وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی خرفه


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

خرفه از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی خرفه پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)18 کیلوکالری
کربوهیدرات3.55 گرم
پروتئین1.49 گرم
چربی0.19 گرم
آب93.52 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های خرفه پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A93.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C10.50 میلی گرم
تیامین (B1)0.03 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.09 میلی گرم
نیاسین (B3)0.46 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.04 میلی گرم
ویتامین B60.07 میلی گرم
فولات (B9)9.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی خرفه پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم78.00 میلی گرم
آهن0.77 میلی گرم
منیزیم67.00 میلی گرم
فسفر37.00 میلی گرم
پتاسیم488.00 میلی گرم
سدیم44.00 میلی گرم
روی0.17 میلی گرم
مس0.11 میلی گرم
منگنز0.31 میلی گرم
سلنیم0.90 میکروگرم
جدول ارزش غذایی خرفه پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)18 کیلوکالری
کربوهیدرات3.55 گرم
پروتئین1.49 گرم
چربی0.19 گرم
آب93.52 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های خرفه پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A93.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C10.50 میلی گرم
تیامین (B1)0.03 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.09 میلی گرم
نیاسین (B3)0.46 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.04 میلی گرم
ویتامین B60.07 میلی گرم
فولات (B9)9.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی خرفه پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم78.00 میلی گرم
آهن0.77 میلی گرم
منیزیم67.00 میلی گرم
فسفر37.00 میلی گرم
پتاسیم488.00 میلی گرم
سدیم280.00 میلی گرم
روی0.17 میلی گرم
مس0.11 میلی گرم
منگنز0.31 میلی گرم
سلنیم0.90 میکروگرم
جدول ارزش غذایی خرفه خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)16 کیلوکالری
کربوهیدرات3.43 گرم
پروتئین1.30 گرم
چربی0.10 گرم
آب93.92 گرم
فیبر0.00 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های خرفه خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A66.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C21.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.05 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.11 میلی گرم
نیاسین (B3)0.48 میلی گرم
کولین (B4)12.80میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.04 میلی گرم
ویتامین B60.07 میلی گرم
فولات (B9)12.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی خرفه خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم65.00 میلی گرم
آهن1.99 میلی گرم
منیزیم68.00 میلی گرم
فسفر44.00 میلی گرم
پتاسیم494.00 میلی گرم
سدیم45.00 میلی گرم
روی0.17 میلی گرم
مس0.11 میلی گرم
منگنز0.30 میلی گرم
سلنیم0.90 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram