وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی ذرت


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

ذرت از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی ذرت خشک شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)386 کیلوکالری
کربوهیدرات74.93 گرم
پروتئین9.88 گرم
چربی5.22 گرم
آب8.10 گرم
فیبر0.00 گرم
قند5.38 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ذرت خشک شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.90 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.20 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.07 میلی گرم
نیاسین (B3)3.30 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.38 میلی گرم
ویتامین B60.37 میلی گرم
فولات (B9)77.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ذرت خشک شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم15.00 میلی گرم
آهن1.92 میلی گرم
منیزیم124.00 میلی گرم
فسفر337.00 میلی گرم
پتاسیم511.00 میلی گرم
سدیم13.00 میلی گرم
روی3.05 میلی گرم
مس0.20 میلی گرم
منگنز0.85 میلی گرم
سلنیم0.00 میکروگرم
جدول ارزش غذایی ذرت پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)96 کیلوکالری
کربوهیدرات20.98 گرم
پروتئین3.41 گرم
چربی1.50 گرم
آب73.41 گرم
فیبر2.40 گرم
قند4.54 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ذرت پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A13.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.09 میلی گرم
ویتامین K0.40 میکروگرم
ویتامین C5.50 میلی گرم
تیامین (B1)0.09 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)1.68 میلی گرم
کولین (B4)29.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.79 میلی گرم
ویتامین B60.14 میلی گرم
فولات (B9)23.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ذرت پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم3.00 میلی گرم
آهن0.45 میلی گرم
منیزیم26.00 میلی گرم
فسفر77.00 میلی گرم
پتاسیم218.00 میلی گرم
سدیم1.00 میلی گرم
روی0.62 میلی گرم
مس0.05 میلی گرم
منگنز0.17 میلی گرم
سلنیم0.20 میکروگرم
جدول ارزش غذایی ذرت پخته، آب پز، اب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)96 کیلوکالری
کربوهیدرات20.98 گرم
پروتئین3.41 گرم
چربی1.50 گرم
آب73.41 گرم
فیبر2.40 گرم
قند4.54 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ذرت پخته، آب پز، اب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A13.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.09 میلی گرم
ویتامین K0.40 میکروگرم
ویتامین C5.50 میلی گرم
تیامین (B1)0.09 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)1.68 میلی گرم
کولین (B4)29.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.79 میلی گرم
ویتامین B60.14 میلی گرم
فولات (B9)23.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ذرت پخته، آب پز، اب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم3.00 میلی گرم
آهن0.45 میلی گرم
منیزیم26.00 میلی گرم
فسفر77.00 میلی گرم
پتاسیم218.00 میلی گرم
سدیم253.00 میلی گرم
روی0.62 میلی گرم
مس0.05 میلی گرم
منگنز0.17 میلی گرم
سلنیم0.20 میکروگرم
جدول ارزش غذایی ذرت خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)86 کیلوکالری
کربوهیدرات18.70 گرم
پروتئین3.27 گرم
چربی1.35 گرم
آب76.05 گرم
فیبر2.00 گرم
قند6.26 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ذرت خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A9.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.07 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C6.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.16 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)1.77 میلی گرم
کولین (B4)23.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.72 میلی گرم
ویتامین B60.09 میلی گرم
فولات (B9)42.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ذرت خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم2.00 میلی گرم
آهن0.52 میلی گرم
منیزیم37.00 میلی گرم
فسفر89.00 میلی گرم
پتاسیم270.00 میلی گرم
سدیم15.00 میلی گرم
روی0.46 میلی گرم
مس0.05 میلی گرم
منگنز0.16 میلی گرم
سلنیم0.60 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram