وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی ترب سفید شرقی


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

ترب سفید شرقی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی ترب سفید شرقی پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)17 کیلوکالری
کربوهیدرات3.43 گرم
پروتئین0.67 گرم
چربی0.24 گرم
آب95.04 گرم
فیبر1.60 گرم
قند1.83 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ترب سفید شرقی پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C15.10 میلی گرم
تیامین (B1)0.00 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.02 میلی گرم
نیاسین (B3)0.15 میلی گرم
کولین (B4)6.80میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.11 میلی گرم
ویتامین B60.04 میلی گرم
فولات (B9)17.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ترب سفید شرقی پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم17.00 میلی گرم
آهن0.15 میلی گرم
منیزیم9.00 میلی گرم
فسفر24.00 میلی گرم
پتاسیم285.00 میلی گرم
سدیم249.00 میلی گرم
روی0.13 میلی گرم
مس0.10 میلی گرم
منگنز0.03 میلی گرم
سلنیم0.70 میکروگرم
جدول ارزش غذایی ترب سفید شرقی پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)17 کیلوکالری
کربوهیدرات3.43 گرم
پروتئین0.67 گرم
چربی0.24 گرم
آب95.04 گرم
فیبر1.60 گرم
قند1.83 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ترب سفید شرقی پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C15.10 میلی گرم
تیامین (B1)0.00 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.02 میلی گرم
نیاسین (B3)0.15 میلی گرم
کولین (B4)6.80میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.11 میلی گرم
ویتامین B60.04 میلی گرم
فولات (B9)17.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ترب سفید شرقی پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم17.00 میلی گرم
آهن0.15 میلی گرم
منیزیم9.00 میلی گرم
فسفر24.00 میلی گرم
پتاسیم285.00 میلی گرم
سدیم13.00 میلی گرم
روی0.13 میلی گرم
مس0.10 میلی گرم
منگنز0.03 میلی گرم
سلنیم0.70 میکروگرم
جدول ارزش غذایی ترب سفید شرقی خشک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)271 کیلوکالری
کربوهیدرات63.37 گرم
پروتئین7.90 گرم
چربی0.72 گرم
آب19.68 گرم
فیبر23.90 گرم
قند37.32 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ترب سفید شرقی خشک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.01 میلی گرم
ویتامین K4.50 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.27 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.68 میلی گرم
نیاسین (B3)3.40 میلی گرم
کولین (B4)109.70میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.85 میلی گرم
ویتامین B60.62 میلی گرم
فولات (B9)295.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ترب سفید شرقی خشک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم629.00 میلی گرم
آهن6.73 میلی گرم
منیزیم170.00 میلی گرم
فسفر204.00 میلی گرم
پتاسیم3494.00 میلی گرم
سدیم278.00 میلی گرم
روی2.13 میلی گرم
مس1.63 میلی گرم
منگنز0.54 میلی گرم
سلنیم0.70 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram