وحید مجیدی

فال عطسه روز پنجشنبه


روز مورد نظر را انتخاب کنید

فال عطسه روز پنجشنبه

پنجشنبه

ساعت

نامه دریافت میکنی

۶ - ۷

دیدار غیر منتظره

۷ - ۸

جوابش را بده

۸ - ۹

صحبت مهمی میشود

۹ - ۱۰

دوست دارد تو را ببیند

۱۰ - ۱۱

دیدار

۱۱ - ۱۲

خبر خوش

۱۲ - ۱۳

دلت پیش اوست

۱۳ - ۱۴

دوستت دارد

۱۴ - ۱۵

اذیتش نکن

۱۵ - ۱۶

بعد از ظهر خوشی داری

۱۶ - ۱۷

مواظب اوقات باش

۱۷ - ۱۸

کسی تو را دوست دارد و تو نمیدانی

۱۸ - ۱۹

هیچ اتفاقی نمی افتد

۱۹ - ۲۰

به کارهایش فکر کن

۲۰ - ۲۱

خیانت کار نباش

۲۱ - ۲۲

دیدار

۲۲ - ۲۳

خوش بختی

۲۳ - ۲۴

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram