وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی بامیه


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

بامیه از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی بامیه پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)22 کیلوکالری
کربوهیدرات4.51 گرم
پروتئین1.87 گرم
چربی0.21 گرم
آب92.57 گرم
فیبر2.50 گرم
قند2.40 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بامیه پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A14.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.27 میلی گرم
ویتامین K40.00 میکروگرم
ویتامین C16.30 میلی گرم
تیامین (B1)0.13 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)0.87 میلی گرم
کولین (B4)9.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.21 میلی گرم
ویتامین B60.19 میلی گرم
فولات (B9)46.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بامیه پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم77.00 میلی گرم
آهن0.28 میلی گرم
منیزیم36.00 میلی گرم
فسفر32.00 میلی گرم
پتاسیم135.00 میلی گرم
سدیم6.00 میلی گرم
روی0.43 میلی گرم
مس0.09 میلی گرم
منگنز0.29 میلی گرم
سلنیم0.40 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بامیه پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)22 کیلوکالری
کربوهیدرات4.51 گرم
پروتئین1.87 گرم
چربی0.21 گرم
آب92.57 گرم
فیبر2.50 گرم
قند2.40 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بامیه پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A14.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.27 میلی گرم
ویتامین K40.00 میکروگرم
ویتامین C16.30 میلی گرم
تیامین (B1)0.13 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)0.87 میلی گرم
کولین (B4)9.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.21 میلی گرم
ویتامین B60.19 میلی گرم
فولات (B9)46.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بامیه پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم77.00 میلی گرم
آهن0.28 میلی گرم
منیزیم36.00 میلی گرم
فسفر32.00 میلی گرم
پتاسیم135.00 میلی گرم
سدیم241.00 میلی گرم
روی0.43 میلی گرم
مس0.09 میلی گرم
منگنز0.29 میلی گرم
سلنیم0.40 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بامیه خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)31 کیلوکالری
کربوهیدرات7.03 گرم
پروتئین2.00 گرم
چربی0.10 گرم
آب90.17 گرم
فیبر3.20 گرم
قند1.20 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بامیه خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A19.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.36 میلی گرم
ویتامین K53.00 میکروگرم
ویتامین C21.10 میلی گرم
تیامین (B1)0.20 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)1.00 میلی گرم
کولین (B4)12.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.25 میلی گرم
ویتامین B60.22 میلی گرم
فولات (B9)88.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بامیه خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم81.00 میلی گرم
آهن0.80 میلی گرم
منیزیم57.00 میلی گرم
فسفر63.00 میلی گرم
پتاسیم303.00 میلی گرم
سدیم8.00 میلی گرم
روی0.60 میلی گرم
مس0.09 میلی گرم
منگنز0.99 میلی گرم
سلنیم0.70 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بامیه (غذای پخته شده مرکب از چند ماده)
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)378 کیلوکالری
کربوهیدرات29.12 گرم
پروتئین1.61 گرم
چربی29.05 گرم
آب7.67 گرم
فیبر0.44 گرم
قند19.78 گرم
کلسترول16.67 میلی گرم
ویتامین های بامیه (غذای پخته شده مرکب از چند ماده)
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A24.27 میکروگرم
ویتامین D0.10 میکروگرم
ویتامین E10.90 میلی گرم
ویتامین K1.69 میکروگرم
ویتامین C1.25 میلی گرم
تیامین (B1)0.02 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.02 میلی گرم
نیاسین (B3)0.16 میلی گرم
کولین (B4)10.11میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.10 میلی گرم
ویتامین B60.01 میلی گرم
فولات (B9)4.70میکروگرم
ویتامین B120.03 میلی گرم
مواد معدنی بامیه (غذای پخته شده مرکب از چند ماده)
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم5.46 میلی گرم
آهن0.21 میلی گرم
منیزیم3.22 میلی گرم
فسفر18.87 میلی گرم
پتاسیم21.87 میلی گرم
سدیم28.25 میلی گرم
روی0.12 میلی گرم
مس0.02 میلی گرم
منگنز0.09 میلی گرم
سلنیم4.98 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram