logo

فال عطسه روز یکشنبه


روز مورد نظر را انتخاب کنید

فال عطسه روز یکشنبه

یکشنبه

ساعت

کمی صبر کن

۶ - ۷

امروز خوشحالی

۷ - ۸

دیدار

۸ - ۹

می خواهد تو را ببیند

۹ - ۱۰

با تو صحبت میکند

۱۰ - ۱۱

دوستت دارد

۱۱ - ۱۲

مواظب خودت باش

۱۲ - ۱۳

به گذشته فکر کن

۱۳ - ۱۴

زیبا به نظر می رسد

۱۴ - ۱۵

عجله در دوستی داری

۱۵ - ۱۶

در کارهایت کمی ناراحتی

۱۶ - ۱۷

در کارهایت به تو کمک می کند

۱۷ - ۱۸

صبور باش

۱۸ - ۱۹

منتظر باش

۱۹ - ۲۰

خیانت می کنی

۲۰ - ۲۱

صحبت در مورد توست

۲۱ - ۲۲

به رفتارت اهمیت می دهد

۲۲ - ۲۳

خواب خوشی می بینی

۲۳ - ۲۴

فال عطسه روز یکشنبه

فال عطسه یکی از باورهای مردمی است که در بسیاری از فرهنگ‌ها و ادیان وجود دارد. این باور مرتبط با عطسه است که به طور تاریخی به دلیل علاقه مردم به پیشگویی و طلسم، بر تعبیرها و همچنین آمریکایی ها، دینی شد. برخی معتقدند که عطسه‌ی یک شنبه روزی است که افرادی که در آن روز عطسه می‌کنند، دارای شانس و برکت بیشتری هستند. این باورها در بسیاری از فرهنگ‌ها باستانی وجود داشته و حتی در خیلی از فرهنگ‌های معاصر همچنان رواج دارد.

به طور کلی، عطسه به عملی مربوط می‌شود که در نتیجه آلرژی یا عفونتی در مجرای تنفسی بوجود می‌آید و هدف آن بخاری کردن بینی و جمع آوری کردن مواد مضر از بدن است. هر چند عطسه پدیده‌ای طبیعی است و در هر روزی ممکن است رخ دهد، اما برخی مردم این از دست رفتن موقعیتی است که خیلی سریع به دست می ‌آید و به رفع وحشت و نگرانی از عدم قطعیت به خصوص مردها ارتباط می ‌دهند.

در فرهنگ غربی، بازتاب این باور در بیان‌های قدیمی وجود دارد. برخی قصه‌ها می‌گویند که هنگامی که شخصی عطسه می‌کند، روح یا قلبش خارج می‌شود و از این رو نظامی مخفی میان دیگران بر روی او تماس می‌گیرد. در فرهنگ انگلیس، بوریسی (Borysii) را یک فراماسون می‌دانند، سیلیوسدر اختراعات خود باید به شخص مهمی در برازنده (برازنده) این وقایع واقعی بین آدمیان هشدار داده می‌شد که "بروسکو از ورود روح پیش دست (روح که بر روی قلب قرار می‌گیرد) خبر بدهد".

باورهای مربوط به فال عطسه در جوامع شرقی نیز یکطرفه است. در چین، دیروقت به عنوان عطسه - شبانه است. بسیاری از افراد برای گرفتن فال باید در وقتی که در آن عطسه می‌کنند، یک عدد خاص، یا به عنوان استخوانی، وجود دارد.

به طور خلاصه، باورها و تعبیرها مربوط به فال عطسه در سرتاسر جهان وجود دارند. اختلافات استراحت چندانی نمی‌کند، با این حال، انواع باور و تعبیرها مختص به هر فرهنگ است. همچنین، این فال‌ها هیچ ارتباط علتی ندارند و بیشتر به عنوان سرگرمی و باورهای خیالی تلقی می‌شوند. هر چند که عطسه طبیعی است و نباید باورهای غیرعقلانی را تسهیم کند، اما تعبیرهای برخی از باورها ممکن است تفسیری برای عملکرد عصبی در بدن ارائه دهد.

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram