وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی برگ شلغم منجمد


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

برگ شلغم منجمد از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی برگ شلغم منجمد پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)29 کیلوکالری
کربوهیدرات4.98 گرم
پروتئین3.35 گرم
چربی0.42 گرم
آب90.40 گرم
فیبر3.40 گرم
قند0.75 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برگ شلغم منجمد پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A538.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E2.66 میلی گرم
ویتامین K518.90 میکروگرم
ویتامین C21.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.05 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.07 میلی گرم
نیاسین (B3)0.47 میلی گرم
کولین (B4)0.50میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.07 میلی گرم
ویتامین B60.07 میلی گرم
فولات (B9)39.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برگ شلغم منجمد پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم152.00 میلی گرم
آهن1.94 میلی گرم
منیزیم26.00 میلی گرم
فسفر34.00 میلی گرم
پتاسیم224.00 میلی گرم
سدیم251.00 میلی گرم
روی0.41 میلی گرم
مس0.15 میلی گرم
منگنز0.48 میلی گرم
سلنیم1.20 میکروگرم
جدول ارزش غذایی برگ شلغم منجمد آماده نشده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)22 کیلوکالری
کربوهیدرات3.67 گرم
پروتئین2.47 گرم
چربی0.31 گرم
آب92.93 گرم
فیبر2.50 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برگ شلغم منجمد آماده نشده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A309.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C26.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.09 میلی گرم
نیاسین (B3)0.38 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.14 میلی گرم
ویتامین B60.10 میلی گرم
فولات (B9)74.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برگ شلغم منجمد آماده نشده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم118.00 میلی گرم
آهن1.51 میلی گرم
منیزیم27.00 میلی گرم
فسفر27.00 میلی گرم
پتاسیم184.00 میلی گرم
سدیم12.00 میلی گرم
روی0.17 میلی گرم
مس0.06 میلی گرم
منگنز0.37 میلی گرم
سلنیم0.90 میکروگرم
جدول ارزش غذایی برگ شلغم منجمد پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)29 کیلوکالری
کربوهیدرات4.98 گرم
پروتئین3.35 گرم
چربی0.42 گرم
آب90.40 گرم
فیبر3.40 گرم
قند0.75 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های برگ شلغم منجمد پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A538.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E2.66 میلی گرم
ویتامین K518.90 میکروگرم
ویتامین C21.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.05 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.07 میلی گرم
نیاسین (B3)0.47 میلی گرم
کولین (B4)0.50میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.07 میلی گرم
ویتامین B60.07 میلی گرم
فولات (B9)39.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی برگ شلغم منجمد پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم152.00 میلی گرم
آهن1.94 میلی گرم
منیزیم26.00 میلی گرم
فسفر34.00 میلی گرم
پتاسیم224.00 میلی گرم
سدیم15.00 میلی گرم
روی0.41 میلی گرم
مس0.15 میلی گرم
منگنز0.48 میلی گرم
سلنیم1.20 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram