سخن بزرگان (منتسکیو)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- انسان مانند رودخانه است؛ هر چه ژرفتر باشد، آرامتر است.


2- زمانی می رسد که سکوت، بیش از همه گفته ها مقصود را می رساند.


3- گاهی سکوت بیش از هر استدلالی به ما کمک می کند.


4- اوج کارآمدی مدیریت این است که فرد بداند به چه میزان و در کجا باید از قدرت خود بهره گیرد.


5- آزادی عبارت است از حق انجام هرکاری که قوانین اجازه می دهد و انجام ندادن آنچه قانون منع کرده است.


6- اگر قدرت قضاوت از قدرت قانون گذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود.


7- تنها قدرت است که می تواند جلوی قدرت را بگیرد.


8- برای آنکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاهها طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.


9- پریشان نمودن اوضاع مستلزم هوشمندی نیست، اما ایجاد نظم و تعادل به نیروی عقل وابسته است.


10- جمهوری ها در نتیجه تجمل و پادشاهی ها در اثر فقر سقوط می کنند.


11- عاشقان دلباخته معمولأ در سکوت به سر می برند.


12- من مخالف مراسم پرخرج خاکسپاری هستم. برای انسان باید هنگام تولد عزاداری کرد، نه وقتی که از این دنیا می رود.


13- باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید.


14- در میان کشورهای استبدادی، بینواتر از همه آن کشوری است که پادشاهش تاجر باشد.


15- سکوت، گاه هزار معنی در بر دارد که از گفتن به دست نمی آید.


16- کسی اجازه ندارد خود را بکشد و اگر کشت، وجود خود را از میهن خود دزدیده است.


17- کسی که بدون فکر کردن حرف می زند، صیادی را می ماند که بدون نشانه گرفتن، تیر خالی می کند.


18- کشور در صورتی دارای آزادی و استقلال است که افرادش آزاد و مستقل باشند.


19- من هیچ غمی نداشته ام که خواندن یک صفحه کتاب آن را از بین نبرده باشد.


20- همیشه قضایا را پیش از تصمیم گیری به محکمه وجدان تسلیم کنید. وجدان راهنمای بی نظیر و قاضی بیطرفی است.


21- یک ساعت از عمر گذشته را به هیچ بهایی نمی توان بازگردانید، اما با دادن چند تکه پول ناچیز می توان تجربه های تمام عمر بزرگترین خردمندان جهان را به دست آورد.


22- شکست خوردن به حق، شیرین تر از پیروزی به باطل است.

زندگینامه منتسکیو :


شارل-لوئی دو سکوندا (به فرانسوی: Charles-Louis de Secondat) یا بارون دو مونتسکیو (به فرانسوی: Baron de Montesquieu)، یکی از متفکران سیاسی فرانسه در عصر روشنگری که در سال ۱۶۸۹ در بوردو از شهرهای فرانسه زاده شد. همه قبیله او از نژادگان و اشراف و در زمره حقوق دانان بودند. حقوق خواند و در سال ۱۷۰۸ به دادستانی پرداخت و سر آخر وکیل دادگستری شد. در سال ۱۷۱۳ پس از مرگ پدر به رایزنی حقوقی مجلس برگزیده شد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود