وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی خردل


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

خردل از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی خردل پودر خشک شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)508 کیلوکالری
کربوهیدرات28.09 گرم
پروتئین26.08 گرم
چربی36.24 گرم
آب5.27 گرم
فیبر12.20 گرم
قند6.79 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های خردل پودر خشک شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A2.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E5.07 میلی گرم
ویتامین K5.40 میکروگرم
ویتامین C7.10 میلی گرم
تیامین (B1)0.81 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.26 میلی گرم
نیاسین (B3)4.73 میلی گرم
کولین (B4)122.70میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.81 میلی گرم
ویتامین B60.40 میلی گرم
فولات (B9)162.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی خردل پودر خشک شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم266.00 میلی گرم
آهن9.21 میلی گرم
منیزیم370.00 میلی گرم
فسفر828.00 میلی گرم
پتاسیم738.00 میلی گرم
سدیم13.00 میلی گرم
روی6.08 میلی گرم
مس0.65 میلی گرم
منگنز2.45 میلی گرم
سلنیم208.10 میکروگرم
جدول ارزش غذایی خردل حالت طبیعی
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)67 کیلوکالری
کربوهیدرات5.33 گرم
پروتئین4.37 گرم
چربی4.01 گرم
آب82.65 گرم
فیبر3.30 گرم
قند0.86 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های خردل حالت طبیعی
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A4.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.36 میلی گرم
ویتامین K1.80 میکروگرم
ویتامین C1.50 میلی گرم
تیامین (B1)0.34 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.03 میلی گرم
نیاسین (B3)0.52 میلی گرم
کولین (B4)22.40میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.30 میلی گرم
ویتامین B60.06 میلی گرم
فولات (B9)7.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی خردل حالت طبیعی
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم58.00 میلی گرم
آهن1.51 میلی گرم
منیزیم49.00 میلی گرم
فسفر106.00 میلی گرم
پتاسیم138.00 میلی گرم
سدیم1135.00 میلی گرم
روی0.64 میلی گرم
مس0.09 میلی گرم
منگنز0.42 میلی گرم
سلنیم32.90 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram