وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی آرد کنجد


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

آرد کنجد از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی آرد کنجد کم چرب
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)333 کیلوکالری
کربوهیدرات35.51 گرم
پروتئین50.14 گرم
چربی1.75 گرم
آب7.10 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های آرد کنجد کم چرب
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A3.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)2.52 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.27 میلی گرم
نیاسین (B3)12.53 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)2.75 میلی گرم
ویتامین B60.14 میلی گرم
فولات (B9)29.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی آرد کنجد کم چرب
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم149.00 میلی گرم
آهن14.22 میلی گرم
منیزیم338.00 میلی گرم
فسفر757.00 میلی گرم
پتاسیم397.00 میلی گرم
سدیم39.00 میلی گرم
روی10.00 میلی گرم
مس1.43 میلی گرم
منگنز1.40 میلی گرم
سلنیم0.00 میکروگرم
جدول ارزش غذایی آرد کنجد پرچرب
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)526 کیلوکالری
کربوهیدرات26.62 گرم
پروتئین30.78 گرم
چربی37.10 گرم
آب0.90 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های آرد کنجد پرچرب
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A3.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)2.68 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.29 میلی گرم
نیاسین (B3)13.37 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)2.93 میلی گرم
ویتامین B60.15 میلی گرم
فولات (B9)31.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی آرد کنجد پرچرب
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم159.00 میلی گرم
آهن15.17 میلی گرم
منیزیم361.00 میلی گرم
فسفر807.00 میلی گرم
پتاسیم423.00 میلی گرم
سدیم41.00 میلی گرم
روی10.67 میلی گرم
مس1.52 میلی گرم
منگنز1.49 میلی گرم
سلنیم0.00 میکروگرم
جدول ارزش غذایی آرد کنجد تقریباً بدون چربی
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)382 کیلوکالری
کربوهیدرات35.14 گرم
پروتئین40.32 گرم
چربی11.89 گرم
آب6.61 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های آرد کنجد تقریباً بدون چربی
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A3.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)2.53 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.27 میلی گرم
نیاسین (B3)12.60 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)2.76 میلی گرم
ویتامین B60.15 میلی گرم
فولات (B9)29.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی آرد کنجد تقریباً بدون چربی
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم150.00 میلی گرم
آهن14.30 میلی گرم
منیزیم362.00 میلی گرم
فسفر810.00 میلی گرم
پتاسیم425.00 میلی گرم
سدیم41.00 میلی گرم
روی10.70 میلی گرم
مس1.43 میلی گرم
منگنز1.40 میلی گرم
سلنیم0.00 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram