وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی برنج دانه دراز


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

برنج دانه دراز از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی برنج دانه دراز پخته شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)130 کیلوکالری
کربوهیدرات28.17 گرم
پروتئین2.69 گرم
چربی0.28 گرم
آب68.44 گرم
فیبر0.40 گرم
قند0.05 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برنج دانه دراز پخته شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.04 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.16 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.01 میلی گرم
نیاسین (B3)1.48 میلی گرم
کولین (B4)2.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.39 میلی گرم
ویتامین B60.09 میلی گرم
فولات (B9)58.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برنج دانه دراز پخته شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم10.00 میلی گرم
آهن1.20 میلی گرم
منیزیم12.00 میلی گرم
فسفر43.00 میلی گرم
پتاسیم35.00 میلی گرم
سدیم1.00 میلی گرم
روی0.49 میلی گرم
مس0.07 میلی گرم
منگنز0.47 میلی گرم
سلنیم7.50 میکروگرم
جدول ارزش غذایی برنج دانه دراز پخته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)130 کیلوکالری
کربوهیدرات28.17 گرم
پروتئین2.69 گرم
چربی0.28 گرم
آب68.44 گرم
فیبر0.40 گرم
قند0.05 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برنج دانه دراز پخته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.04 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.02 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.01 میلی گرم
نیاسین (B3)0.40 میلی گرم
کولین (B4)2.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.39 میلی گرم
ویتامین B60.09 میلی گرم
فولات (B9)3.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برنج دانه دراز پخته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم10.00 میلی گرم
آهن0.20 میلی گرم
منیزیم12.00 میلی گرم
فسفر43.00 میلی گرم
پتاسیم35.00 میلی گرم
سدیم1.00 میلی گرم
روی0.49 میلی گرم
مس0.07 میلی گرم
منگنز0.47 میلی گرم
سلنیم7.50 میکروگرم
جدول ارزش غذایی برنج دانه دراز خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)365 کیلوکالری
کربوهیدرات79.95 گرم
پروتئین7.13 گرم
چربی0.66 گرم
آب11.62 گرم
فیبر1.30 گرم
قند0.12 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برنج دانه دراز خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.11 میلی گرم
ویتامین K0.10 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.07 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.05 میلی گرم
نیاسین (B3)1.60 میلی گرم
کولین (B4)5.80میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.01 میلی گرم
ویتامین B60.16 میلی گرم
فولات (B9)8.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برنج دانه دراز خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم28.00 میلی گرم
آهن0.80 میلی گرم
منیزیم25.00 میلی گرم
فسفر115.00 میلی گرم
پتاسیم115.00 میلی گرم
سدیم5.00 میلی گرم
روی1.09 میلی گرم
مس0.22 میلی گرم
منگنز1.09 میلی گرم
سلنیم15.10 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram