اطلاعات داروی متیل سولفوکساید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
التهاب مثانه.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي.
عوارض جانبي:
راش پوستي, کهير, واکنش حساسيتي, تهوع, اسهال.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي.
اشكال دارويي:
محلول 50% (ويال).
اطلاعات دیگر:
اين دارو در عفونت هاي مثانه مفيد نيست.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram