وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی بادام هندی


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

بادام هندی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی بادام هندی در روغن بو داده شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)580 کیلوکالری
کربوهیدرات29.87 گرم
پروتئین16.84 گرم
چربی47.77 گرم
آب3.48 گرم
فیبر3.30 گرم
قند5.01 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام هندی در روغن بو داده شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.92 میلی گرم
ویتامین K34.70 میکروگرم
ویتامین C0.30 میلی گرم
تیامین (B1)0.36 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.22 میلی گرم
نیاسین (B3)1.74 میلی گرم
کولین (B4)61.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.88 میلی گرم
ویتامین B60.32 میلی گرم
فولات (B9)25.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام هندی در روغن بو داده شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم43.00 میلی گرم
آهن6.05 میلی گرم
منیزیم273.00 میلی گرم
فسفر531.00 میلی گرم
پتاسیم632.00 میلی گرم
سدیم13.00 میلی گرم
روی5.35 میلی گرم
مس2.04 میلی گرم
منگنز1.67 میلی گرم
سلنیم20.30 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بادام هندی در روغن بو داده شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)581 کیلوکالری
کربوهیدرات30.16 گرم
پروتئین16.84 گرم
چربی47.77 گرم
آب2.34 گرم
فیبر3.30 گرم
قند5.01 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام هندی در روغن بو داده شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.92 میلی گرم
ویتامین K34.70 میکروگرم
ویتامین C0.30 میلی گرم
تیامین (B1)0.36 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.22 میلی گرم
نیاسین (B3)1.74 میلی گرم
کولین (B4)61.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.88 میلی گرم
ویتامین B60.32 میلی گرم
فولات (B9)25.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام هندی در روغن بو داده شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم43.00 میلی گرم
آهن6.05 میلی گرم
منیزیم273.00 میلی گرم
فسفر531.00 میلی گرم
پتاسیم632.00 میلی گرم
سدیم308.00 میلی گرم
روی5.35 میلی گرم
مس2.04 میلی گرم
منگنز1.67 میلی گرم
سلنیم20.30 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بادام هندی خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)553 کیلوکالری
کربوهیدرات30.19 گرم
پروتئین18.22 گرم
چربی43.85 گرم
آب5.20 گرم
فیبر3.30 گرم
قند5.91 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام هندی خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.90 میلی گرم
ویتامین K34.10 میکروگرم
ویتامین C0.50 میلی گرم
تیامین (B1)0.42 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)1.06 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.86 میلی گرم
ویتامین B60.42 میلی گرم
فولات (B9)25.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام هندی خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم37.00 میلی گرم
آهن6.68 میلی گرم
منیزیم292.00 میلی گرم
فسفر593.00 میلی گرم
پتاسیم660.00 میلی گرم
سدیم12.00 میلی گرم
روی5.78 میلی گرم
مس2.20 میلی گرم
منگنز1.66 میلی گرم
سلنیم19.90 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بادام هندی خشک و بوداده شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)574 کیلوکالری
کربوهیدرات32.69 گرم
پروتئین15.31 گرم
چربی46.35 گرم
آب1.70 گرم
فیبر3.00 گرم
قند5.01 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام هندی خشک و بوداده شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.92 میلی گرم
ویتامین K34.70 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.20 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.20 میلی گرم
نیاسین (B3)1.40 میلی گرم
کولین (B4)61.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.22 میلی گرم
ویتامین B60.26 میلی گرم
فولات (B9)69.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام هندی خشک و بوداده شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم45.00 میلی گرم
آهن6.00 میلی گرم
منیزیم260.00 میلی گرم
فسفر490.00 میلی گرم
پتاسیم565.00 میلی گرم
سدیم16.00 میلی گرم
روی5.60 میلی گرم
مس2.22 میلی گرم
منگنز0.83 میلی گرم
سلنیم11.70 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بادام هندی خشک و بوداده شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)574 کیلوکالری
کربوهیدرات32.69 گرم
پروتئین15.31 گرم
چربی46.35 گرم
آب1.70 گرم
فیبر3.00 گرم
قند5.01 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام هندی خشک و بوداده شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.92 میلی گرم
ویتامین K34.70 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.20 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.20 میلی گرم
نیاسین (B3)1.40 میلی گرم
کولین (B4)61.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.22 میلی گرم
ویتامین B60.26 میلی گرم
فولات (B9)69.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام هندی خشک و بوداده شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم45.00 میلی گرم
آهن6.00 میلی گرم
منیزیم260.00 میلی گرم
فسفر490.00 میلی گرم
پتاسیم565.00 میلی گرم
سدیم640.00 میلی گرم
روی5.60 میلی گرم
مس2.22 میلی گرم
منگنز0.83 میلی گرم
سلنیم11.70 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram