وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی تخمه کدو


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

تخمه کدو از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی تخمه کدو بو داده شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)574 کیلوکالری
کربوهیدرات14.71 گرم
پروتئین29.84 گرم
چربی49.05 گرم
آب2.03 گرم
فیبر6.50 گرم
قند1.29 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های تخمه کدو بو داده شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.56 میلی گرم
ویتامین K4.50 میکروگرم
ویتامین C1.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.07 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.15 میلی گرم
نیاسین (B3)4.43 میلی گرم
کولین (B4)63.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.57 میلی گرم
ویتامین B60.10 میلی گرم
فولات (B9)57.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی تخمه کدو بو داده شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم52.00 میلی گرم
آهن8.07 میلی گرم
منیزیم550.00 میلی گرم
فسفر1174.00 میلی گرم
پتاسیم788.00 میلی گرم
سدیم18.00 میلی گرم
روی7.64 میلی گرم
مس1.28 میلی گرم
منگنز4.49 میلی گرم
سلنیم9.40 میکروگرم
جدول ارزش غذایی تخمه کدو بو داده شده، با نمک افزوده شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)574 کیلوکالری
کربوهیدرات14.71 گرم
پروتئین29.84 گرم
چربی49.05 گرم
آب2.03 گرم
فیبر6.50 گرم
قند1.29 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های تخمه کدو بو داده شده، با نمک افزوده شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.56 میلی گرم
ویتامین K4.50 میکروگرم
ویتامین C1.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.07 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.15 میلی گرم
نیاسین (B3)4.43 میلی گرم
کولین (B4)63.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.57 میلی گرم
ویتامین B60.10 میلی گرم
فولات (B9)57.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی تخمه کدو بو داده شده، با نمک افزوده شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم52.00 میلی گرم
آهن8.07 میلی گرم
منیزیم550.00 میلی گرم
فسفر1174.00 میلی گرم
پتاسیم788.00 میلی گرم
سدیم256.00 میلی گرم
روی7.64 میلی گرم
مس1.28 میلی گرم
منگنز4.49 میلی گرم
سلنیم9.40 میکروگرم
جدول ارزش غذایی تخمه کدو خشک شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)559 کیلوکالری
کربوهیدرات10.71 گرم
پروتئین30.23 گرم
چربی49.05 گرم
آب5.23 گرم
فیبر6.00 گرم
قند1.40 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های تخمه کدو خشک شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A1.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E2.18 میلی گرم
ویتامین K7.30 میکروگرم
ویتامین C1.90 میلی گرم
تیامین (B1)0.27 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.15 میلی گرم
نیاسین (B3)4.99 میلی گرم
کولین (B4)63.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.75 میلی گرم
ویتامین B60.14 میلی گرم
فولات (B9)58.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی تخمه کدو خشک شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم46.00 میلی گرم
آهن8.82 میلی گرم
منیزیم592.00 میلی گرم
فسفر1233.00 میلی گرم
پتاسیم809.00 میلی گرم
سدیم7.00 میلی گرم
روی7.81 میلی گرم
مس1.34 میلی گرم
منگنز4.54 میلی گرم
سلنیم9.40 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram