وحید مجیدی

فال عطسه روز سه شنبه


روز مورد نظر را انتخاب کنید

فال عطسه روز سه شنبه

سه شنبه

ساعت

یک خیال

۶ - ۷

مواظب دوستانت باش

۷ - ۸

در رویایی هستی ولی نمیدانی

۸ - ۹

خوابهایت به حقیقت می پیوندد

۹ - ۱۰

با او رابطه برقرار میکنی

۱۰ - ۱۱

از خوابی وحشت داری

۱۱ - ۱۲

غمگینی

۱۲ - ۱۳

بیش از حد کنجکاوی

۱۳ - ۱۴

فامیل میشوید

۱۴ - ۱۵

به زیبائیت نناز

۱۵ - ۱۶

به فکر آرزوهای گذشته ات باش

۱۶ - ۱۷

دیدار با کسی که دوستش داری

۱۷ - ۱۸

نامه ای دریافت میکنی

۱۸ - ۱۹

منتظری

۱۹ - ۲۰

به فکر فردا باش

۲۰ - ۲۱

مضطربی

۲۱ - ۲۲

کسی راجع به تو حرف می زند

۲۲ - ۲۳

به فکرت می رسد

۲۳ - ۲۴

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram