وحید مجیدی

شخصیت شناسی با فال و طالع بینی اسم با حرف ض


حرف اول اسم خود را انتخاب کنید

فال و شخصیت شناسی اسم هایی که با حرف (ض) شروع میشود


افرادی که ابتدای نامشان حرف ض است ، زیرک ودانا وخوش اخلاق و کینه توز است ، درون گراست و هرگز نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و دارای پیشانی پهن است و ابروی کمان ابرو دارد. زرنگ و دقیق است و هیچ وقت از یاد خدا غافل نمی شود.

برخی از اسم هایی که با حرف (ض) شروع میشود


ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram