وحید مجیدی

فال عطسه روز جمعه


روز مورد نظر را انتخاب کنید

فال عطسه روز جمعه

جمعه

ساعت

کمی صبر کن

۶ - ۷

فامیل میشوید

۷ - ۸

زیبایی اما مغرور

۸ - ۹

به مسافرت میروی

۹ - ۱۰

با او رابطه برقرار میکنی

۱۰ - ۱۱

اولین عشقش هستی

۱۱ - ۱۲

صحبت درباره توست

۱۲ - ۱۳

به میهمانی میروی

۱۳ - ۱۴

عاشق او میشوی

۱۴ - ۱۵

او را میبینی

۱۵ - ۱۶

مطمئن باش اولین عشقشی

۱۶ - ۱۷

خیانت کار نباش

۱۷ - ۱۸

ازدواج

۱۸ - ۱۹

اگر باکسی درد دل می کنی مراقب باش

۱۹ - ۲۰

در رنج و سختی قرار می گیرد

۲۰ - ۲۱

کمی درباره خودت فکر کن

۲۱ - ۲۲

به حرف مردم اهمیت نده

۲۲ - ۲۳

مواظب خودت باش

۲۳ - ۲۴

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram