وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی برگ خردل منجمد شده


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

برگ خردل، منجمد شده از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی برگ خردل، منجمد شده پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)19 کیلوکالری
کربوهیدرات3.11 گرم
پروتئین2.27 گرم
چربی0.25 گرم
آب93.80 گرم
فیبر2.80 گرم
قند0.32 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برگ خردل، منجمد شده پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A354.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E1.35 میلی گرم
ویتامین K335.10 میکروگرم
ویتامین C13.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.05 میلی گرم
نیاسین (B3)0.26 میلی گرم
کولین (B4)0.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.02 میلی گرم
ویتامین B60.11 میلی گرم
فولات (B9)70.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برگ خردل، منجمد شده پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم101.00 میلی گرم
آهن1.12 میلی گرم
منیزیم13.00 میلی گرم
فسفر24.00 میلی گرم
پتاسیم139.00 میلی گرم
سدیم261.00 میلی گرم
روی0.20 میلی گرم
مس0.06 میلی گرم
منگنز0.29 میلی گرم
سلنیم0.60 میکروگرم
جدول ارزش غذایی برگ خردل، منجمد شده پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)19 کیلوکالری
کربوهیدرات3.11 گرم
پروتئین2.27 گرم
چربی0.25 گرم
آب93.80 گرم
فیبر2.80 گرم
قند0.32 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برگ خردل، منجمد شده پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A354.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E1.35 میلی گرم
ویتامین K335.10 میکروگرم
ویتامین C13.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.05 میلی گرم
نیاسین (B3)0.26 میلی گرم
کولین (B4)0.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.02 میلی گرم
ویتامین B60.11 میلی گرم
فولات (B9)70.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برگ خردل، منجمد شده پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم101.00 میلی گرم
آهن1.12 میلی گرم
منیزیم13.00 میلی گرم
فسفر24.00 میلی گرم
پتاسیم139.00 میلی گرم
سدیم25.00 میلی گرم
روی0.20 میلی گرم
مس0.06 میلی گرم
منگنز0.29 میلی گرم
سلنیم0.60 میکروگرم
جدول ارزش غذایی برگ خردل، منجمد شده آماده نشده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)20 کیلوکالری
کربوهیدرات3.41 گرم
پروتئین2.49 گرم
چربی0.27 گرم
آب93.21 گرم
فیبر3.30 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برگ خردل، منجمد شده آماده نشده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A258.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C25.30 میلی گرم
تیامین (B1)0.05 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)0.31 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.02 میلی گرم
ویتامین B60.13 میلی گرم
فولات (B9)138.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برگ خردل، منجمد شده آماده نشده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم116.00 میلی گرم
آهن1.29 میلی گرم
منیزیم15.00 میلی گرم
فسفر30.00 میلی گرم
پتاسیم170.00 میلی گرم
سدیم29.00 میلی گرم
روی0.23 میلی گرم
مس0.07 میلی گرم
منگنز0.34 میلی گرم
سلنیم0.70 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram