وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی تخم مرغ


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

تخم مرغ از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی تخم مرغ پخته شده، آبپز کردن، سفت
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)155 کیلوکالری
کربوهیدرات1.12 گرم
پروتئین12.58 گرم
چربی10.61 گرم
آب74.62 گرم
فیبر0.00 گرم
قند1.12 گرم
کلسترول373.00 میلی گرم
ویتامین های تخم مرغ پخته شده، آبپز کردن، سفت
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A149.00 میکروگرم
ویتامین D2.20 میکروگرم
ویتامین E1.03 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.07 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.51 میلی گرم
نیاسین (B3)0.06 میلی گرم
کولین (B4)293.80میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.40 میلی گرم
ویتامین B60.12 میلی گرم
فولات (B9)44.00میکروگرم
ویتامین B121.11 میلی گرم
مواد معدنی تخم مرغ پخته شده، آبپز کردن، سفت
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم50.00 میلی گرم
آهن1.19 میلی گرم
منیزیم10.00 میلی گرم
فسفر172.00 میلی گرم
پتاسیم126.00 میلی گرم
سدیم124.00 میلی گرم
روی1.05 میلی گرم
مس0.01 میلی گرم
منگنز0.03 میلی گرم
سلنیم30.80 میکروگرم
جدول ارزش غذایی تخم مرغ پخته، آبپز شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)143 کیلوکالری
کربوهیدرات0.71 گرم
پروتئین12.51 گرم
چربی9.47 گرم
آب75.85 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.37 گرم
کلسترول370.00 میلی گرم
ویتامین های تخم مرغ پخته، آبپز شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A160.00 میکروگرم
ویتامین D2.00 میکروگرم
ویتامین E1.04 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.03 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.39 میلی گرم
نیاسین (B3)0.06 میلی گرم
کولین (B4)234.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.53 میلی گرم
ویتامین B60.14 میلی گرم
فولات (B9)35.00میکروگرم
ویتامین B120.71 میلی گرم
مواد معدنی تخم مرغ پخته، آبپز شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم56.00 میلی گرم
آهن1.75 میلی گرم
منیزیم12.00 میلی گرم
فسفر197.00 میلی گرم
پتاسیم138.00 میلی گرم
سدیم297.00 میلی گرم
روی1.29 میلی گرم
مس0.07 میلی گرم
منگنز0.03 میلی گرم
سلنیم30.60 میکروگرم
جدول ارزش غذایی تخم مرغ خشک شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)594 کیلوکالری
کربوهیدرات4.95 گرم
پروتئین47.35 گرم
چربی40.95 گرم
آب3.10 گرم
فیبر0.00 گرم
قند3.08 گرم
کلسترول1507.00 میلی گرم
ویتامین های تخم مرغ خشک شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A275.00 میکروگرم
ویتامین D8.00 میکروگرم
ویتامین E3.88 میلی گرم
ویتامین K1.20 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.20 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)1.54 میلی گرم
نیاسین (B3)0.31 میلی گرم
کولین (B4)1193.70میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)5.91 میلی گرم
ویتامین B60.39 میلی گرم
فولات (B9)171.00میکروگرم
ویتامین B123.95 میلی گرم
مواد معدنی تخم مرغ خشک شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم231.00 میلی گرم
آهن6.79 میلی گرم
منیزیم42.00 میلی گرم
فسفر831.00 میلی گرم
پتاسیم493.00 میلی گرم
سدیم523.00 میلی گرم
روی5.28 میلی گرم
مس0.20 میلی گرم
منگنز0.13 میلی گرم
سلنیم119.60 میکروگرم
جدول ارزش غذایی تخم مرغ خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)143 کیلوکالری
کربوهیدرات0.72 گرم
پروتئین12.56 گرم
چربی9.51 گرم
آب76.15 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.37 گرم
کلسترول372.00 میلی گرم
ویتامین های تخم مرغ خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A160.00 میکروگرم
ویتامین D2.00 میکروگرم
ویتامین E1.05 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.46 میلی گرم
نیاسین (B3)0.08 میلی گرم
کولین (B4)293.80میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.53 میلی گرم
ویتامین B60.17 میلی گرم
فولات (B9)47.00میکروگرم
ویتامین B120.89 میلی گرم
مواد معدنی تخم مرغ خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم56.00 میلی گرم
آهن1.75 میلی گرم
منیزیم12.00 میلی گرم
فسفر198.00 میلی گرم
پتاسیم138.00 میلی گرم
سدیم142.00 میلی گرم
روی1.29 میلی گرم
مس0.07 میلی گرم
منگنز0.03 میلی گرم
سلنیم30.70 میکروگرم
جدول ارزش غذایی تخم مرغ پخته شده، سرخ شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)196 کیلوکالری
کربوهیدرات0.83 گرم
پروتئین13.61 گرم
چربی14.84 گرم
آب69.47 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.40 گرم
کلسترول401.00 میلی گرم
ویتامین های تخم مرغ پخته شده، سرخ شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A219.00 میکروگرم
ویتامین D2.20 میکروگرم
ویتامین E1.31 میلی گرم
ویتامین K5.60 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.50 میلی گرم
نیاسین (B3)0.08 میلی گرم
کولین (B4)317.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.66 میلی گرم
ویتامین B60.18 میلی گرم
فولات (B9)51.00میکروگرم
ویتامین B120.97 میلی گرم
مواد معدنی تخم مرغ پخته شده، سرخ شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم62.00 میلی گرم
آهن1.89 میلی گرم
منیزیم13.00 میلی گرم
فسفر215.00 میلی گرم
پتاسیم152.00 میلی گرم
سدیم207.00 میلی گرم
روی1.39 میلی گرم
مس0.08 میلی گرم
منگنز0.03 میلی گرم
سلنیم33.10 میکروگرم
جدول ارزش غذایی تخم مرغ پخته شده، املتی
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)154 کیلوکالری
کربوهیدرات0.64 گرم
پروتئین10.57 گرم
چربی11.66 گرم
آب76.13 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.31 گرم
کلسترول313.00 میلی گرم
ویتامین های تخم مرغ پخته شده، املتی
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A172.00 میکروگرم
ویتامین D1.70 میکروگرم
ویتامین E1.29 میلی گرم
ویتامین K4.50 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.03 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.39 میلی گرم
نیاسین (B3)0.06 میلی گرم
کولین (B4)247.60میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.29 میلی گرم
ویتامین B60.14 میلی گرم
فولات (B9)39.00میکروگرم
ویتامین B120.76 میلی گرم
مواد معدنی تخم مرغ پخته شده، املتی
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم48.00 میلی گرم
آهن1.48 میلی گرم
منیزیم11.00 میلی گرم
فسفر167.00 میلی گرم
پتاسیم117.00 میلی گرم
سدیم155.00 میلی گرم
روی1.09 میلی گرم
مس0.06 میلی گرم
منگنز0.02 میلی گرم
سلنیم25.80 میکروگرم
جدول ارزش غذایی تخم مرغ پخته شده بصورت نیمرو
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)149 کیلوکالری
کربوهیدرات1.61 گرم
پروتئین9.99 گرم
چربی10.98 گرم
آب76.40 گرم
فیبر0.00 گرم
قند1.39 گرم
کلسترول277.00 میلی گرم
ویتامین های تخم مرغ پخته شده بصورت نیمرو
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A161.00 میکروگرم
ویتامین D1.80 میکروگرم
ویتامین E1.15 میلی گرم
ویتامین K4.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.38 میلی گرم
نیاسین (B3)0.08 میلی گرم
کولین (B4)221.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.22 میلی گرم
ویتامین B60.13 میلی گرم
فولات (B9)36.00میکروگرم
ویتامین B120.76 میلی گرم
مواد معدنی تخم مرغ پخته شده بصورت نیمرو
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم66.00 میلی گرم
آهن1.31 میلی گرم
منیزیم11.00 میلی گرم
فسفر165.00 میلی گرم
پتاسیم132.00 میلی گرم
سدیم145.00 میلی گرم
روی1.04 میلی گرم
مس0.06 میلی گرم
منگنز0.02 میلی گرم
سلنیم23.50 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram