وحید مجیدی

اطلاعات داروی سنکل زارین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
موارد مصرف‌: قطره‌ سنكل‌ براي‌ دفع‌سنگهاي‌ مجاري‌ ادرار، تسكين‌ دردهاي‌كليوي‌ و عفونتهاي‌ مجاري‌ ادراري‌ بكارمي‌رود.
مقدار مصرف‌: روزي‌ 3 بار، هر بار 60 ـ 50قطره‌ در يك‌ فنجان‌ آب‌ سرد بعد از غذامصرف‌ شود. در موارد حاد، درمان‌ باسنكل‌ مي‌تواند تا مدت‌ يك‌ ماه‌ ادامه‌ يابد. دردرمان‌ مزمن‌ و به‌منظور پيشگيري‌ ازتشكيل‌ مجدد سنگ‌ مقدار مصرف‌ 30 قطره‌3 ـ 2 بار در روز براي‌ مدت‌ يك‌ هفته‌توصيه‌ مي‌گردد كه‌ اين‌ رژيم‌ درماني‌ بايدهر ماه‌ تكرار گردد.
هشدار:
هشدارها: 1 ـ مصرف‌ مقادير زياد اين‌فرآورده‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌اختلال‌ آب‌ والكتروليتها گردد. 2 ـ ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فراورده‌ در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌ نرسيده‌ است‌.
تداخل دارويي:
عوارض‌ جانبي‌: در افراد حساس‌ به‌كاكل‌ذرت‌ احتمال‌ بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌(درماتيت‌ تماسي‌ و كهير) وجود دارد.
مکانيسم اثر:
مكانيسم‌ اثر: مواد مؤثره‌ موجود در اين‌فرآورده‌ به‌علت‌ داشتن‌ اثرات‌ مدر و آنتي‌اسپاسموديك‌ موجب‌ شل‌ شدن‌ عضلات‌صاف‌ مجاري‌ ادرار و تسهيل‌ خروج‌ سنگ‌مي‌گردد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
نكات‌ قابل‌ توصيه‌:
1 ـ نوشيدن‌ مقادير زيادآب‌ و مايعات‌ همزمان‌ بامصرف‌ اين‌ داروتوصيه‌ مي‌شود.
2 ـ اين‌ دارو در افراد بامعده‌ حساس‌ بايدبعد از غذا ميل‌ شود.
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: قطره‌ سنكل‌ از عصاره‌گياهان‌ دارويي‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌: 1. دانه‌ رازيانه‌25% Foeniculum vulgare 2. دانه‌ زيره‌ سبز12/5% Cuminum cyminum 3. برگ‌ بو12/5% Laurus nobilis 4. دم‌ گيلاس‌12/5% Cerasus avium 5. كاكل‌ ذرت‌12/5% Zea mays 6. ميوه‌ خارخاسك‌12/5% Tribulus terrestris 7. تخم‌ خربزه‌12/5% Cucumis melo
مواد موثره‌: املاح‌ پتاسيم‌، اسيدهاي‌ چرب‌،فلاونوييدها و روغنهاي‌ فرارنظير آنتول‌،فنكون‌، سينئول‌ و كارون‌.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram