logo

خلاصه کتاب با یک چرا آغاز کنید: چگونه رهبران بزرگ، در انجام کارها الهام بخش همه افرادند (بلینکیست)


او به بررسی عوامل متمایز کننده برخی از مبتکرترین افراد و مشاغل روزگار می‌پردازد و چگونگی تقویت درک شما از موفقیت آنها برای موفقیت در شغل خود، الهام‌بخشی به دیگران، و ایجاد کسب و کاری که توسط کارمندان با انگیزه هدایت می شود را مطرح می‌کند.
ادامه مطلب تعداد بازدید: 14 نویسنده: گیت دات آی آر

دیگر خبرهای مرتبط

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram