وحید مجیدی

لیست نرخ و تعرفه تخلفات رانندگی


کد جریمه مورد نظر را انتخاب کنید
کد جریمه توضیح قیمت
2001 تعرفه
2002 تعرفه
2003 تعرفه
2004 تعرفه
2005 تعرفه
2006 تعرفه
2007 تعرفه
2008 تعرفه
2009 تعرفه
2010 تعرفه
2011 تعرفه
2012 تعرفه
2013 تعرفه
2014 تعرفه
2015 تعرفه
2016 تعرفه
2017 تعرفه
2018 تعرفه
2019 تعرفه
2020 تعرفه
2021 تعرفه
2022 تعرفه
2023 تعرفه
2024 تعرفه
2025 تعرفه
2026 تعرفه
2027 تعرفه
2028 تعرفه
2029 تعرفه
2030 تعرفه
2031 تعرفه
2032 تعرفه
2033 تعرفه
2034 تعرفه
2035 تعرفه
2036 تعرفه
2037 تعرفه
2038 تعرفه
2039 تعرفه
2040 تعرفه
2041 تعرفه
2042 تعرفه
2043 تعرفه
2044 تعرفه
2045 تعرفه
2046 تعرفه
2047 تعرفه
2048 تعرفه
2049 تعرفه
2050 تعرفه
2051 تعرفه
2052 تعرفه
2053 تعرفه
2054 تعرفه
2055 تعرفه
2056 تعرفه
2057 تعرفه
2058 تعرفه
2059 تعرفه
2060 تعرفه
2061 تعرفه
2062 تعرفه
2063 تعرفه
2064 تعرفه
2065 تعرفه
2066 تعرفه
2067 تعرفه
2068 تعرفه
2069 تعرفه
2070 تعرفه
2071 تعرفه
2072 تعرفه
2073 تعرفه
2074 تعرفه
2075 تعرفه
2076 تعرفه
2077 تعرفه
2078 تعرفه
2079 تعرفه
2080 تعرفه
2081 تعرفه
2082 تعرفه
2083 تعرفه
2084 تعرفه
2085 تعرفه
2086 تعرفه
2087 تعرفه
2088 تعرفه
2089 تعرفه
2090 تعرفه
2091 تعرفه
2092 تعرفه
2093 تعرفه
2094 تعرفه
2095 تعرفه
2096 تعرفه
2097 تعرفه
2098 تعرفه
2099 تعرفه
2100 تعرفه
2101 تعرفه
2102 تعرفه
2103 تعرفه
2104 تعرفه
2105 تعرفه
2106 تعرفه
2107 تعرفه
2108 تعرفه
2109 تعرفه
2110 تعرفه
2111 تعرفه
2112 تعرفه
2113 تعرفه
2114 تعرفه
2115 تعرفه
2116 تعرفه
2117 تعرفه
2118 تعرفه
2119 تعرفه
2120 تعرفه
2121 تعرفه
2122 تعرفه
2123 تعرفه
2124 تعرفه
2125 تعرفه
2126 تعرفه
2127 تعرفه
2128 تعرفه
2129 تعرفه
2130 تعرفه
2131 تعرفه
2132 تعرفه
2133 تعرفه
2134 تعرفه
2135 تعرفه
2136 تعرفه
2137 تعرفه
2138 تعرفه
2139 تعرفه
2140 تعرفه
2141 تعرفه
2142 تعرفه
2143 تعرفه
2144 تعرفه
2145 تعرفه
2146 تعرفه
2147 تعرفه
2148 تعرفه
2149 تعرفه
2150 تعرفه
2151 تعرفه
2152 تعرفه
2153 تعرفه
2154 تعرفه
2155 تعرفه
2156 تعرفه
2157 تعرفه
2158 تعرفه
2159 تعرفه
2160 تعرفه
2161 تعرفه
2162 تعرفه
2163 تعرفه
2164 تعرفه
2165 تعرفه
2166 تعرفه
2167 تعرفه
2168 تعرفه
2169 تعرفه
2170 تعرفه
2171 تعرفه
2172 تعرفه
2173 تعرفه
2174 تعرفه
2175 تعرفه
2176 تعرفه
2177 تعرفه
2178 تعرفه
2179 تعرفه
2180 تعرفه
2181 تعرفه
2182 تعرفه
2183 تعرفه
2301 تعرفه
2302 تعرفه
2303 تعرفه
2304 تعرفه
2305 تعرفه
2306 تعرفه
2307 تعرفه
2308 تعرفه

کد تخلفات رانندگی چیست؟

شاید چندین بار نام کد تخلف رانندگی به گوشتان خورده باشد. یا این کد را روی برگه خلافی یا زمان استعلام و پرداخت جریمه های رانندگی دیده باشید؟ به کدهایی که برای مشخص کردن نوع خلافی خودرو روی برگه خلافی خودرو درج می‌شوند، کد تخلف می‌گویند.

آیا میزان تعرفه جریمه راهنمایی و رانندگی برای تمام تخلفات یکسان است؟

خیر؛ میزان تعرفه‌های جریمه‌های راهنمایی و رانندگی برای تمام تخلفات یکسان نیست. از طرفی اگرچه این قانون وجود دارد که اگر جرائم خود را به موقع پرداخت نکنید، دو برابر می‌شوند اما نرخ جریمه‌های دوربین (جریمه‌هایی که توسط دوربین ثبت می‌شوند) ثابت هستند یعنی بعد از ۶۰ روز دو برابر نمی‌شوند و تنها این قاعده برای جرائم تسلیمی و الصاقی صدق می‌کند.

مهلت پرداخت جریمه رانندگی

مهلت پرداخت جرائم رانندگی ۶۰ روز است که بعد از گذشت این مدت، مبلغ جریمه دو برابر خواهد شد؛ بنابراین بهتر است هموطنان محترم نسبت به پرداخت مبلغ جرائم رانندگی خود در بازه زمانی مذکور اقدام کنند.

انواع برگه های جریمه رانندگی


برگ جریمه تسلیمی

در این مورد پلیس، راننده متخلف را می بیند و نوع تخلف مرتکب شده را به راننده تفهیم می کند؛ سپس با رویت مدارک رانندگی و ثبت مشخصاتی از جمله مشخصات وسیله نقلیه، مشخصات راننده، درج محل و نوع تخلف نسبت به صدور قبض جریمه اقدام می کند.

برگ جریمه الصاقی

در شرایطی قبض جریمه بدین صورت صادر می شود که راننده در محل حضور ندارد و پلیس با مشاهده خودرو که در محل غیرمجاز متوقف و پارک شده است برابر مقررات نسبت به صدور قبض جریمه اقدام کرده و قبض صادر شده را به بدنه خودرو الصاق می کند.

برگ جریمه دو برگی

این ابلاغ برای مواردی است که پلیس راننده متخلف را مشاهده می کند و دستور توقف یا ایست به راننده می دهد تا در خصوص اعمال قانون وی اقدام شود اما بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم رویت دستور پلیس توسط راننده یا بی توجهی راننده به دستور پلیس و غیره، راننده متوقف نمی شود و به حرکت خود ادامه می دهد.

در این حالت پلیس به منظور اعمال قانون تخلف ارتکابی توسط راننده، مبادرت به صدور قبض جریمه با ابلاغ دوبرگی می کند؛ در این شرایط مشخصاتی از راننده درج نمی شود ولی پلیس به جهت صحت سنجی قبض صادره، مشخصاتی از قبیل وضعیت ظاهری خودرو و احتمالاً راننده را بر روی قبض جریمه یادداشت می کند تا برای رسیدگی های بعدی بتوان آنها را مدنظر قرار داد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram