اطلاعات داروی بنزتروپین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
علايم مغذي بيماري پارکينسون و اکستراپيراميدال.
موارد منع مصرف و احتياط:
انسداد روده, زخم گوارشي, بيماري مياستني گراويس و تنگي پيشابراه.
عوارض جانبي:
يبوست, حساسي به گرمازدگي, و کاهش فشار خون و علايم گيجي جزي مهمترين عوارض اند.
هشدار:
انسداد روده, زخم گوارشي, بيماري مياستني گراويس و تنگي پيشابراه.
اشكال دارويي:
آمپول و قرص.
اطلاعات دیگر:
سالمندان به ميزان بالاتر روي آن حساس هستند. از قطع ناگهاني دارو بپرهيزيد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود