وحید مجیدی

اطلاعات کشور ترکمنستان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

ترکمنستان
نام فارسی کشور: ترکمنستان
نام انگلیسی کشور: Turkmenistan
پایتخت: Ashgabat
قاره: Asia
موقعیت قاره: Central Asia
جمعیت حدودی: 4,751,120 نفر
کد(های) تلفن کشور: 993
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: tm
واحد(های) پولی رایج کشور:
Turkmenistan manat | TMT | m
زبان(های) رایج کشور:
Turkmen , Russian

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

لحظه تحویل سال جدید

twitter facebook linkedin whatsapp telegram