاهری چرب زبان او دشمنی دارد که باید خود را از او حفظ کند. اول ماه قمری که هلال ماه را دید به روی خوش یکی نگاه کند.

فال و طالع بینی ابجد ماه سرطان

برای مردان: مردی با طالع سرطان ثروتمند و با عزت است. سفر زیاد می‌کند و از مسافرت‌هایش برایش منفعت دارد. تا دوازده فرزند در طالع دارد که بیشتر آن‌ها دختر و پر روزی هستند و پدر و مادر از آن‌ها نفع برند. زراعت و تجارت برای او میانه بود از آب و آتش صدمه دیده، ولی عاقبت به خیر می‌شود. رفت و آمد با مردم چشم آبی برایش خوب نیست، اما لباس پنبه، رنگ کبود و انگشتر دُر و یاقوت بر او خوش یمن است. در سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند، چون از آن بگذرد به عمر طبیعی برسد. در ماه خرداد کاری را شروع کند برایش موفقیت آمیز خواهد بود.

برای زنان: زنی به طالع سرطان باشد، میانه بالا و سفید چهره و ابرو کشیده و خوش رفتار و بر اعضا خال و نشانی داشته باشد که آن نشانه اقبال و دولت و حرمت اوست. شوهری مهربان نصیبش می‌شود. با همسایه‌ها مهربان ست، اما قدرش را نمی‌دانند چرا که بدگو و دشمن بسیار دارد و مشکلاتش از چشم بد مردم است چرا که زیاد توی چشم است و همه حساب او را بسیار می‌کنند. زنی صالح و صادق است و حرام به او نمی‌سازد. ماه ذی حجه و لباس سبز و آبی برای او خوش یُمن است. اول ماه قمری که هلال ماه را دید بعد به روی سوره یاسین نگاه کند تا از بلیات آن ماه محفوظ ماند. بیشتر از درد دل و کمردرد رنج می‌برد و باید دردش را معالجه کند. ممکن است فردی قدبلند و سیاه چشم بین او وشوهرش را به هم بزند و باید از او حذر کنند. در نماز و مسائل دینی ثابت قدم باشد تا خدا او را ایمن کند.

فال و طالع بینی ابجد ماه اسد

برای مردان: اسد خانه آفتاب است و او مردی باشد بلند قامت و خوشرو است که در طرف راست صورت نشانی یا خالی به نشانه اقبال دارد. خوش سخن است و بر عقیده خود ثابت قدم. ممکن است از طرف حاکم شهر یا رئیسش زیانی به او رسد که همین زیان در نهایت باعث سرفرازی او خواهد شد. خوشگذرانی را بسیار دوست دارد، اما زود پشیمان می‌شود. شراکت به او نمی‌آید. رنج بزرگی به او رسد، اما عاقبت بخیر باشد. از دروغگو متنفر است چرا که خودش به دروغ رغبتی ندارد. پدر و مادرش پیش از او بمیرند و از والدین نفعی نمی‌برد، اما باید در حقشان نیکی کند. فرزند زیادی در طالع دارد و از دو نفر آن‌ها نفع یابد. در آخر عمر عاقبت به خیر گردد. دو زن در طالع دارد. اول ماه قمری که هلال ماه را دید بعد از آن بر روی قرآن نگاه کند تا در آنماه از بلا‌ها ایمن گردد. انگشتر عقیق و لباس سبز و رنگارنگ برایش شانس می‌آورد. صدقه بدهد تا از بلا حفظ شود.

برای زنان: زنی که به طالع اسد باشد بلند قد و باریک اندام و ابرو کشیده است و در طرف راست صورت خال یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال اوست. هر چه بزرگتر شود زندگانیش شادتر می‌شود. از اولاد به او خیر می‌رسد و از والدین نفع متوسط می‌برد، ولی از خواهر و برادر بهره نبیند. در امر معیشت زندگانی خود بسیار دانا و بیناست. حرام و غیبت به او نمی‌سازد. اگر غیبت بکند در عوض به او تهمت می‌زنند. راز دل خو به کسی نگوید و از زنی با مو‌های سرخ و چشمانی گرد دوری کند چرا که با او دشمنی دارد. شانه سر خود را به احدی ندهد که بسیار بد است و بیم سحر و جادو در آن است. کاهل نماز نباشد و از ناپاکی پرهیز کند تا برکت به زندگیش بیاید. ماه شوال برای او خوب است و لباس سفید و سبز و انگشتر فیروزه برای او خوش یُمن است. بهتر است ماه نو را به روی قرآن و سبزه نگاه کند. باید با شوهر خود مهربان باشد و زبان خود را نگه دارد تا روزگار را به خوشبختی بگذراند.

فال و طالع بینی ابجد ماه سنبله

برای مردان: مردی که طالع آن برج سنبله باشد دارای قدی متوسط با ابرو‌هایی کشیده است. خوش خلق و خوش بیان است و دروغ گفتن و مال حرام خوردن برایش نحس خواهد بود، اما صداقت برایش نفع دارد. شریک شدن با دیگران برایش سودمند نیست و در بدنش خالی دارد که نشانه بخت و اقبال اوست. دشمن و بدگو زیاد دارد پس نباید راز دلش را به کشی بگوید. مسافرت به سمت جنوب و جنوب غرب برایش منفعت و برکت دارد. فرزندان زیادی در طالع دارد. دعای حرز یمانی او را از نحسی حفظ می‌کند. خطر مرگ در پنج سالگی او را تهدید می‌کند و اگر بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید. اول ماه نو قمری بهتر است به روی سبزه نگاه کند. لباس سبز و رنگارنگ و روز یکشنبه برایش شانس می‌آورد. صدقه دادن او را از بلا حفظ می‌کند.

برای زنان: زنی که به طالع سنبله باشد زنی است بلند بالا و سرخ رو. این زن بسیار مومن وخدا ترس است. در اوائل عمر بسیار صدمه دیده، اما در اواسط و اواخر عمر کارش نیکو شود. بهتر است راز دلش را به کسی نگوید و حرف همه کس را باور نکند. در طول زندگی ممکن است دوره‌ای از خانواده و فامیلش دور شود. از پدر و مادر بهره‌مند نگردد. پاکدامنی و عفت خود را حفظ می‌نماید. فردی سیاه چهره و بلند قد با او دشمنی می‌کند که باید از او حذر کند. عاقبت به خیر است. نباید کاهل نماز شود و اول ماه قمری به روی کلام الله و سبزه یا آب‌های نگاه کند. فرزندان او خوش اقبال و خوش فهم و پر روزی هستند. ماه صفر و روز یکشنبه و لباس‌های رنگین سرخ و سفید برایش خوش یمن است.

فال و طالع بینی ابجد ماه میزان

برای مردان: آن کس که طالعش برج میزان است، با عدالت و با نظم و متعادل است. مردی نسبتا کوتاه اندام و چهار شانه بوده و بسیار عاقل و زیرک و با استعداد است. از دروغ متنفر است و با سخن خوش زود نرم می‌شود. شراکت و مال حرام به او نمی‌سازد. هرگز خواب خود را برای کسی نقل نکند چرا که شاید انبیاء و ائمه (ع) را در خواب ببیند. روزگار را به خوشی سپری می‌کند. باید شکرگزار بوده و در نماز کاهلی نکند. دشمنان و بدگو زیاد دارد دارد که باید از آن‌ها حذر کند. نه از پدر و مادر و نه از خواهر و برادر نفعی نمی‌بیند. ماه رمضان برایش مبارک و انگشتر یاقوت و فیروزه، روز پنجشنبه و لباس سبز برایش خوش یُمن است. اول ماه بعد از دیدن هلال ماه، بر روی سوره یاسین نگاه کند. در سن هشت سالگی خطر مرگ تهدیدش میکند و، چون از آن بگذرد به هشتاد سالگی می‌رسد.

برای زنان: هر زنی که به طالع میزان باشد راستگو و صادق است و از دروغ گو و دروغگویی بیزار. برای اینکه از بلا حفظ شود باید پا دامن بماند و در نماز کاهلی نکند و از حرام خوردن و غیبت و تهمت دوری کند. هر چه بزرگتر شود و سنش بالا رود کارش نیکوتر شود. زندگانی شادی داشته و در امور زندگی عاقل و زیرک است. شوهری مهربان خواهد داشت و هم از پدر و مادر و هم از خواه و برادش سود می‌برد. در میان مردم همیشه سرفراز است. زود خشمگین شده و زود خشمش فرو می‌نشیند. بیماری او بیشتر از صفرا و بلغم باشد، چون که هر وقت اوقاتش تلخ شود طپش قلب می‌گیرد. نذر‌های فراموش شده اش را باید ادا کند تا حاجت بگیرد. در سن سه سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند، چون از این گذشت به نود سالگی برسد. ماه ذی قعده، و روز دوشنبه برایش خوش یمن است.

فال و طالع بینی ابجد ماه عقرب

برای مردان: مردان با طالع عقرب بلند قد و تند خو هستند. از دروغ بیزارند و جفا بسیار بینند. حرفشان نزد بزرگان مورد قبول قرار می‌گیرد و خاک در دستانشان جواهر می‌شود و از این جهت زراعت و کار با خاک برایشان نیکوست. از زن و فرزند نفع متوسط می‌برند. معامله کردن در ماه شهریور برایشان خوب است. بیماری‌هیشان بیشتر دل درد و کمر درد است. با آنکه کارهایشان به سرعت سرانجام می‌گیرد و به نتیجه می‌رسد، اما همیشه دل نگران فردا و عاقبت کار خود هستند. باید بر خدا توکل کند. انگشتر عقیق یمنی برایش شانس می‌آورد. ماه نو را بر روی سبزه نگاه کند. اول عمر را به سختی گذرانده بقیه را به خوبی و خوشی و خوشبختی طی می‌کنند. ماه اردیبهشت برایش خوش یمن است. در سن سی سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند، چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد. سفر زیارتی و سیاحتی زیاد می‌رود.

برای زنان: زنی که طالع آن برج عقرب باشد زنی بلند بالا و خوش رفتار و صادق است. روی سینه یا اعضا دیگر بدن خالی یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال اوست. هر قدر از عمر او بگذرد کارش بالا گیرد. کسی قدر او را نداند و پشت سرش غیبت کرده و تهمت می‌زنند، اما نمی‌توانند آسیب و ضرری به اوبرسانند. یک نفر با قد متوسط او را نصیحت می‌کند و البته بهتر است نصیحت او را قبول کند. پدر و مادر او زودتر از او بمیرند و از خواهر و برادر و خویشان به اندازه‌ای میانه شود می‌برد. در طول زندگی سرگردان و دل نگران می‌شود، اما عاقبت او به خیر است. توکل را از دست ندهد تا زود به مراد دل برسد. گاهی افکاری دارد که موجب می‌شود زود عصبانی شود، ولی خیلی زود هم عصبانیتش فرو می‌نشیند. حرام برای او سازگار نباشد، چون یک ریال از حرام بدست آورد هزار ریال از دست او برود. در سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند، چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد. ماه شوال، روز دوشنبه، لباس سبز و آبی و انگشتر عقیق برایش خوش یُمن است.

فال و طالع بینی ابجد ماه قوس

برای مردان: اگر طالع مردی قوس باشد فردی خوش رو و خوش قامت است که ابروانی کشیده دارد و خالی در طرف راست صورتش به نشان اقبال دیده می‌شود. در اوایل عمر خوش گذرانی بسیار می‌کند و باید از این بابت شکر خدا را به جا آورد تا نعمت از کفش بیرون نرود. از دوستانش بیش از پدر و مادر سود می‌برد. مسافرت به مناطق ساحلی به به سمت دریا برایش خوب است. لازم است صداقت و راستی را در خود حفظ کند و به سمت حرام نرود. محتمل است که یکی از اپیامبران را در خواب ببیند و پس از آن هر روز از قبل سعادتمندتر خواهد شد. در طالعش دو زن است که یکی از آنان برایش بسیار نیکوست. در سن سی سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند، چون از آن بگذرد به سن نود خواهد رسید. هنگام دیدین ماه نو قمری خوب است به روی عقیق یا صفحه قرآن نگاه کند. ماه رمضان، لباس رنگی و انگشتر فیروزه برایش شانس می‌آورد.

برای زنان: زنان طالع قوس خوش رو، خوش اخلاق و خوش سیرت هستند. دانا و بینا بوده و زندگی را به خوبی می‌گذرانند و با اطرافیان، همسایگان و غریبه‌ها مهربانند. خوش قدم بوده و در هر خانه‌ای باشند برکت به آن خانه می‌آید. بدگو بسیار دارد و به هر که نیکی می‌گند بدی بیند. حرام خوردن و کاهل نمازی به او نمی‌سازد. زود مال به دست می‌آورد زود هم مالش را تلف می‌کند. از پدر و مادر سود میانه می‌برد، ولی لز خواهر و برادر نفع می‌برد. فرزندان زیادی در طالع دارد. اگر بیمار شود بیشتر از صفراست. در چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند که، چون از آن بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید. ماه شعبان و لباس رنگارنگ و دیدن قرآن یا سبزه بعد از ماه نو برایش برکت و شانس می‌آورد.

فال و طالع بینی ابجد ماه جدی

برای مردان: مردی خوش اخلاق، خوش سیرت و سخاوتمند است. دروغ و حرام به او نسازد. کسی قدرش را نداند. مال بسیار بدست آورد، تلف می‌کند، ولی دوباره به دست می‌آورد. صاحب این طالع بسیار با صداقت هست و باید از افراد بد تینت حذر کند. از سلطان یا رئیس سود می‌برد. سفر کردن به جانب قبله برایش نیکوست. فرزند بسیار در طالع دارد. زندگی طولانی دارد که به خوبی و خوشی طی می‌شود. یک فرد چشم آبی و بلند قد مدام او را امر و نهی می‌کند در حالی که از باطن دشمن اوست و باید از او حذر کند. در سن سه سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند، چون از آن بگذرد به نود سالگی رسد. ماه شعبان و انگشتر یاقوت برایش شانس می‌آورد. نیکوست که بعد از دیدن ما نو قمری بر آب بنگرد.

برای زنان: عنصر او باد است و برای همین فردی دمدمی است. زنی بلندبالا، سخاوتمند، عفیف، پر روزی عاقل و نیکوکار است. در کودکی سختی می‌بیند، اما عاقبت به خیر می‌شود. نباید راز دلش را به کسی بگوید، چون دشمن زیاد دارد. شانه سر خود را نیز نباید به کسی بدهد. نذر خود را ادا کند تا به مراد دلش برسد. از پدر و مادر بهره‌مند گردد و از برادران و خواهران نفع میانه ببرد. ماه ذی حجه و لباس آبی و سبز برایش شانس می‌آورد. بعد از دیدن ماه نو قمری برایش خوب است که به روی سبزه یا آب جاری نظر کند.

فال و طالع بینی ابجد ماه دلو

برای مردان: مردی باطالع دلو، مردی پاکدامن و مهربان است که به هر کس نیکی می‌کند بدی می‌بیند. قرض دادن و ضمانت کردن دیگران به او نمی‌سازد. حیران و سرگردان است و برای رفع آن باید به خدا توکل کند. صاحب این طالع در سن چهارده سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند که صدقه بدهد، چون از آن بگذرد به سلامتی به عمر طبیعی برسد. عمرش را با خوشی طی می‌کند. مدتی را دور از جفت خویش و در سفر می‌گذراند. گرفتار دوستی ناسازگار می‌شود که با یاری ائمه و لطف خدا می‌تواند از او رها شود و عاقبت بخیر می‌شود. از دو فرزند خود سود می‌برد؛ و تا پیش از مرگ آمرزیده و رستگار خواهد شد. ماه شوال، لباس رنگارنگ و انگشتر فیروزه و یاقوت برایش خوش یُمن است.

برای زنان: صاحب این طالع زنی باشد خوش خلق و خوش صورت، کاردان و باهوش است. تهمت زیاد به او می‌زنند. بر اعضای او خالی یا نشانی باشد و آن نشانه‌ی دولت و اقبال باشد. در طول عمر خود یکبار گمراه می‌شود، اما به زودی اصلاح شده و عاقبت به خیر می‌شود. زنی کوشا و در چشم مردم محترم است. غم مردم را می‌خورد. ممکن است علت بیماری در او سحر بوده یا باد پریان چرا که در کودکی بچه پری را اذیت کرده و از این جهت او را آزار می‌دهند، پس دعای باطل سحر بگیرد و در نماز کاهلی نکند. از پدر و مادر نفع نبیند. شانه سر خود را نیز به کسی ندهد. راز دل به کسی نگوید چرا که دشمن بدگو بسیار دارد. از نامحرم پرهیز کند. در سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید می‌کند، چون از این بگذرد به عمر طببعی می‌رسد. ماه رجب و لباس سبز و آبی برایش شانس می‌آورد.

فال و طالع بینی ابجد ماه حوت

برای مردان: مردی که طالعش حوت است مردی مهربان، شجاع و داناست. اگر سر رشته کار خود را گم کند با توکل بر خدا کارش اصلاح شود. باید از زن بدکار دوری کند چرا که در ظاهر دوست او و در باطن دشمن اوست. صاحب این طالع از زن و فرزند بهره مند می‌شود. قرض دادن و ضمانت کردن به او نمی‌سازد چرا که بسیار محجوب است و روی پس گرفتن ندارد. یک دوست مهربان و دلسوز دارد. زیاد با مردم سازگار نیست. از مال حرام، خیر و بهره نبیند. او فردی است که در نظر مردم عزیز و محترم است، اما دوست و دشمن خود را نمی‌شناسد. در کار خود مدبر و داناست. اگر در هنگام سفر به خدا توکل کند می‌تواند با سود و منفعت بسیار از سفر بازگردد. ماه ذی حجه، انگشتر عقیق، دُرّ و یاقوت و لباس پشمینه و سبز رنگ برایش شانس می‌آورد. بعد از دیدن ماه نو قمری خوب است بر روی قرآن نگاه کند.

برای زنان: او زنی باشد با قدی متوسط، خوش خلق، عاقل و شوهر دوست. با زبان خوش نرم می‌شود. با کسی دشمنی ندارد. پر روزی است. به هر خانه‌ای رود، شانس و رزق و روزی در آن خانه زیاد می‌شود. از نامحرم پرهیز کند تا در بلا‌های دنیا و آخرت نیفتد. درخانه شوهر بیش از خانه پدری خیر بیند. زود به آرزو‌های خود می‌رسد. دشمن و بدگو بسیار دارد و نباید شانه سر خود را به کسی بدهد. دست او بی نمک است، اما به کسی محتاج نمی‌شود و همه به او محتاج هستند. قرض دادن به او نمی‌سازد. اگر نذری کرده است باید ادا کند. فرزندان او فراخ روزی هستند. از ماه‌ها، ماه ذی قعده و از روز‌ها روز پنج شنبه و دوشنبه و لباس سفید برای او شانس می‌آورد.

برج حمل

زنان برج حمل ابرو کمان عاقل وزیرک می باشند. وهم ستاره حضرت خدیجه می باشند.

مردان برج حمل بلند قامت و خوش اقبال لند.

برج ثور

زنان این برج خوش اخلاق وزیبا هستند که دشمن زیادی دارند.

مردان این برج دمدمی مزاج و چشم و دل سیر هستند.

برج جوزا

زنان این برج دمدمی مزاج و متملق اند.

مردان این برج زود جوش و راز دارند.

برج سرطان

زنان این برج اگر پولی قرض بگیرند به فکر پس دادن نیستند.

مردان این برج صاحب عزت، دانا و دیر باور می باشند.

برج اسد

زنان این برج خاکی و افتاده می باشند.

مردان این برج حرفشان درمیان مردم حجت است.

برج سنبله

زنان این برج مومن می باشند.

مردان این برج بدشانس اند.

برج میزان

زنان این برج بسیا راستگو می باشند.

مردان این برج در شراکت بدشانس می باشند.

برج عقرب

زنان این برج همواره از اطرافیان دروغ شنیده و از اطرافیان شانس ندارند.

مردان این برج از کسانی که به آنها وفا دار می باشند بیشترین ضربه را می خورند.

برج قوس

زنان این برج بسیار به چشم می آیند و بهتر است دعای چشم زخم به همراه داشته باشند.

مردان این برج خوش اخلاق و با هیجان وبد شانس اند.

برج جدی

زنان این برج خوش بخت می شوند و از خواهر و برادر شانس می آورند.

مردان این برج تلاش زیادی برای پول می کنند.

برج دلو

زنان این برج تلاشگر وساعی می باشند.

مردان این برج بهتر است هیچ وقت ضمانت کسی را نکنند.

برج حوت

زنان این برج رزق و روزی زیادی داشته و خوش دولت می باشند.

مردان این برج باحیا، عاقل، و نجیب می باشند.

فال ابجد قرآنی , فال ابجد ازدواج , فال ابجد ازدواج , فال ابجد عشقی , فال ابجد با اسم مادر , فال ابجد تاروت , طالع بینی ابجد , ابجد

فال ابجد

فال ابجد یکی از مفاهیم و روش‌های پیش‌بینی تستی است که در فرهنگ و روان‌شناسی مطرح شده است. این فال بر اساس حروف الفبا و نظمی که در ترتیب حروف وجود دارد، انجام می‌شود. در این فال، هر حرف از الفبا و یا عدد متناظر با آن دارای یک معنا و تفسیر می‌باشد.

اولین کاربرد فال ابجد در فرهنگ عرب بوده است. به طور کلی، هر حرف واژه "ابجد" یک مقدار عددی دارد. به عنوان مثال حرف الف برابر با 1، حرف برابر با 2 و الخ. این زبان برای شمارش و بیان اعداد استفاده می‌شده است.

فال ابجد طبق توصیفات مورد نیاز میزان تعبیرات می‌باشد. در فرهنگ مردم شرق از جمله فلسطین و لبنان، روش‌های متداول اعتقاد به نابودی و یا شکست نامداران و یا چهره‌هایی که زندگانی‌شان در معرض خطر است می‌باشد.

در جوامع دیگری مثل ترکیه نیز، ایجاد سنت برای استفاده از فال‌ها به مناسبت مهمانی‌ها همچنین سفر و مسافرت طبق میزان تعبیر بسیار معمولی است.

امروزه، فال ابجد بیشتر در دنیای سرگرمی و تفریح مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشتر به صورت الکترونیکی یا در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی قابل دسترس است. برخی افراد معتقدند که این فال‌ها می‌توانند یک نگاه ساده و پوششی به آینده را فراهم کنند.

به طور کلی، استفاده از فال ابجد یک روش سرگرمی است و نباید به آن به عنوان یک جنبه جدی از جهان روحانیت یا پیش‌بینی اعتقاد کرد. همچنین برای استفاده از فال ابجد نیاز به تبعیت از توجه به جزیات می‌باشد. برای برنامه‌ریزی زندگی و تصمیم‌گیری‌های مهم نیز نباید بر این گونه فال‌ها براساس.

نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

comment-0 رقیه قاسمی
1402/10/02 - 10:07
من طالع بر اساس ابجد صغیر می خواهم
comment-1 مژده
1402/09/26 - 21:47
سلام وقتتون بخیر من اسمم از بچگی بشری صدا میکردن همه اما تو شناسنامه طاهره هستش من کدوم رو برای محاسبه باید درنظر بگیرم درضمن موقع محاسبه بشری رو با ی باید درنظر بگیرم یا الف چون در اصل با ی نوشته میشه
comment-2 ابراهیم
1402/08/17 - 09:32
اطلاعات ابجد خوب بود. اما طالع ها و اطلاعات اصلا حرفهای بی ارزشی بود.
comment-3 گيتا
1402/04/30 - 21:53
با سلام، واقعا درود بر شما. يك سئوال داشتم، وقتى حرف ى رو با كيبورد فارسى وارد ميكنم و با عربى جواب متفاوت مياد. از كدام زبان استفاده كنم؟ تايپ به فارسى يا عربى؟ سپاس دوباره از همه زحماتتون. .
تیم پشتیبانی وب سایت
با سلام. طبیعتا اسم های فارسی باید "ی" فارسی باشد
comment-4 علی
1402/04/30 - 21:58
سلام لطفا این برنامه دانلودداره نصب کنم بنده ی راهنمایی میخوام طالع بچه رو با طالع صغیر چجوریی نگاه کنم برنامشه دارین معروف کنم
comment-5 عباس
1402/03/13 - 23:54
خیلی ممنون. بنظرم کامل بود توضیحات برای حروف ابجد. فالش به خصوصیات من خیلی نزدیک بود... واقعا خیلی
comment-6 سلیمه
1402/02/26 - 20:57
با سلام من میخام اسم پسرمو انتخاب کنم باید باقیمانده ای که بدست میاد همون ماهی باشه که زایمان انجام میدم؟ و اینکه این ماه های چینی هستن یا همین ماه هایی که ما داریم ینی از ۱ تا ۳۱ برج ۱ فروردینه و حمل؟ درست متوجه شدم؟
تیم پشتیبانی وب سایت
ماه ها بر اساس شمسی نیست.
comment-7 زهرا
1402/02/05 - 11:42
سلام اسم مادر اونی که صداش میزنیم رو بنویسیم یا اونی که تو شناسنامشه ؟؟
تیم پشتیبانی وب سایت
با سلام. مسلما شناسنامه ای
comment-8 ابوالفضل
1402/02/05 - 11:42
سلام ببخشید اسم ابوالفضل و اسم های تشدید دار رو چطوری باید نوشت؟ محمد رو همون محمد بنویسیم درسته؟ یا مثلا ابوالفضل رو ابوالفضل؟
تیم پشتیبانی وب سایت
با سلام. دقیقا مثل شناسنامه
comment-9 حسین
1402/02/05 - 11:42
درخصوص جواب شما بگم که درسته مستقیم ازماشمامبلغی مسترد نکردین اما همین که من وامثال من از صفحه یا سایت شما بازدید میشه براتون کافیه تا راحت بتونید گوش شرکتها رو تیغ بزنید جانماز آب دادن زمانش درست ۲۰ سال گذشته مردم عزیز خودشان خداروشکر میکنم در همه زمینه ها استادهستن
تیم پشتیبانی وب سایت
سلام دوست عزیزم. هر بیزنسی در هر جای دنیا اگر به صورت رایگان خدمات بدهد , هزینه هاشو از تبلیغات و یا حمایت مالی مردم دریافت میکند.
این سایت هیچ وقت به قول شما جا نماز آب نکشیده و هیچ وقت نگفته هیچ در آمدی ندارد اما تمااااااااامی ابزار ها به صورت کاملا رایگان در اختیار بازدیدکنندگان عزیز می باشد.
comment-10 حسن ناصری
1402/02/05 - 11:41
سلام وقت بخیر ببخشید از این فال و طالع ابجد میخواستم برای سایتم استفاده کنم
تیم پشتیبانی وب سایت
سلام دوست عزیزم. متاسفانه این سایت api ارائه نمیکند. با تشکر
comment-11 ماشاالله
1402/02/05 - 11:41
سرکتابهای شمابیشترسرگرم کننده است واصلادرمورد آینده نطرندارددرصورتیکه وقتی به افرادیکه سرکتاب میگیرن مراجعه میشودخیلی.....دارد
comment-12 زینب
1402/02/05 - 11:40
از پدر و مادر بهره نمی بیند یعنی چی؟
comment-13 حنا بیرنگ
1402/02/05 - 11:40
سلام ابجد یک اسمی رو برام جوزا اورد یعنی باید متولد همین ماه باشه تا جور دربیاد؟
comment-14 ایرج قلیزاده 2800447095
1402/02/05 - 11:40
بسیارعالی بود.. پسندیدم
comment-15 رضا حیدریان
1402/02/05 - 11:40
بنده میخوام اسم و فامیلی را عوض کنم ولی چی وچه فامیای چون اول اسم من پیش وند میخواد وفامیلی را عوص کنم در ضمن اسم مادرم فاطمه است
comment-16 عقیل
1402/02/05 - 11:40
خسته نباشی از هر راهی پول در میاری برای هرکه طالع میگیری یک نتیجه میاد
تیم پشتیبانی وب سایت
ببخشید شما بابت فال هزینه ای پرداخت کرده اید ؟
twitter facebook linkedin whatsapp telegram