آیا میدانید: که ١٣ ميليون و دويست هزار آمريکايي در طول يک سال مورد جراحي زيبايي قرار گرفته اند ؟
logo

فهرست , تلاوت , ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن کریم


قرآن کریم

قرآن کریم، کتاب مقدس اسلام، کلمه به کلمه تحت حفظ خداوند بر انسان نازل شده است. این کتاب، حاوی دستورات الهی برای راهبرد زندگی است و به عنوان راهنمایی برای بشریت در طول قرون خدمت کرده است. قرآن کریم، اساس دین اسلام و سرمایه اعتقادی مسلمانان است.

قرآن کریم ششصد و سیزده سال پس از پيامبری حضرت محمد (ص)، قطع به قطع و به طور متناوب نزول یافت. این نزول به صورت عينی و بی شکل، به ترتیب مواجهه پيامبر با وقعه‌ها و معضلات اجتماعی، سیاسی و عمرانی جامعه اسلامی رخ می‌داد. آخرین آيات قرآن کریم بر محمد (ص) در حق آنچه قرآن عیناً و غیر عیناً تضامن کرده بود ختم شد و پس از آن هیچ نزولی رخ نداد.

قرآن کریم، به بیان دستورات الهی برای شئونات مختلف زندگی انسان از قبیل اعتقاد، عبادت، اخلاق، رفتارها و قضاوت‌ها می‌پردازد. این کتاب، هدایت کننده در باب مسائل دستوری، اعتقادی، قضایی و اجتماعی است و عقاید خود اسلام را بیان می‌کند.

قرآن کریم، به تقسیم سوره‌ها و آیات تمام شده است و هر سوره در مورد یک موضوع خاص صحبت می‌کند. از آنجا که قرآن کریم به صورت چابک و آسان خوانده می‌شود، ترجمه‌ها و تفاسیری از آن برای تفهیم بهتر مفاهیم و دستورات آن در دسترس عموم قرار دارد.

قرآن کریم به شامل چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود: سوره‌های مکی، سوره‌های مدنی، سوره‌های کرامت و سرنوشت و سوره‌های مداومت. هر یک از این سوره‌ها شامل دستورات و هدایت‌های الهی مخصوص خود هستند.

علاوه بر هدایت و راهنمایی در زندگی روزمره، قرآن کریم نیز شامل داستان‌های تاریخی و مشاهیر دینی است که از فرمانبرداری و نافرمانی انسان‌ها در برابر خداوند و نتیجه‌های آن یاد می‌کند. این داستان‌ها، جهت آموزش ارزش‌های معنوی و خداشناسی به انسان‌ها بیان شده‌اند.

قرآن کریم، زبانی بسیار زیبا و شیرین برای انتقال پیام‌های الهی به انسان‌ها استفاده کرده است. دلنشینی و قدرت زبان قرآن کریم، بیانگر عظمت و کمال الهی است و می‌تواند در انسان اراده، ایمان و تأثیرگذاری بیشتر بر جوانب مختلف زندگی داشته باشد.

از دیگر ویژگی‌های قرآن کریم، علوم الهی اعجازی آن است که صد و چند سال پیش با ابزارهای موجود امکان پیش بینی نداشت. این علائم اعجازی، بخشی از وزن و حقیقت قرآن بوده و تا به امروز هیچ ترجمه و تفسیری را نتوانسته است که به این علایم الهی روی بیاورد.

در نهایت، قرآن کریم، که توسط خداوند برای هدایت بشریت نازل شده است، به عنوان منبع اصلی دین اسلام و راهنمای زندگی برای مسلمانان مورد قبول قرار گرفته است. این کتاب، در سراسر جهان به عنوان نماد شانزدهمین عظمت بشر تصویب شده و تلقی می‌شود، همچنین در بین مسلمانان برای ادای نماز و تلاوت قسمت‌هایی از آن استفاده می‌شود.

سوره مورد نظر را انتخاب کنید

تعداد آیه: ۷
ترتیب نزول: ۵
مکی
معنی سوره: باز کردن
تعداد آیه: ۲۸۶
ترتیب نزول: ۸۷
مدنی
معنی سوره: گاو ماده
تعداد آیه: ۲۰۰
ترتیب نزول: ۸۹
مدنی
معنی سوره: خاندان عمران
تعداد آیه: ۱۷۶
ترتیب نزول: ۹۲
مدنی
معنی سوره: زنان
تعداد آیه: ۱۲۰
ترتیب نزول: ۱۱۳
مدنی
معنی سوره:  طبق غذا
تعداد آیه: ۱۶۵
ترتیب نزول: ۵۵
مکی
معنی سوره:  چهارپایان
تعداد آیه: ۲۰۶
ترتیب نزول: ۳۹
مکی
معنی سوره:  مکانی بین بهشت و جهنم
تعداد آیه: ۷۵
ترتیب نزول: ۸۸
مدنی
معنی سوره:  زیادی، غنیمت، هبه
تعداد آیه: ۱۲۹
ترتیب نزول: ۱۱۴
مدنی
معنی سوره:  بازگشتن
تعداد آیه: ۱۰۹
ترتیب نزول: ۵۱
مکی
معنی سوره:  نام حضرت یونس(ع) یکی از پیامبران خدا
11- هود
تعداد آیه: ۱۲۳
ترتیب نزول: ۵۲
مکی
معنی سوره:  نام حضرت هود (ع) یکی از پیامبران خدا
تعداد آیه: ۱۱۱
ترتیب نزول: ۵۳
مکی
معنی سوره:  نام حضرت یوسف(ع) یکی از پیامبران خدا
13- رعد
تعداد آیه: ۴۳
ترتیب نزول: ۹۶
مدنی
معنی سوره: صدای غرش ابر
تعداد آیه: ۵۲
ترتیب نزول: ۷۲
مکی
معنی سوره:  نام حضرت ابراهیم(ع) یکی از پیامبران خدا
تعداد آیه: ۹۹
ترتیب نزول: ۵۴
مکی
معنی سوره:  منع، نام شهر اصحاب الحجر
16- نحل
تعداد آیه: ۱۲۸
ترتیب نزول: ۷۰
مکی
معنی سوره:  زنبور عسل
تعداد آیه: ۱۱۱
ترتیب نزول: ۵۰
مکی
معنی سوره:  رفتن در شب
18- کهف
تعداد آیه: ۱۱۰
ترتیب نزول: ۶۹
مکی
معنی سوره:  غار وسیع
تعداد آیه: ۹۸
ترتیب نزول: ۴۴
مکی
معنی سوره:  نام حضرت مریم(س) 
20- طه
تعداد آیه: ۱۳۵
ترتیب نزول: ۴۵
مکی
معنی سوره:  از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر(ص)
تعداد آیه: ۱۱۲
ترتیب نزول: ۷۳
مکی
معنی سوره:  پیامبران
22- حج
تعداد آیه: ۷۸
ترتیب نزول: ۱۰۴
مدنی
معنی سوره:  قصد، نام یکی از فروعات دین
تعداد آیه: ۱۱۸
ترتیب نزول: ۷۴
مکی
معنی سوره:  ایمان آورندگان،گروندگان
24- نور
تعداد آیه: ۶۴
ترتیب نزول: ۱۰۳
مدنی
معنی سوره:  روشنایی
تعداد آیه: ۷۷
ترتیب نزول: ۴۲
مکی
معنی سوره:  قرآن، روشنگر و جدا کننده حق از باطل
تعداد آیه: ۲۲۷
ترتیب نزول: ۴۷
مکی
معنی سوره:  شاعران
27- نمل
تعداد آیه: ۹۳
ترتیب نزول: ۴۸
مکی
معنی سوره:  مورچه
28- قصص
تعداد آیه: ۸۸
ترتیب نزول: ۴۹
مکی
معنی سوره:  داستانها
تعداد آیه: ۶۹
ترتیب نزول: ۸۵
مکی
معنی سوره:  نام حشره
30- روم
تعداد آیه: ۶۰
ترتیب نزول: ۸۴
مکی
معنی سوره:  نام شهر یا کشوری
تعداد آیه: ۳۴
ترتیب نزول: ۵۷
مکی
معنی سوره:  نام فردی حکیم
تعداد آیه: ۳۰
ترتیب نزول: ۷۵
مکی
معنی سوره:  خضوع و اظهار فروتنی
تعداد آیه: ۷۳
ترتیب نزول: ۹۰
مدنی
معنی سوره:  گروهها
34- سبأ
تعداد آیه: ۵۴
ترتیب نزول: ۵۸
مکی
معنی سوره:  نام قومی که پادشاه آنها زن بود
تعداد آیه: ۴۵
ترتیب نزول: ۴۳
مکی
معنی سوره:  شکافنده
36- یس
تعداد آیه: ۸۳
ترتیب نزول: ۴۱
مکی
معنی سوره:  حروف مقطعه و رمز است
تعداد آیه: ۱۸۲
ترتیب نزول: ۵۶
مکی
معنی سوره:  منظم ساختن صفوف
38- ص
تعداد آیه: ۸۸
ترتیب نزول: ۳۸
مکی
معنی سوره:  حروف مقطعه قرآن
39- زمر
تعداد آیه: ۷۵
ترتیب نزول: ۵۹
مکی
معنی سوره:  دسته ، جماعت
تعداد آیه: ۸۵
ترتیب نزول: ۶۰
مکی
معنی سوره: بخشاینده
تعداد آیه: ۵۴
ترتیب نزول: ۶۱
مکی
معنی سوره: بیان روشن
تعداد آیه: ۵۳
ترتیب نزول: ۶۲
مکی
معنی سوره: مشورت
تعداد آیه: ۸۹
ترتیب نزول: ۶۳
مکی
معنی سوره: زینت
تعداد آیه: ۵۹
ترتیب نزول: ۶۴
مکی
معنی سوره: دود
تعداد آیه: ۳۷
ترتیب نزول: ۶۵
مکی
معنی سوره: به زانو درآمده
تعداد آیه: ۳۵
ترتیب نزول: ۶۶
مکی
معنی سوره: نام مکانی در عمان
تعداد آیه: ۳۸
ترتیب نزول: ۹۵
مدنی
معنی سوره: نام پیامبر اسلام(ص)
48- فتح
تعداد آیه: ۲۹
ترتیب نزول: ۱۱۲
مدنی
معنی سوره: پیروزی
تعداد آیه: ۱۸
ترتیب نزول: ۱۰۷
مدنی
معنی سوره: خانه ها
50- ق
تعداد آیه: ۴۵
ترتیب نزول: ۳۴
مکی
معنی سوره: حروف مقطعه
تعداد آیه: ۶۰
ترتیب نزول: ۶۷
مکی
معنی سوره: بادهایی که اشیاء را به پرواز درمی آورد
52- طور
تعداد آیه: ۴۹
ترتیب نزول: ۷۶
مکی
معنی سوره: نام کوه است
53- نجم
تعداد آیه: ۶۲
ترتیب نزول: ۲۳
مکی
معنی سوره: ستاره
54- قمر
تعداد آیه: ۵۵
ترتیب نزول: ۳۷
مکی
معنی سوره: ماه
تعداد آیه: ۷۸
ترتیب نزول: ۹۷
مدنی
معنی سوره: بخشنده
تعداد آیه: ۹۶
ترتیب نزول: ۴۶
مکی
معنی سوره: حادثه عظیم قیامت
تعداد آیه: ۲۹
ترتیب نزول: ۹۴
مدنی
معنی سوره: آهن
تعداد آیه: ۲۲
ترتیب نزول: ۱۰۶
مدنی
معنی سوره: تابیدن طناب،جدول و مناظره
59- حشر
تعداد آیه: ۲۴
ترتیب نزول: ۱۰۱
مدنی
معنی سوره: جمع کردن
تعداد آیه: ۱۳
ترتیب نزول: ۹۱
مدنی
معنی سوره: آزمون شده(مونث)
61- صف
تعداد آیه: ۱۴
ترتیب نزول: ۱۱۱
مدنی
معنی سوره: صف کشیدن
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۱۰۹
مدنی
معنی سوره: آخرین روز هفته
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۱۰۵
مدنی
معنی سوره: منافقان(نفاق پیشه گان و دورویان)
تعداد آیه: ۱۸
ترتیب نزول: ۱۱۰
مدنی
معنی سوره: مغبون کردن یکدیگر
تعداد آیه: ۱۲
ترتیب نزول: ۹۹
مدنی
معنی سوره: باز کردن عقد نکاح
تعداد آیه: ۱۲
ترتیب نزول: ۱۰۸
مدنی
معنی سوره: حرام کردن
تعداد آیه: ۳۰
ترتیب نزول: ۷۷
مکی
معنی سوره: حکومت و اداره امور
68- قلم
تعداد آیه: ۵۲
ترتیب نزول: ۲
مکی
معنی سوره: وسیله نگارش و نوشتن
تعداد آیه: ۵۲
ترتیب نزول: ۷۸
مکی
معنی سوره: روز رستاخیز
تعداد آیه: ۴۴
ترتیب نزول: ۷۹
مکی
معنی سوره: صعود از پله
71- نوح
تعداد آیه: ۲۸
ترتیب نزول: ۷۱
مکی
معنی سوره: نام حضرت نوح(ع) یکی از پیامبران خدا
72- جن
تعداد آیه: ۲۸
ترتیب نزول: ۴۰
مکی
معنی سوره: پوشیده،نام موجود نامرئی
تعداد آیه: ۲۰
ترتیب نزول: ۳
مکی
معنی سوره: پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر(ص) است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود)
تعداد آیه: ۵۶
ترتیب نزول: ۴
مکی
معنی سوره: آرمیده در بستر
تعداد آیه: ۴۰
ترتیب نزول: ۳۱
مکی
معنی سوره: به پا داشتن
تعداد آیه: ۳۱
ترتیب نزول: ۹۸
مدنی
معنی سوره: نوع انسان،بشر
تعداد آیه: ۵۰
ترتیب نزول: ۳۳
مکی
معنی سوره: فرستاده شدگان
78- نبأ
تعداد آیه: ۴۰
ترتیب نزول: ۸۰
مکی
معنی سوره: خبر مهم
تعداد آیه: ۴۶
ترتیب نزول: ۸۱
مکی
معنی سوره: کشیدن
80- عبس
تعداد آیه: ۴۲
ترتیب نزول: ۲۴
مکی
معنی سوره: عبوس،چهره درهم کشیدن
تعداد آیه: ۲۹
ترتیب نزول: ۷
مکی
معنی سوره: پیچیدن نور خورشید
تعداد آیه: ۱۹
ترتیب نزول: ۸۲
مکی
معنی سوره: شکافته شدن
تعداد آیه: ۳۶
ترتیب نزول: ۸۶
مکی
معنی سوره: کم فروشان
تعداد آیه: ۲۵
ترتیب نزول: ۸۳
مکی
معنی سوره: شکافته شدن
تعداد آیه: ۲۲
ترتیب نزول: ۲۷
مکی
معنی سوره: شیء ظاهر و آشکار
تعداد آیه: ۱۷
ترتیب نزول: ۳۶
مکی
معنی سوره: کوبیدن
تعداد آیه: ۱۹
ترتیب نزول: ۸
مکی
معنی سوره: برتر، بالاتر
تعداد آیه: ۲۶
ترتیب نزول: ۶۸
مکی
معنی سوره: پوشاندن
89- فجر
تعداد آیه: ۳۰
ترتیب نزول: ۱۰
مکی
معنی سوره: شکافتن وسیع،صبح
90- بلد
تعداد آیه: ۲۰
ترتیب نزول: ۳۵
مکی
معنی سوره: شهر(مکه)
91- شمس
تعداد آیه: ۱۵
ترتیب نزول: ۲۶
مکی
معنی سوره: خورشید
92- لیل
تعداد آیه: ۲۱
ترتیب نزول: ۹
مکی
معنی سوره: شب
93- ضحی
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۱۱
مکی
معنی سوره: اوائل روز
94- شرح
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۱۲
مکی
معنی سوره: شرح صدر، آرامش
95- تین
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۲۸
مکی
معنی سوره: انجیر
96- علق
تعداد آیه: ۱۹
ترتیب نزول: ۱
مکی
معنی سوره: خون بسته
97- قدر
تعداد آیه: ۵
ترتیب نزول: ۲۵
مکی
معنی سوره: اندازه گیری و تقدیر
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۱۰۰
مدنی
معنی سوره: دلیل روشن
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۹۳
مدنی
معنی سوره: به لرزه درآمدن
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۱۴
مکی
معنی سوره: دویدن با سرعت
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۳۰
مکی
معنی سوره: حادثه مهم و سخت
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۱۶
مکی
معنی سوره: تفاخر و فخر فروشی
103- عصر
تعداد آیه: ۳
ترتیب نزول: ۱۳
مکی
معنی سوره: فشردن، وقت عصر
104- همزه
تعداد آیه: ۹
ترتیب نزول: ۳۲
مکی
معنی سوره: عیب جو و غیبت کننده
105- فیل
تعداد آیه: ۵
ترتیب نزول: ۱۹
مکی
معنی سوره: نام حیوان
106- قریش
تعداد آیه: ۴
ترتیب نزول: ۲۹
مکی
معنی سوره: قدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مکه که پیامبر اسلام(ص) نیز جزء آن قبیله بود
تعداد آیه: ۷
ترتیب نزول: ۱۷
مکی
معنی سوره: چیز کم
108- کوثر
تعداد آیه: ۳
ترتیب نزول: ۱۵
مکی
معنی سوره: خیر کثیر و فراوان
تعداد آیه: ۶
ترتیب نزول: ۱۸
مکی
معنی سوره: کسانی که حق را می پوشانند
110- نصر
تعداد آیه: ۳
ترتیب نزول: ۱۰۲
مدنی
معنی سوره: پیروزی
111- مسد
تعداد آیه: ۵
ترتیب نزول: ۶
مکی
معنی سوره: طنابی که از الیاف بافته شده
تعداد آیه: ۴
ترتیب نزول: ۲۲
مکی
معنی سوره: یگانگی
113- فلق
تعداد آیه: ۵
ترتیب نزول: ۲۰
مکی
معنی سوره: شکافتن، طلوع صبح
114- ناس
تعداد آیه: ۶
ترتیب نزول: ۲۱
مکی
معنی سوره: مردم

قرآن کریم آنلاین با صوت و تلاوت فارسی و انگلیسی

سوره شماره 1 قرآن کریم فاتحه نام دارد و دارای ۷ آیه و ترتیب نزول ۵ می باشد. سوره فاتحه مکی بوده و معنی آن باز کردن می باشد.

سوره شماره 2 قرآن کریم بقره نام دارد و دارای ۲۸۶ آیه و ترتیب نزول ۸۷ می باشد. سوره بقره مدنی بوده و معنی آن گاو ماده می باشد.

سوره شماره 3 قرآن کریم آل عمران نام دارد و دارای ۲۰۰ آیه و ترتیب نزول ۸۹ می باشد. سوره آل عمران مدنی بوده و معنی آن خاندان عمران می باشد.

سوره شماره 4 قرآن کریم نساء نام دارد و دارای ۱۷۶ آیه و ترتیب نزول ۹۲ می باشد. سوره نساء مدنی بوده و معنی آن زنان می باشد.

سوره شماره 5 قرآن کریم مائده نام دارد و دارای ۱۲۰ آیه و ترتیب نزول ۱۱۳ می باشد. سوره مائده مدنی بوده و معنی آن  طبق غذا می باشد.

سوره شماره 6 قرآن کریم انعام نام دارد و دارای ۱۶۵ آیه و ترتیب نزول ۵۵ می باشد. سوره انعام مکی بوده و معنی آن  چهارپایان می باشد.

سوره شماره 7 قرآن کریم اعراف نام دارد و دارای ۲۰۶ آیه و ترتیب نزول ۳۹ می باشد. سوره اعراف مکی بوده و معنی آن  مکانی بین بهشت و جهنم می باشد.

سوره شماره 8 قرآن کریم انفال نام دارد و دارای ۷۵ آیه و ترتیب نزول ۸۸ می باشد. سوره انفال مدنی بوده و معنی آن  زیادی، غنیمت، هبه می باشد.

سوره شماره 9 قرآن کریم توبه(برائت) نام دارد و دارای ۱۲۹ آیه و ترتیب نزول ۱۱۴ می باشد. سوره توبه(برائت) مدنی بوده و معنی آن  بازگشتن می باشد.

سوره شماره 10 قرآن کریم یونس نام دارد و دارای ۱۰۹ آیه و ترتیب نزول ۵۱ می باشد. سوره یونس مکی بوده و معنی آن  نام حضرت یونس(ع) یکی از پیامبران خدا می باشد.

سوره شماره 11 قرآن کریم هود نام دارد و دارای ۱۲۳ آیه و ترتیب نزول ۵۲ می باشد. سوره هود مکی بوده و معنی آن  نام حضرت هود (ع) یکی از پیامبران خدا می باشد.

سوره شماره 12 قرآن کریم یوسف نام دارد و دارای ۱۱۱ آیه و ترتیب نزول ۵۳ می باشد. سوره یوسف مکی بوده و معنی آن  نام حضرت یوسف(ع) یکی از پیامبران خدا می باشد.

سوره شماره 13 قرآن کریم رعد نام دارد و دارای ۴۳ آیه و ترتیب نزول ۹۶ می باشد. سوره رعد مدنی بوده و معنی آن صدای غرش ابر می باشد.

سوره شماره 14 قرآن کریم ابراهیم نام دارد و دارای ۵۲ آیه و ترتیب نزول ۷۲ می باشد. سوره ابراهیم مکی بوده و معنی آن  نام حضرت ابراهیم(ع) یکی از پیامبران خدا می باشد.

سوره شماره 15 قرآن کریم حِجر نام دارد و دارای ۹۹ آیه و ترتیب نزول ۵۴ می باشد. سوره حِجر مکی بوده و معنی آن  منع، نام شهر اصحاب الحجر می باشد.

سوره شماره 16 قرآن کریم نحل نام دارد و دارای ۱۲۸ آیه و ترتیب نزول ۷۰ می باشد. سوره نحل مکی بوده و معنی آن  زنبور عسل می باشد.

سوره شماره 17 قرآن کریم اسراء نام دارد و دارای ۱۱۱ آیه و ترتیب نزول ۵۰ می باشد. سوره اسراء مکی بوده و معنی آن  رفتن در شب می باشد.

سوره شماره 18 قرآن کریم کهف نام دارد و دارای ۱۱۰ آیه و ترتیب نزول ۶۹ می باشد. سوره کهف مکی بوده و معنی آن  غار وسیع می باشد.

سوره شماره 19 قرآن کریم مریم نام دارد و دارای ۹۸ آیه و ترتیب نزول ۴۴ می باشد. سوره مریم مکی بوده و معنی آن  نام حضرت مریم(س)  می باشد.

سوره شماره 20 قرآن کریم طه نام دارد و دارای ۱۳۵ آیه و ترتیب نزول ۴۵ می باشد. سوره طه مکی بوده و معنی آن  از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر(ص) می باشد.

سوره شماره 21 قرآن کریم انبیاء نام دارد و دارای ۱۱۲ آیه و ترتیب نزول ۷۳ می باشد. سوره انبیاء مکی بوده و معنی آن  پیامبران می باشد.

سوره شماره 22 قرآن کریم حج نام دارد و دارای ۷۸ آیه و ترتیب نزول ۱۰۴ می باشد. سوره حج مدنی بوده و معنی آن  قصد، نام یکی از فروعات دین می باشد.

سوره شماره 23 قرآن کریم مؤمنون نام دارد و دارای ۱۱۸ آیه و ترتیب نزول ۷۴ می باشد. سوره مؤمنون مکی بوده و معنی آن  ایمان آورندگان،گروندگان می باشد.

سوره شماره 24 قرآن کریم نور نام دارد و دارای ۶۴ آیه و ترتیب نزول ۱۰۳ می باشد. سوره نور مدنی بوده و معنی آن  روشنایی می باشد.

سوره شماره 25 قرآن کریم فرقان نام دارد و دارای ۷۷ آیه و ترتیب نزول ۴۲ می باشد. سوره فرقان مکی بوده و معنی آن  قرآن، روشنگر و جدا کننده حق از باطل می باشد.

سوره شماره 26 قرآن کریم شعراء نام دارد و دارای ۲۲۷ آیه و ترتیب نزول ۴۷ می باشد. سوره شعراء مکی بوده و معنی آن  شاعران می باشد.

سوره شماره 27 قرآن کریم نمل نام دارد و دارای ۹۳ آیه و ترتیب نزول ۴۸ می باشد. سوره نمل مکی بوده و معنی آن  مورچه می باشد.

سوره شماره 28 قرآن کریم قصص نام دارد و دارای ۸۸ آیه و ترتیب نزول ۴۹ می باشد. سوره قصص مکی بوده و معنی آن  داستانها می باشد.

سوره شماره 29 قرآن کریم عنکبوت نام دارد و دارای ۶۹ آیه و ترتیب نزول ۸۵ می باشد. سوره عنکبوت مکی بوده و معنی آن  نام حشره می باشد.

سوره شماره 30 قرآن کریم روم نام دارد و دارای ۶۰ آیه و ترتیب نزول ۸۴ می باشد. سوره روم مکی بوده و معنی آن  نام شهر یا کشوری می باشد.

سوره شماره 31 قرآن کریم لقمان نام دارد و دارای ۳۴ آیه و ترتیب نزول ۵۷ می باشد. سوره لقمان مکی بوده و معنی آن  نام فردی حکیم می باشد.

سوره شماره 32 قرآن کریم سجدة نام دارد و دارای ۳۰ آیه و ترتیب نزول ۷۵ می باشد. سوره سجدة مکی بوده و معنی آن  خضوع و اظهار فروتنی می باشد.

سوره شماره 33 قرآن کریم احزاب نام دارد و دارای ۷۳ آیه و ترتیب نزول ۹۰ می باشد. سوره احزاب مدنی بوده و معنی آن  گروهها می باشد.

سوره شماره 34 قرآن کریم سبأ نام دارد و دارای ۵۴ آیه و ترتیب نزول ۵۸ می باشد. سوره سبأ مکی بوده و معنی آن  نام قومی که پادشاه آنها زن بود می باشد.

سوره شماره 35 قرآن کریم فاطر نام دارد و دارای ۴۵ آیه و ترتیب نزول ۴۳ می باشد. سوره فاطر مکی بوده و معنی آن  شکافنده می باشد.

سوره شماره 36 قرآن کریم یس نام دارد و دارای ۸۳ آیه و ترتیب نزول ۴۱ می باشد. سوره یس مکی بوده و معنی آن  حروف مقطعه و رمز است می باشد.

سوره شماره 37 قرآن کریم صافات نام دارد و دارای ۱۸۲ آیه و ترتیب نزول ۵۶ می باشد. سوره صافات مکی بوده و معنی آن  منظم ساختن صفوف می باشد.

سوره شماره 38 قرآن کریم ص نام دارد و دارای ۸۸ آیه و ترتیب نزول ۳۸ می باشد. سوره ص مکی بوده و معنی آن  حروف مقطعه قرآن می باشد.

سوره شماره 39 قرآن کریم زمر نام دارد و دارای ۷۵ آیه و ترتیب نزول ۵۹ می باشد. سوره زمر مکی بوده و معنی آن  دسته ، جماعت می باشد.

سوره شماره 40 قرآن کریم غافر نام دارد و دارای ۸۵ آیه و ترتیب نزول ۶۰ می باشد. سوره غافر مکی بوده و معنی آن بخشاینده می باشد.

سوره شماره 41 قرآن کریم فصّلت نام دارد و دارای ۵۴ آیه و ترتیب نزول ۶۱ می باشد. سوره فصّلت مکی بوده و معنی آن بیان روشن می باشد.

سوره شماره 42 قرآن کریم شوری نام دارد و دارای ۵۳ آیه و ترتیب نزول ۶۲ می باشد. سوره شوری مکی بوده و معنی آن مشورت می باشد.

سوره شماره 43 قرآن کریم زخرف نام دارد و دارای ۸۹ آیه و ترتیب نزول ۶۳ می باشد. سوره زخرف مکی بوده و معنی آن زینت می باشد.

سوره شماره 44 قرآن کریم دخان نام دارد و دارای ۵۹ آیه و ترتیب نزول ۶۴ می باشد. سوره دخان مکی بوده و معنی آن دود می باشد.

سوره شماره 45 قرآن کریم جاثیه نام دارد و دارای ۳۷ آیه و ترتیب نزول ۶۵ می باشد. سوره جاثیه مکی بوده و معنی آن به زانو درآمده می باشد.

سوره شماره 46 قرآن کریم احقاف نام دارد و دارای ۳۵ آیه و ترتیب نزول ۶۶ می باشد. سوره احقاف مکی بوده و معنی آن نام مکانی در عمان می باشد.

سوره شماره 47 قرآن کریم محمد نام دارد و دارای ۳۸ آیه و ترتیب نزول ۹۵ می باشد. سوره محمد مدنی بوده و معنی آن نام پیامبر اسلام(ص) می باشد.

سوره شماره 48 قرآن کریم فتح نام دارد و دارای ۲۹ آیه و ترتیب نزول ۱۱۲ می باشد. سوره فتح مدنی بوده و معنی آن پیروزی می باشد.

سوره شماره 49 قرآن کریم حجرات نام دارد و دارای ۱۸ آیه و ترتیب نزول ۱۰۷ می باشد. سوره حجرات مدنی بوده و معنی آن خانه ها می باشد.

سوره شماره 50 قرآن کریم ق نام دارد و دارای ۴۵ آیه و ترتیب نزول ۳۴ می باشد. سوره ق مکی بوده و معنی آن حروف مقطعه می باشد.

سوره شماره 51 قرآن کریم ذاریات نام دارد و دارای ۶۰ آیه و ترتیب نزول ۶۷ می باشد. سوره ذاریات مکی بوده و معنی آن بادهایی که اشیاء را به پرواز درمی آورد می باشد.

سوره شماره 52 قرآن کریم طور نام دارد و دارای ۴۹ آیه و ترتیب نزول ۷۶ می باشد. سوره طور مکی بوده و معنی آن نام کوه است می باشد.

سوره شماره 53 قرآن کریم نجم نام دارد و دارای ۶۲ آیه و ترتیب نزول ۲۳ می باشد. سوره نجم مکی بوده و معنی آن ستاره می باشد.

سوره شماره 54 قرآن کریم قمر نام دارد و دارای ۵۵ آیه و ترتیب نزول ۳۷ می باشد. سوره قمر مکی بوده و معنی آن ماه می باشد.

سوره شماره 55 قرآن کریم الرحمن نام دارد و دارای ۷۸ آیه و ترتیب نزول ۹۷ می باشد. سوره الرحمن مدنی بوده و معنی آن بخشنده می باشد.

سوره شماره 56 قرآن کریم واقعه نام دارد و دارای ۹۶ آیه و ترتیب نزول ۴۶ می باشد. سوره واقعه مکی بوده و معنی آن حادثه عظیم قیامت می باشد.

سوره شماره 57 قرآن کریم حدید نام دارد و دارای ۲۹ آیه و ترتیب نزول ۹۴ می باشد. سوره حدید مدنی بوده و معنی آن آهن می باشد.

سوره شماره 58 قرآن کریم مجادله نام دارد و دارای ۲۲ آیه و ترتیب نزول ۱۰۶ می باشد. سوره مجادله مدنی بوده و معنی آن تابیدن طناب،جدول و مناظره می باشد.

سوره شماره 59 قرآن کریم حشر نام دارد و دارای ۲۴ آیه و ترتیب نزول ۱۰۱ می باشد. سوره حشر مدنی بوده و معنی آن جمع کردن می باشد.

سوره شماره 60 قرآن کریم ممتحنه نام دارد و دارای ۱۳ آیه و ترتیب نزول ۹۱ می باشد. سوره ممتحنه مدنی بوده و معنی آن آزمون شده(مونث) می باشد.

سوره شماره 61 قرآن کریم صف نام دارد و دارای ۱۴ آیه و ترتیب نزول ۱۱۱ می باشد. سوره صف مدنی بوده و معنی آن صف کشیدن می باشد.

سوره شماره 62 قرآن کریم جمعه نام دارد و دارای ۱۱ آیه و ترتیب نزول ۱۰۹ می باشد. سوره جمعه مدنی بوده و معنی آن آخرین روز هفته می باشد.

سوره شماره 63 قرآن کریم منافقون نام دارد و دارای ۱۱ آیه و ترتیب نزول ۱۰۵ می باشد. سوره منافقون مدنی بوده و معنی آن منافقان(نفاق پیشه گان و دورویان) می باشد.

سوره شماره 64 قرآن کریم تغابن نام دارد و دارای ۱۸ آیه و ترتیب نزول ۱۱۰ می باشد. سوره تغابن مدنی بوده و معنی آن مغبون کردن یکدیگر می باشد.

سوره شماره 65 قرآن کریم طلاق نام دارد و دارای ۱۲ آیه و ترتیب نزول ۹۹ می باشد. سوره طلاق مدنی بوده و معنی آن باز کردن عقد نکاح می باشد.

سوره شماره 66 قرآن کریم تحریم نام دارد و دارای ۱۲ آیه و ترتیب نزول ۱۰۸ می باشد. سوره تحریم مدنی بوده و معنی آن حرام کردن می باشد.

سوره شماره 67 قرآن کریم مُلک نام دارد و دارای ۳۰ آیه و ترتیب نزول ۷۷ می باشد. سوره مُلک مکی بوده و معنی آن حکومت و اداره امور می باشد.

سوره شماره 68 قرآن کریم قلم نام دارد و دارای ۵۲ آیه و ترتیب نزول ۲ می باشد. سوره قلم مکی بوده و معنی آن وسیله نگارش و نوشتن می باشد.

سوره شماره 69 قرآن کریم حاقه نام دارد و دارای ۵۲ آیه و ترتیب نزول ۷۸ می باشد. سوره حاقه مکی بوده و معنی آن روز رستاخیز می باشد.

سوره شماره 70 قرآن کریم معارج نام دارد و دارای ۴۴ آیه و ترتیب نزول ۷۹ می باشد. سوره معارج مکی بوده و معنی آن صعود از پله می باشد.

سوره شماره 71 قرآن کریم نوح نام دارد و دارای ۲۸ آیه و ترتیب نزول ۷۱ می باشد. سوره نوح مکی بوده و معنی آن نام حضرت نوح(ع) یکی از پیامبران خدا می باشد.

سوره شماره 72 قرآن کریم جن نام دارد و دارای ۲۸ آیه و ترتیب نزول ۴۰ می باشد. سوره جن مکی بوده و معنی آن پوشیده،نام موجود نامرئی می باشد.

سوره شماره 73 قرآن کریم مزّمّل نام دارد و دارای ۲۰ آیه و ترتیب نزول ۳ می باشد. سوره مزّمّل مکی بوده و معنی آن پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر(ص) است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود) می باشد.

سوره شماره 74 قرآن کریم مدثر نام دارد و دارای ۵۶ آیه و ترتیب نزول ۴ می باشد. سوره مدثر مکی بوده و معنی آن آرمیده در بستر می باشد.

سوره شماره 75 قرآن کریم قیامه نام دارد و دارای ۴۰ آیه و ترتیب نزول ۳۱ می باشد. سوره قیامه مکی بوده و معنی آن به پا داشتن می باشد.

سوره شماره 76 قرآن کریم انسان نام دارد و دارای ۳۱ آیه و ترتیب نزول ۹۸ می باشد. سوره انسان مدنی بوده و معنی آن نوع انسان،بشر می باشد.

سوره شماره 77 قرآن کریم مرسلات نام دارد و دارای ۵۰ آیه و ترتیب نزول ۳۳ می باشد. سوره مرسلات مکی بوده و معنی آن فرستاده شدگان می باشد.

سوره شماره 78 قرآن کریم نبأ نام دارد و دارای ۴۰ آیه و ترتیب نزول ۸۰ می باشد. سوره نبأ مکی بوده و معنی آن خبر مهم می باشد.

سوره شماره 79 قرآن کریم نازعات نام دارد و دارای ۴۶ آیه و ترتیب نزول ۸۱ می باشد. سوره نازعات مکی بوده و معنی آن کشیدن می باشد.

سوره شماره 80 قرآن کریم عبس نام دارد و دارای ۴۲ آیه و ترتیب نزول ۲۴ می باشد. سوره عبس مکی بوده و معنی آن عبوس،چهره درهم کشیدن می باشد.

سوره شماره 81 قرآن کریم تکویر نام دارد و دارای ۲۹ آیه و ترتیب نزول ۷ می باشد. سوره تکویر مکی بوده و معنی آن پیچیدن نور خورشید می باشد.

سوره شماره 82 قرآن کریم انفطار نام دارد و دارای ۱۹ آیه و ترتیب نزول ۸۲ می باشد. سوره انفطار مکی بوده و معنی آن شکافته شدن می باشد.

سوره شماره 83 قرآن کریم مطففین نام دارد و دارای ۳۶ آیه و ترتیب نزول ۸۶ می باشد. سوره مطففین مکی بوده و معنی آن کم فروشان می باشد.

سوره شماره 84 قرآن کریم انشقاق نام دارد و دارای ۲۵ آیه و ترتیب نزول ۸۳ می باشد. سوره انشقاق مکی بوده و معنی آن شکافته شدن می باشد.

سوره شماره 85 قرآن کریم بروج نام دارد و دارای ۲۲ آیه و ترتیب نزول ۲۷ می باشد. سوره بروج مکی بوده و معنی آن شیء ظاهر و آشکار می باشد.

سوره شماره 86 قرآن کریم طارق نام دارد و دارای ۱۷ آیه و ترتیب نزول ۳۶ می باشد. سوره طارق مکی بوده و معنی آن کوبیدن می باشد.

سوره شماره 87 قرآن کریم اعلی نام دارد و دارای ۱۹ آیه و ترتیب نزول ۸ می باشد. سوره اعلی مکی بوده و معنی آن برتر، بالاتر می باشد.

سوره شماره 88 قرآن کریم غاشیه نام دارد و دارای ۲۶ آیه و ترتیب نزول ۶۸ می باشد. سوره غاشیه مکی بوده و معنی آن پوشاندن می باشد.

سوره شماره 89 قرآن کریم فجر نام دارد و دارای ۳۰ آیه و ترتیب نزول ۱۰ می باشد. سوره فجر مکی بوده و معنی آن شکافتن وسیع،صبح می باشد.

سوره شماره 90 قرآن کریم بلد نام دارد و دارای ۲۰ آیه و ترتیب نزول ۳۵ می باشد. سوره بلد مکی بوده و معنی آن شهر(مکه) می باشد.

سوره شماره 91 قرآن کریم شمس نام دارد و دارای ۱۵ آیه و ترتیب نزول ۲۶ می باشد. سوره شمس مکی بوده و معنی آن خورشید می باشد.

سوره شماره 92 قرآن کریم لیل نام دارد و دارای ۲۱ آیه و ترتیب نزول ۹ می باشد. سوره لیل مکی بوده و معنی آن شب می باشد.

سوره شماره 93 قرآن کریم ضحی نام دارد و دارای ۱۱ آیه و ترتیب نزول ۱۱ می باشد. سوره ضحی مکی بوده و معنی آن اوائل روز می باشد.

سوره شماره 94 قرآن کریم شرح نام دارد و دارای ۸ آیه و ترتیب نزول ۱۲ می باشد. سوره شرح مکی بوده و معنی آن شرح صدر، آرامش می باشد.

سوره شماره 95 قرآن کریم تین نام دارد و دارای ۸ آیه و ترتیب نزول ۲۸ می باشد. سوره تین مکی بوده و معنی آن انجیر می باشد.

سوره شماره 96 قرآن کریم علق نام دارد و دارای ۱۹ آیه و ترتیب نزول ۱ می باشد. سوره علق مکی بوده و معنی آن خون بسته می باشد.

سوره شماره 97 قرآن کریم قدر نام دارد و دارای ۵ آیه و ترتیب نزول ۲۵ می باشد. سوره قدر مکی بوده و معنی آن اندازه گیری و تقدیر می باشد.

سوره شماره 98 قرآن کریم بینه نام دارد و دارای ۸ آیه و ترتیب نزول ۱۰۰ می باشد. سوره بینه مدنی بوده و معنی آن دلیل روشن می باشد.

سوره شماره 99 قرآن کریم زلزله نام دارد و دارای ۸ آیه و ترتیب نزول ۹۳ می باشد. سوره زلزله مدنی بوده و معنی آن به لرزه درآمدن می باشد.

سوره شماره 100 قرآن کریم عادیات نام دارد و دارای ۱۱ آیه و ترتیب نزول ۱۴ می باشد. سوره عادیات مکی بوده و معنی آن دویدن با سرعت می باشد.

سوره شماره 101 قرآن کریم قارعه نام دارد و دارای ۱۱ آیه و ترتیب نزول ۳۰ می باشد. سوره قارعه مکی بوده و معنی آن حادثه مهم و سخت می باشد.

سوره شماره 102 قرآن کریم تکاثر نام دارد و دارای ۸ آیه و ترتیب نزول ۱۶ می باشد. سوره تکاثر مکی بوده و معنی آن تفاخر و فخر فروشی می باشد.

سوره شماره 103 قرآن کریم عصر نام دارد و دارای ۳ آیه و ترتیب نزول ۱۳ می باشد. سوره عصر مکی بوده و معنی آن فشردن، وقت عصر می باشد.

سوره شماره 104 قرآن کریم همزه نام دارد و دارای ۹ آیه و ترتیب نزول ۳۲ می باشد. سوره همزه مکی بوده و معنی آن عیب جو و غیبت کننده می باشد.

سوره شماره 105 قرآن کریم فیل نام دارد و دارای ۵ آیه و ترتیب نزول ۱۹ می باشد. سوره فیل مکی بوده و معنی آن نام حیوان می باشد.

سوره شماره 106 قرآن کریم قریش نام دارد و دارای ۴ آیه و ترتیب نزول ۲۹ می باشد. سوره قریش مکی بوده و معنی آن قدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مکه که پیامبر اسلام(ص) نیز جزء آن قبیله بود می باشد.

سوره شماره 107 قرآن کریم ماعون نام دارد و دارای ۷ آیه و ترتیب نزول ۱۷ می باشد. سوره ماعون مکی بوده و معنی آن چیز کم می باشد.

سوره شماره 108 قرآن کریم کوثر نام دارد و دارای ۳ آیه و ترتیب نزول ۱۵ می باشد. سوره کوثر مکی بوده و معنی آن خیر کثیر و فراوان می باشد.

سوره شماره 109 قرآن کریم کافرون نام دارد و دارای ۶ آیه و ترتیب نزول ۱۸ می باشد. سوره کافرون مکی بوده و معنی آن کسانی که حق را می پوشانند می باشد.

سوره شماره 110 قرآن کریم نصر نام دارد و دارای ۳ آیه و ترتیب نزول ۱۰۲ می باشد. سوره نصر مدنی بوده و معنی آن پیروزی می باشد.

سوره شماره 111 قرآن کریم مسد نام دارد و دارای ۵ آیه و ترتیب نزول ۶ می باشد. سوره مسد مکی بوده و معنی آن طنابی که از الیاف بافته شده می باشد.

سوره شماره 112 قرآن کریم اخلاص نام دارد و دارای ۴ آیه و ترتیب نزول ۲۲ می باشد. سوره اخلاص مکی بوده و معنی آن یگانگی می باشد.

سوره شماره 113 قرآن کریم فلق نام دارد و دارای ۵ آیه و ترتیب نزول ۲۰ می باشد. سوره فلق مکی بوده و معنی آن شکافتن، طلوع صبح می باشد.

سوره شماره 114 قرآن کریم ناس نام دارد و دارای ۶ آیه و ترتیب نزول ۲۱ می باشد. سوره ناس مکی بوده و معنی آن مردم می باشد.

قرآن کریم , ترجمه فارسی قرآن , ترجمه انگلیسی قرآن , قرآن کريم , فهرست و تلاوت , قرآن آنلاین , متن و ترجمه قرآن , كتاب قرآن كريم كامل , قرآن کریم صوتی , تلاوت قرآن کریم , قرآن , آیات قرآن کریم

قرآن کریم

قرآن کریم، کتابی مقدس در اسلام است که به آن به عنوان کلام خدا اشاره می‌شود. این کتاب توسط پیامبر اسلام، محمد (ص)، از سوی خدا برای هدایت انسان‌ها نازل شده است. قرآن کریم شامل 114 سوره و حدود 6،236 آیه است. این کتاب بر وحدت خداوند، نیکی در زندگی انسان‌ها و مسیر صحیح برای حیات دنیوی و آخرت تأکید دارد.

هدف اصلی قرآن کریم، راهنمایی و هدایت انسان‌هاست. در آن آیاتی وجود دارد که به پیروان ایمان و خوبی‌ها و نفرین بر عصیان و بدی‌ها واکنش نشان می‌دهد. قرآن، به مسائل اجتماعی، اخلاقی، جهان‌بینی، حقوق و وظایف انسان و دیگر موضوعات مربوط به زندگی آدمی می‌پردازد.

یکی از جنبه‌های مهم قرآن، استفاده از زبان گویا، شفاف و باز است. این کتاب دارای شواهد و نکات ریاضی، تاریخی، علمی و عربی است که از طریق آنها می‌توان تأکیدات الهی را درک کرد. این شواهد نشان می‌دهد که قرآن، به عنوان راهنمای جامع برای زندگی می‌تواند استفاده شود و بر تمام ابعاد و زمینه‌های زندگی انسان تأثیرگذار است.

قرآن کریم، یک کتاب منحصر به فرد است که از نظر سبک نوشتاری، ساختار، اصالت و تاثیرگذاری بسیار برتر است. از لحاظ زبانی، قرآن با شیوه واضح و قابل فهم سخن می‌گوید و از فرایندهای لفظ و عبارت استفاده می‌کند تا پیام خود را بهتر منتقل کند. همچنین، استفاده از تکرار نقش زیبایی در جمله‌بندی قرآن دارد و به طور مداوم از تعبیرات غنی و تصاویر شگفت‌انگیز استفاده می‌کند.

علاوه بر این، قرآن کریم روشنگر و راهنمای است؛ می‌توان آن را به عنوان یک نور برای هدایت انسان‌ها در مسیر صحیح زندگی دانست. هدف اصلی قرآن کریم فراهم کردن راهی برای انسان‌ها برای پیروی از تعالیم الهی و دستیابی به خوشبختی در این دنیا و آخرت است.

در نتیجه، قرآن کریم نه تنها یک کتاب دینی است، بلکه یک راهنما و منبع نورانی برای مسلمانان و تمام انسان‌هاست. این کتاب قادر است علاوه بر هدایت انسان‌ها در مسائل معنوی، جوانب مختلف زندگی را نیز پوشش دهد و به بشریت راهنمایی کند تا زندگی پربار و خوبی را در این دنیا و آخرت داشته باشد.

نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

comment-0 الهه قاسمی
1402/02/05 - 11:40
سلام بسیارجالب بود ممنون
twitter facebook linkedin whatsapp telegram