وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی پلی میکسین ان اچ اتوسپورين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
عفونتهاي باكتريايي و التهاب گوش خارجي.
بزرگسالان وكودكان: 4-3 بار در روز هر بار سه قطره در داخل گوش چكانده مي‌شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به هر يك از اجزاي اين فرآورده، سوراخ بودن پرده گوش، عفونتهاي ويروسي، قارچي و سلي درمان نشده.
گاهي ممكن است حساسيت مفرط تأخيري به كورتيكواستروئيدها بروز كند.
درمان با اين دارو (مانند تمام فرآورده‌هاي موضعي حاوي استروئيدها و آنتي بيوتيكها) در صورت عدم بهبود، نبايد از هفت روز تجاوز كند، زيرا مصرف طولاني مدت دارو ممكن است به گسترش نهفته عفونت ناشي از اثرات پوشاننده استروئيدها منجر شود.
مصرف طولاني مدت دارو ممكن است به بروز حساسيت پوستي و ايجاد ارگانيسم هاي مقاوم منجر شود.
از مصرف طولاني مدت و مداوم استروئيدهاي موضعي در نوزادان خودداري شود، ‌زيرا ممكن است كاهش فعاليت غده فوق كليوي بروز كند.
از مصرف طولاني مدت و سر خود دارو بايد خودداري نمود، زيرا ممكن است به كري جزئي يا كامل برگشت ناپذير، بخصوص در بيماران سالخورده و در بيماران مبتلا به عيب كار كليه، منجر شود.
مصرف اين دارو بلافاصله قبل و بعد از جراحي توصيه نمي‌شود، از آنجا كه اين دارو موجب تشديد اثر داروهاي شل كننده عضلات اسكلتي مي‌شود، ممكن است موجب كاهش فعاليت و ايست تنفسي شود.
فارماكوكينتيك:
عوارض جانبي
موضعي: ‌ واكنشهاي آلرژيك (بثورات پوستي).
نكات قابل توصيه به بيمار
هنگام مصرف دارو مي‌توان يك تكه گاز استريل را درون مجراي گوش خارجي قرار داد و آن را با دارو اشباع كرد. اين گاز استريل را مي‌توان تا 48-24 ساعت در موضع باقي گذاشت.
مجراي گوش خارجي را قبل از مصرف دارو به خوبي تميز و خشك كنيد، ‌ولي از مصرف صابون خودداري كنيد، زيرا ممكن است موجب غير فعال شدن نئومايسين موجود در فرآورده شود.
دوره درمان را كامل كنيد.
مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست.
اشكال دارويي:
Drop: (Polymyxin B sulfate 10,000 U + Neomycin Sulfate 5 mg + Hydrocortisone 10 mg) /1 ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي بيوتيك‌ ـ كورتيكواستروئيد.
طبقه‌بندي درماني: آنتي بيوتيك، ضد التهاب (گوشي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Otosporin

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کتاب صوتی رایگان راز از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram