وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی آب سیب کنسانتره منجمد


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

آب سیب، کنسانتره منجمد از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی آب سیب، کنسانتره منجمد صنعتی، بدون رقیق کردن
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)166 کیلوکالری
کربوهیدرات41.00 گرم
پروتئین0.51 گرم
چربی0.37 گرم
آب57.00 گرم
فیبر0.00 گرم
قند38.83 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های آب سیب، کنسانتره منجمد صنعتی، بدون رقیق کردن
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C88.90 میلی گرم
تیامین (B1)0.01 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.05 میلی گرم
نیاسین (B3)0.14 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.22 میلی گرم
ویتامین B60.12 میلی گرم
فولات (B9)1.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی آب سیب، کنسانتره منجمد صنعتی، بدون رقیق کردن
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم20.00 میلی گرم
آهن0.91 میلی گرم
منیزیم17.00 میلی گرم
فسفر25.00 میلی گرم
پتاسیم448.00 میلی گرم
سدیم25.00 میلی گرم
روی0.13 میلی گرم
مس0.05 میلی گرم
منگنز0.23 میلی گرم
سلنیم0.40 میکروگرم
جدول ارزش غذایی آب سیب، کنسانتره منجمد طبیعی
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)46 کیلوکالری
کربوهیدرات11.30 گرم
پروتئین0.10 گرم
چربی0.13 گرم
آب88.24 گرم
فیبر0.20 گرم
قند9.62 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های آب سیب، کنسانتره منجمد طبیعی
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.01 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.90 میلی گرم
تیامین (B1)0.02 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.02 میلی گرم
نیاسین (B3)0.07 میلی گرم
کولین (B4)1.80میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.05 میلی گرم
ویتامین B60.02 میلی گرم
فولات (B9)0.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی آب سیب، کنسانتره منجمد طبیعی
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم8.00 میلی گرم
آهن0.12 میلی گرم
منیزیم5.00 میلی گرم
فسفر7.00 میلی گرم
پتاسیم101.00 میلی گرم
سدیم4.00 میلی گرم
روی0.02 میلی گرم
مس0.01 میلی گرم
منگنز0.07 میلی گرم
سلنیم0.10 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram