وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی برگ خردل


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

برگ خردل از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی برگ خردل پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)15 کیلوکالری
کربوهیدرات2.10 گرم
پروتئین2.26 گرم
چربی0.24 گرم
آب94.46 گرم
فیبر2.00 گرم
قند0.10 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برگ خردل پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A316.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E1.21 میلی گرم
ویتامین K299.50 میکروگرم
ویتامین C25.30 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)0.43 میلی گرم
کولین (B4)0.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.12 میلی گرم
ویتامین B60.10 میلی گرم
فولات (B9)73.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برگ خردل پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم74.00 میلی گرم
آهن0.70 میلی گرم
منیزیم15.00 میلی گرم
فسفر41.00 میلی گرم
پتاسیم202.00 میلی گرم
سدیم16.00 میلی گرم
روی0.11 میلی گرم
مس0.08 میلی گرم
منگنز0.27 میلی گرم
سلنیم0.60 میکروگرم
جدول ارزش غذایی برگ خردل پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)15 کیلوکالری
کربوهیدرات2.10 گرم
پروتئین2.26 گرم
چربی0.24 گرم
آب94.46 گرم
فیبر2.00 گرم
قند0.10 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برگ خردل پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A316.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E1.21 میلی گرم
ویتامین K299.50 میکروگرم
ویتامین C25.30 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)0.43 میلی گرم
کولین (B4)0.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.12 میلی گرم
ویتامین B60.10 میلی گرم
فولات (B9)73.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برگ خردل پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم74.00 میلی گرم
آهن0.70 میلی گرم
منیزیم15.00 میلی گرم
فسفر41.00 میلی گرم
پتاسیم202.00 میلی گرم
سدیم252.00 میلی گرم
روی0.11 میلی گرم
مس0.08 میلی گرم
منگنز0.27 میلی گرم
سلنیم0.60 میکروگرم
جدول ارزش غذایی برگ خردل خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)26 کیلوکالری
کربوهیدرات4.90 گرم
پروتئین2.70 گرم
چربی0.20 گرم
آب90.80 گرم
فیبر3.30 گرم
قند1.60 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برگ خردل خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A525.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E2.01 میلی گرم
ویتامین K497.30 میکروگرم
ویتامین C70.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.08 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.11 میلی گرم
نیاسین (B3)0.80 میلی گرم
کولین (B4)0.40میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.21 میلی گرم
ویتامین B60.18 میلی گرم
فولات (B9)187.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برگ خردل خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم103.00 میلی گرم
آهن1.46 میلی گرم
منیزیم32.00 میلی گرم
فسفر43.00 میلی گرم
پتاسیم354.00 میلی گرم
سدیم25.00 میلی گرم
روی0.20 میلی گرم
مس0.15 میلی گرم
منگنز0.48 میلی گرم
سلنیم0.90 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram