آیا میدانید: که آفتاب پرست مي تواند همزمان چشم خود را در دو جهت حرکت دهد ؟
logo

لرزه نگاری جهانی آنلاین / زلزله دقایقی پیش جهانی


لرزه نگاری جهانی
آمار لحظه ای و کاملا آنلاین
101 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
عمق 44 کیلومتری
3.75 ریشتر
1403-01-27 | 17:00:49
58 km S of Whites City, New Mexico
عمق 6 کیلومتری
2.10 ریشتر
1403-01-27 | 18:10:12
58 km S of Whites City, New Mexico
عمق 5 کیلومتری
2.40 ریشتر
1403-01-27 | 16:47:01
15 km ENE of Pāhala, Hawaii
عمق 0 کیلومتری
2.82 ریشتر
1403-01-27 | 16:18:07
106 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
عمق 52 کیلومتری
5.40 ریشتر
1403-01-27 | 16:17:43
11 km NE of Pāhala, Hawaii
عمق 31 کیلومتری
2.38 ریشتر
1403-01-27 | 13:12:35
49 km SSE of Sand Point, Alaska
عمق 40 کیلومتری
3.60 ریشتر
1403-01-27 | 18:43:37
10 km NE of Pāhala, Hawaii
عمق 31 کیلومتری
2.48 ریشتر
1403-01-27 | 12:59:42
5 km NE of Mayagüez, Puerto Rico
عمق 22 کیلومتری
2.54 ریشتر
1403-01-27 | 13:13:18
62 km W of Petrolia, CA
عمق 1 کیلومتری
3.13 ریشتر
1403-01-27 | 15:14:34
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
عمق 55 کیلومتری
3.73 ریشتر
1403-01-27 | 14:42:54
8 km SW of La Parguera, Puerto Rico
عمق 7 کیلومتری
2.39 ریشتر
1403-01-27 | 10:08:01
103 km SSE of Ierápetra, Greece
عمق 27 کیلومتری
4.70 ریشتر
1403-01-27 | 18:27:27
61 km S of Whites City, New Mexico
عمق 7 کیلومتری
2.40 ریشتر
1403-01-27 | 11:19:38
12 km SSW of Levan, Utah
عمق 13 کیلومتری
2.32 ریشتر
1403-01-27 | 16:57:33
3 km WSW of Indios, Puerto Rico
عمق 17 کیلومتری
2.30 ریشتر
1403-01-27 | 06:34:11
4 km SSE of Volcano, Hawaii
عمق 26 کیلومتری
2.24 ریشتر
1403-01-27 | 06:25:20
62 km S of Whites City, New Mexico
عمق 4 کیلومتری
3.30 ریشتر
1403-01-27 | 11:03:36
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico
عمق 14 کیلومتری
2.29 ریشتر
1403-01-27 | 03:53:37
27 km SSE of Fern Forest, Hawaii
عمق 44 کیلومتری
2.36 ریشتر
1403-01-27 | 03:26:25
92 km SSW of Masachapa, Nicaragua
عمق 10 کیلومتری
4.70 ریشتر
1403-01-27 | 03:21:14
5 km S of Pāhala, Hawaii
عمق 31 کیلومتری
2.26 ریشتر
1403-01-27 | 02:14:06
11 km E of Pāhala, Hawaii
عمق 33 کیلومتری
2.09 ریشتر
1403-01-27 | 00:49:30
15 km N of Snyder, Texas
عمق 4 کیلومتری
2.90 ریشتر
1403-01-27 | 00:42:19
110 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
عمق 49 کیلومتری
6.50 ریشتر
1403-01-27 | 15:04:00
17 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
عمق 4 کیلومتری
2.22 ریشتر
1403-01-27 | 00:09:39
101 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
عمق 63 کیلومتری
3.72 ریشتر
1403-01-26 | 23:56:43
17 km SW of Westley, CA
عمق 0 کیلومتری
2.92 ریشتر
1403-01-27 | 17:20:32
106 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
عمق 65 کیلومتری
3.56 ریشتر
1403-01-26 | 23:40:48
18 km SW of La Gomera, Guatemala
عمق 81 کیلومتری
4.80 ریشتر
1403-01-27 | 18:08:53
3 km SW of Pāhala, Hawaii
عمق 33 کیلومتری
2.47 ریشتر
1403-01-26 | 22:29:25
37 km ENE of Mole, China
عمق 14 کیلومتری
4.90 ریشتر
1403-01-26 | 22:03:37
5 km SSW of Guánica, Puerto Rico
عمق 13 کیلومتری
2.60 ریشتر
1403-01-26 | 21:36:41
Mariana Islands region
عمق 10 کیلومتری
4.90 ریشتر
1403-01-26 | 21:30:13
11 km ENE of Pāhala, Hawaii
عمق 28 کیلومتری
2.31 ریشتر
1403-01-26 | 20:18:35
7 km ENE of Pāhala, Hawaii
عمق 33 کیلومتری
2.35 ریشتر
1403-01-26 | 20:12:18
116 km SSE of Kyzyl-Suu, Kyrgyzstan
عمق 10 کیلومتری
4.60 ریشتر
1403-01-26 | 18:28:27
9 km NE of Pāhala, Hawaii
عمق 33 کیلومتری
2.06 ریشتر
1403-01-26 | 17:06:55
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
عمق 40 کیلومتری
3.50 ریشتر
1403-01-26 | 21:13:19
28 km E of Primo Tapia, B.C., MX
عمق 16 کیلومتری
2.58 ریشتر
1403-01-27 | 18:51:40
46 km WSW of Jipijapa, Ecuador
عمق 20 کیلومتری
4.60 ریشتر
1403-01-26 | 22:10:33
1 km ESE of Honoka‘a, Hawaii
عمق 20 کیلومتری
2.66 ریشتر
1403-01-26 | 14:11:45
Fiji region
عمق 389 کیلومتری
4.50 ریشتر
1403-01-26 | 16:38:16
30 km W of Olancha, CA
عمق 2 کیلومتری
2.39 ریشتر
1403-01-27 | 18:33:11
6 km WNW of Cobb, CA
عمق 2 کیلومتری
2.19 ریشتر
1403-01-26 | 13:23:48
167 km W of Neiafu, Tonga
عمق 229 کیلومتری
4.90 ریشتر
1403-01-26 | 13:34:55
123 km W of Attu Station, Alaska
عمق 35 کیلومتری
3.90 ریشتر
1403-01-26 | 17:25:15
2 km NNE of Bacoli, Italy
عمق 10 کیلومتری
2.70 ریشتر
1403-01-27 | 01:27:26
21 km N of Ridgecrest, CA
عمق 1 کیلومتری
2.64 ریشتر
1403-01-27 | 18:45:35
2 km S of Willow, Alaska
عمق 33 کیلومتری
2.30 ریشتر
1403-01-26 | 10:12:07
9 km NE of Gilroy, CA
عمق 6 کیلومتری
2.43 ریشتر
1403-01-26 | 15:15:52
east of the North Island of New Zealand
عمق 10 کیلومتری
4.60 ریشتر
1403-01-26 | 12:12:28
44 km E of Farkhār, Afghanistan
عمق 202 کیلومتری
4.00 ریشتر
1403-01-26 | 12:26:52
52 km W of Stella, Puerto Rico
عمق 9 کیلومتری
3.40 ریشتر
1403-01-27 | 18:48:03
82 km SW of Basco, Philippines
عمق 43 کیلومتری
4.80 ریشتر
1403-01-26 | 10:21:01
central Mid-Atlantic Ridge
عمق 10 کیلومتری
5.30 ریشتر
1403-01-26 | 09:27:59
8 km NNE of El Rosario, Nicaragua
عمق 109 کیلومتری
4.20 ریشتر
1403-01-26 | 19:27:22
259 km ENE of Kuril’sk, Russia
عمق 117 کیلومتری
4.20 ریشتر
1403-01-26 | 08:59:29
13 km ESE of Pāhala, Hawaii
عمق 29 کیلومتری
2.41 ریشتر
1403-01-26 | 08:21:36
8 km W of Progreso, B.C., MX
عمق 11 کیلومتری
2.16 ریشتر
1403-01-26 | 19:57:16
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico
عمق 13 کیلومتری
2.19 ریشتر
1403-01-26 | 07:44:42
82 km SSW of Unalaska, Alaska
عمق 25 کیلومتری
3.80 ریشتر
1403-01-26 | 09:25:54
Kermadec Islands, New Zealand
عمق 179 کیلومتری
4.60 ریشتر
1403-01-27 | 05:17:26
2 km W of Pāhala, Hawaii
عمق 35 کیلومتری
2.34 ریشتر
1403-01-26 | 07:07:50
196 km WSW of Adak, Alaska
عمق 22 کیلومتری
3.60 ریشتر
1403-01-26 | 09:21:17
57 km SE of Embarcación, Argentina
عمق 555 کیلومتری
4.50 ریشتر
1403-01-26 | 07:02:35
53 km WNW of Ninilchik, Alaska
عمق 109 کیلومتری
2.30 ریشتر
1403-01-26 | 06:57:25
6 km SE of Tyonek, Alaska
عمق 55 کیلومتری
2.50 ریشتر
1403-01-26 | 06:01:08
19 km NNW of Mantoúdi, Greece
عمق 10 کیلومتری
4.50 ریشتر
1403-01-26 | 21:54:24
9 km NE of Pāhala, Hawaii
عمق 33 کیلومتری
2.08 ریشتر
1403-01-26 | 03:34:00

بررسی زلزله ‌نگاری جهانی

زلزله یکی از پدیده‌های طبیعی پرتکرار و مهم است که همواره موضوع توجه جوامع و محققان علوم زمین بوده است. زلزله‌ها به عنوان حرکاتی ناگهانی در لایه‌های داخلی زمین توصیف می‌شوند که منجر به انتشار انرژی زلزله و به وجود آمدن امواج لرزه‌ای می‌شوند.

چگونگی وقوع زلزله

زلزله‌ها بر اثر حرکات تکانه‌ای در لایه‌های داخلی زمین ایجاد می‌شوند. عمده علت این حرکات، جابه‌جایی‌های صفحات جوفایی زمین (لیتوسفر) به علت فشار و تحرک مستمر صفحات جوفایی است. وقوع زلزله ممکن است در نتیجه فشار و جابه‌جایی صفحات جوفایی، شکستگی‌های تکتونیکی، فعالیت آتشفشانی و یا حتی منفجره‌های انسانی مانند انفجار مواد منفجره باشد.

تأثیرات زلزله بر جوامع

تأثیرات زلزله بر جوامع بسیار گسترده و گاهی ویرانگر است. این تأثیرات شامل خسارات جسمی و مالی، از دست رفتن زندگی‌ها، تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها، قطع ارتباطات و برق، و ایجاد احساس ناامنی و اضطراب در جامعه می‌شود.

راهکارها برای کاهش خطرات زلزله

برای مقابله با خطرات زلزله، اتخاذ راهکارهایی از قبیل ساخت ساختمان‌های مقاوم، آموزش جامعه در خصوص رفتارهای ایمنی در زمان زلزله، ایجاد طرح‌ها و سیستم‌های پیشگیری و پاسخ مناسب به زلزله، و استفاده از فناوری‌های مدرن مانند سامانه‌های هشدار زلزله اسکالا، بسیار مؤثر است.

نتیجه گیری

زلزله به عنوان یکی از پدیده‌های طبیعی مهم، نیازمند آگاهی و آمادگی جامعه‌ها برای مقابله با آن است. با اتخاذ تدابیر ایمنی و استفاده از فناوری‌های مدرن، می‌توان خطرات زلزله را به حداقل رساند و اثرات آن را کاهش داد.

لرزه نگاری جهانی آنلاین , زلزله جهانی , زلزله آنلاین در دنیا , لرزه نگاری قاره آمریکا , لرزه نگاری قاره آفریقا , لرزه نگاری قاره آسیا , لرزه نگاری قاره اروپا , لرزه نگاری قاره اقیانوسیه ,

لرزه نگاری جهانی

نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram