وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی پیاز


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

پیاز از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی پیاز سرخ شده در ماهی تابه
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)141 کیلوکالری
کربوهیدرات21.13 گرم
پروتئین2.49 گرم
چربی5.23 گرم
آب69.64 گرم
فیبر3.85 گرم
قند9.59 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های پیاز سرخ شده در ماهی تابه
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.35 میلی گرم
ویتامین K3.05 میکروگرم
ویتامین C15.06 میلی گرم
تیامین (B1)0.09 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)0.25 میلی گرم
کولین (B4)13.81میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.25 میلی گرم
ویتامین B60.26 میلی گرم
فولات (B9)30.08میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی پیاز سرخ شده در ماهی تابه
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم52.02 میلی گرم
آهن0.48 میلی گرم
منیزیم22.62 میلی گرم
فسفر65.60 میلی گرم
پتاسیم330.24 میلی گرم
سدیم9.05 میلی گرم
روی0.38 میلی گرم
مس0.09 میلی گرم
منگنز0.29 میلی گرم
سلنیم1.13 میکروگرم
جدول ارزش غذایی پیاز خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)40 کیلوکالری
کربوهیدرات9.34 گرم
پروتئین1.10 گرم
چربی0.10 گرم
آب89.11 گرم
فیبر1.70 گرم
قند4.24 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های پیاز خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.02 میلی گرم
ویتامین K0.40 میکروگرم
ویتامین C7.40 میلی گرم
تیامین (B1)0.05 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.03 میلی گرم
نیاسین (B3)0.12 میلی گرم
کولین (B4)6.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.12 میلی گرم
ویتامین B60.12 میلی گرم
فولات (B9)19.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی پیاز خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم23.00 میلی گرم
آهن0.21 میلی گرم
منیزیم10.00 میلی گرم
فسفر29.00 میلی گرم
پتاسیم146.00 میلی گرم
سدیم4.00 میلی گرم
روی0.17 میلی گرم
مس0.04 میلی گرم
منگنز0.13 میلی گرم
سلنیم0.50 میکروگرم
جدول ارزش غذایی پیاز تفت داده شده، طلایی شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)132 کیلوکالری
کربوهیدرات7.86 گرم
پروتئین0.95 گرم
چربی10.80 گرم
آب80.01 گرم
فیبر1.70 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های پیاز تفت داده شده، طلایی شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.68 میلی گرم
ویتامین K21.60 میکروگرم
ویتامین C1.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.05 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.04 میلی گرم
نیاسین (B3)0.04 میلی گرم
کولین (B4)6.50میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.17 میلی گرم
ویتامین B60.21 میلی گرم
فولات (B9)2.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی پیاز تفت داده شده، طلایی شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم20.00 میلی گرم
آهن0.27 میلی گرم
منیزیم9.00 میلی گرم
فسفر33.00 میلی گرم
پتاسیم133.00 میلی گرم
سدیم12.00 میلی گرم
روی0.21 میلی گرم
مس0.02 میلی گرم
منگنز0.10 میلی گرم
سلنیم0.00 میکروگرم
جدول ارزش غذایی پیاز پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)42 کیلوکالری
کربوهیدرات9.56 گرم
پروتئین1.36 گرم
چربی0.19 گرم
آب87.86 گرم
فیبر1.40 گرم
قند4.73 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های پیاز پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.02 میلی گرم
ویتامین K0.50 میکروگرم
ویتامین C5.20 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.02 میلی گرم
نیاسین (B3)0.17 میلی گرم
کولین (B4)6.80میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.11 میلی گرم
ویتامین B60.13 میلی گرم
فولات (B9)15.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی پیاز پخته، آب پز، آب گرفته شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم22.00 میلی گرم
آهن0.24 میلی گرم
منیزیم11.00 میلی گرم
فسفر35.00 میلی گرم
پتاسیم166.00 میلی گرم
سدیم239.00 میلی گرم
روی0.21 میلی گرم
مس0.07 میلی گرم
منگنز0.15 میلی گرم
سلنیم0.60 میکروگرم
جدول ارزش غذایی پیاز پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)44 کیلوکالری
کربوهیدرات10.15 گرم
پروتئین1.36 گرم
چربی0.19 گرم
آب87.86 گرم
فیبر1.40 گرم
قند4.73 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های پیاز پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.02 میلی گرم
ویتامین K0.50 میکروگرم
ویتامین C5.20 میلی گرم
تیامین (B1)0.04 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.02 میلی گرم
نیاسین (B3)0.17 میلی گرم
کولین (B4)6.80میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.11 میلی گرم
ویتامین B60.13 میلی گرم
فولات (B9)15.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی پیاز پخته، آب پز، آب گرفته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم22.00 میلی گرم
آهن0.24 میلی گرم
منیزیم11.00 میلی گرم
فسفر35.00 میلی گرم
پتاسیم166.00 میلی گرم
سدیم3.00 میلی گرم
روی0.21 میلی گرم
مس0.07 میلی گرم
منگنز0.15 میلی گرم
سلنیم0.60 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram