اطلاعات کشور رواندا


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

رواندا
نام فارسی کشور: رواندا
نام انگلیسی کشور: Rwanda
پایتخت: Kigali
قاره: Africa
موقعیت قاره: Eastern Africa
جمعیت حدودی: 11,553,188 نفر
کد(های) تلفن کشور: 250
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: rw
واحد(های) پولی رایج کشور:
Rwandan franc | RWF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
Kinyarwanda , English , French
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود