وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی ذرت منجمد


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

ذرت منجمد از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی ذرت منجمد پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)79 کیلوکالری
کربوهیدرات18.71 گرم
پروتئین2.55 گرم
چربی0.67 گرم
آب77.03 گرم
فیبر2.40 گرم
قند3.07 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ذرت منجمد پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A10.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.07 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C3.50 میلی گرم
تیامین (B1)0.03 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)1.31 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.15 میلی گرم
ویتامین B60.10 میلی گرم
فولات (B9)35.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ذرت منجمد پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم3.00 میلی گرم
آهن0.47 میلی گرم
منیزیم28.00 میلی گرم
فسفر79.00 میلی گرم
پتاسیم233.00 میلی گرم
سدیم245.00 میلی گرم
روی0.63 میلی گرم
مس0.05 میلی گرم
منگنز0.16 میلی گرم
سلنیم0.70 میکروگرم
جدول ارزش غذایی ذرت منجمد مایکروویو شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)131 کیلوکالری
کربوهیدرات25.87 گرم
پروتئین3.62 گرم
چربی1.42 گرم
آب68.40 گرم
فیبر2.60 گرم
قند3.36 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ذرت منجمد مایکروویو شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A12.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.10 میلی گرم
ویتامین K0.40 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.08 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.05 میلی گرم
نیاسین (B3)2.07 میلی گرم
کولین (B4)30.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.64 میلی گرم
ویتامین B60.12 میلی گرم
فولات (B9)38.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ذرت منجمد مایکروویو شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم5.00 میلی گرم
آهن0.39 میلی گرم
منیزیم25.00 میلی گرم
فسفر95.00 میلی گرم
پتاسیم276.00 میلی گرم
سدیم4.00 میلی گرم
روی0.53 میلی گرم
مس0.05 میلی گرم
منگنز0.13 میلی گرم
سلنیم0.00 میکروگرم
جدول ارزش غذایی ذرت منجمد آماده نشده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)88 کیلوکالری
کربوهیدرات20.71 گرم
پروتئین3.02 گرم
چربی0.78 گرم
آب75.00 گرم
فیبر2.10 گرم
قند2.50 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ذرت منجمد آماده نشده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A10.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.08 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C6.40 میلی گرم
تیامین (B1)0.08 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.07 میلی گرم
نیاسین (B3)1.74 میلی گرم
کولین (B4)24.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.36 میلی گرم
ویتامین B60.17 میلی گرم
فولات (B9)36.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ذرت منجمد آماده نشده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم4.00 میلی گرم
آهن0.42 میلی گرم
منیزیم18.00 میلی گرم
فسفر70.00 میلی گرم
پتاسیم213.00 میلی گرم
سدیم3.00 میلی گرم
روی0.38 میلی گرم
مس0.04 میلی گرم
منگنز0.12 میلی گرم
سلنیم0.70 میکروگرم
جدول ارزش غذایی ذرت منجمد پخته شده، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)81 کیلوکالری
کربوهیدرات19.30 گرم
پروتئین2.55 گرم
چربی0.67 گرم
آب77.03 گرم
فیبر2.40 گرم
قند3.07 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های ذرت منجمد پخته شده، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A10.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.07 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C3.50 میلی گرم
تیامین (B1)0.03 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)1.31 میلی گرم
کولین (B4)22.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.15 میلی گرم
ویتامین B60.10 میلی گرم
فولات (B9)35.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی ذرت منجمد پخته شده، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم3.00 میلی گرم
آهن0.47 میلی گرم
منیزیم28.00 میلی گرم
فسفر79.00 میلی گرم
پتاسیم233.00 میلی گرم
سدیم1.00 میلی گرم
روی0.63 میلی گرم
مس0.05 میلی گرم
منگنز0.16 میلی گرم
سلنیم0.70 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram