وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی اسفناج


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

اسفناج از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی اسفناج خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)23 کیلوکالری
کربوهیدرات3.63 گرم
پروتئین2.86 گرم
چربی0.39 گرم
آب91.40 گرم
فیبر2.20 گرم
قند0.42 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های اسفناج خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A469.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E2.03 میلی گرم
ویتامین K482.90 میکروگرم
ویتامین C28.10 میلی گرم
تیامین (B1)0.08 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.19 میلی گرم
نیاسین (B3)0.72 میلی گرم
کولین (B4)19.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.07 میلی گرم
ویتامین B60.20 میلی گرم
فولات (B9)194.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی اسفناج خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم99.00 میلی گرم
آهن2.71 میلی گرم
منیزیم79.00 میلی گرم
فسفر49.00 میلی گرم
پتاسیم558.00 میلی گرم
سدیم79.00 میلی گرم
روی0.53 میلی گرم
مس0.13 میلی گرم
منگنز0.90 میلی گرم
سلنیم1.00 میکروگرم
جدول ارزش غذایی اسفناج پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)23 کیلوکالری
کربوهیدرات3.75 گرم
پروتئین2.97 گرم
چربی0.26 گرم
آب91.21 گرم
فیبر2.40 گرم
قند0.43 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های اسفناج پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A524.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E2.08 میلی گرم
ویتامین K493.60 میکروگرم
ویتامین C9.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.10 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.24 میلی گرم
نیاسین (B3)0.49 میلی گرم
کولین (B4)19.70میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.15 میلی گرم
ویتامین B60.24 میلی گرم
فولات (B9)146.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی اسفناج پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم136.00 میلی گرم
آهن3.57 میلی گرم
منیزیم87.00 میلی گرم
فسفر56.00 میلی گرم
پتاسیم466.00 میلی گرم
سدیم306.00 میلی گرم
روی0.76 میلی گرم
مس0.17 میلی گرم
منگنز0.94 میلی گرم
سلنیم1.50 میکروگرم
جدول ارزش غذایی اسفناج پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)23 کیلوکالری
کربوهیدرات3.75 گرم
پروتئین2.97 گرم
چربی0.26 گرم
آب91.21 گرم
فیبر2.40 گرم
قند0.43 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های اسفناج پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A524.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E2.08 میلی گرم
ویتامین K493.60 میکروگرم
ویتامین C9.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.10 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.24 میلی گرم
نیاسین (B3)0.49 میلی گرم
کولین (B4)19.70میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.15 میلی گرم
ویتامین B60.24 میلی گرم
فولات (B9)146.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی اسفناج پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم136.00 میلی گرم
آهن3.57 میلی گرم
منیزیم87.00 میلی گرم
فسفر56.00 میلی گرم
پتاسیم466.00 میلی گرم
سدیم70.00 میلی گرم
روی0.76 میلی گرم
مس0.17 میلی گرم
منگنز0.94 میلی گرم
سلنیم1.50 میکروگرم
جدول ارزش غذایی اسفناج پخته، خورشتی
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)28 کیلوکالری
کربوهیدرات4.48 گرم
پروتئین3.53 گرم
چربی0.48 گرم
آب89.38 گرم
فیبر2.72 گرم
قند0.52 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های اسفناج پخته، خورشتی
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A579.01 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E2.51 میلی گرم
ویتامین K596.17 میکروگرم
ویتامین C29.49 میلی گرم
تیامین (B1)0.09 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.22 میلی گرم
نیاسین (B3)0.85 میلی گرم
کولین (B4)23.83میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.07 میلی گرم
ویتامین B60.22 میلی گرم
فولات (B9)167.65میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی اسفناج پخته، خورشتی
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم122.22 میلی گرم
آهن3.35 میلی گرم
منیزیم97.53 میلی گرم
فسفر60.49 میلی گرم
پتاسیم688.89 میلی گرم
سدیم97.53 میلی گرم
روی0.65 میلی گرم
مس0.16 میلی گرم
منگنز1.11 میلی گرم
سلنیم1.23 میکروگرم
جدول ارزش غذایی اسفناج سرخ کرده، تفت داده شده در روغن
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)165 کیلوکالری
کربوهیدرات5.14 گرم
پروتئین4.05 گرم
چربی15.55 گرم
آب72.82 گرم
فیبر3.12 گرم
قند0.60 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های اسفناج سرخ کرده، تفت داده شده در روغن
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A531.53 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E8.46 میلی گرم
ویتامین K548.10 میکروگرم
ویتامین C27.07 میلی گرم
تیامین (B1)0.08 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.20 میلی گرم
نیاسین (B3)0.78 میلی گرم
کولین (B4)21.90میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.07 میلی گرم
ویتامین B60.20 میلی گرم
فولات (B9)153.91میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی اسفناج سرخ کرده، تفت داده شده در روغن
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم112.20 میلی گرم
آهن3.07 میلی گرم
منیزیم89.53 میلی گرم
فسفر55.53 میلی گرم
پتاسیم632.40 میلی گرم
سدیم89.53 میلی گرم
روی0.60 میلی گرم
مس0.15 میلی گرم
منگنز1.02 میلی گرم
سلنیم1.13 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram