وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی بلغور


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

بلغور از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی بلغور پخته شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)83 کیلوکالری
کربوهیدرات18.58 گرم
پروتئین3.08 گرم
چربی0.24 گرم
آب77.76 گرم
فیبر4.50 گرم
قند0.10 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بلغور پخته شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.01 میلی گرم
ویتامین K0.50 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.06 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.03 میلی گرم
نیاسین (B3)1.00 میلی گرم
کولین (B4)6.90میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.34 میلی گرم
ویتامین B60.08 میلی گرم
فولات (B9)18.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بلغور پخته شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم10.00 میلی گرم
آهن0.96 میلی گرم
منیزیم32.00 میلی گرم
فسفر40.00 میلی گرم
پتاسیم68.00 میلی گرم
سدیم5.00 میلی گرم
روی0.57 میلی گرم
مس0.08 میلی گرم
منگنز0.61 میلی گرم
سلنیم0.60 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بلغور خشک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)342 کیلوکالری
کربوهیدرات75.87 گرم
پروتئین12.29 گرم
چربی1.33 گرم
آب9.00 گرم
فیبر18.30 گرم
قند0.41 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بلغور خشک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.06 میلی گرم
ویتامین K1.90 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.23 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.12 میلی گرم
نیاسین (B3)5.11 میلی گرم
کولین (B4)28.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.05 میلی گرم
ویتامین B60.34 میلی گرم
فولات (B9)27.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بلغور خشک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم35.00 میلی گرم
آهن2.46 میلی گرم
منیزیم164.00 میلی گرم
فسفر300.00 میلی گرم
پتاسیم410.00 میلی گرم
سدیم17.00 میلی گرم
روی1.93 میلی گرم
مس0.34 میلی گرم
منگنز3.05 میلی گرم
سلنیم2.30 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram