سخن بزرگان (دالای لاما)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده ی خطرهای بزرگ است. آنگاه که شکست می خوری، از شکست خود درس بگیر.


2- در برابر دگرگونیها انعطاف پذیر باشید، ولی معیارها و ارزشهای خود را زیر پا نگذارید.


3- تنها مقصود ما در زندگی، عشق ورزیدن به یکدیگر است. اگر از عهده این مهم بر نمی آییم، دست کم بکوشیم تا یکدیگر را نیازاریم.


4- عشق پاک نسبت به اطرافیان باید بی غرض باشد، چرا که بی غرض بودن لازمه آن است.


5- برای قضاوت در مورد موفقیت خودت، ببین چه چیزی به دست آورده ای و در قبال آن چه چیزی از دست داده ای.


6- به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.


7- اصول و بنیادها را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آنها به گونه ای شایسته آگاه باشی.


8- نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پر قدر، خللی وارد سازد.


9- هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای درست کردن آن بردار.


10- سه اصل را دنبال کن: محترم داشتن خود، محترم داشتن دیگران و پاسخگو بودن در قبال تمام کنش های خود.


11- هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن.


12- آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، اما از ارزش های خود دست بر ندار.


13- به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.


14- نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بی اندیشی، دیگر بار از زندگی ات لذت خواهی برد.


15- فضای عشق در خانه ی تو شالوده ای برای زندگی ات به شمار می رود.


16- در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت کنونی بپرداز، گذشته را بزرگ نکن.


17- دانش خود را به دیگران ببخش که روشی برای دستیابی به جاودانگی است.


18- با زمین مهربان باش.


19- سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آنجا نبوده ای.


20- به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد.


21- کامیابی خود را به داوری بنشین، از این روش که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را به دست آوری.


22- برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت.((دالایی لاما))


23- اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد، این اشتباه او است و اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه تو است.((دالایی لاما))


24- دیروز تاریخ است، فردا راز است، امروز یک هدیه است.((دالایی لاما))


25- هر کجا که هستی، هر کجا خودت را یافتی، از هر آنچه که داری لذت ببر، به تمامی لذت ببر. هر جا که هستی و از هر چه که در دسترس است، احساس سپاس و نیایش داشته باش.((دالایی لاما))


26- یوگا پیام خرد است و بشریت وارث این پیام.((دالایی لاما))


27- سه اصل را فراموش نکن؛ احترام به خویشتن، احترام به دیگران و پذیرش مسئولیت تمامی اعمالی که انجام می دهی.((دالایی لاما))


28- به یاد داشته باش که بهترین رابطه، رابطه ای است که میزان عشق طرفین، از میزان نیازشان به یکدیگر تجاوز کند.((دالایی لاما))

زندگینامه دالای لاما :


دالایی لاما (به تبتی: ཏ་ཱལའི་བླ་མ་) لقبی است که به رهبر دینی بوداییان تبت داده می‌شود. در حال حاضر ابن لقب به تنزین گیاتسو اعطا شده‌است، در سال ۱۹۳۵ متولد شد. دالایی لاما بر رهبران هر چهار مکتب بودایی برتری دارد. دالایی لاما یک لامای والا در گلوگ یا شاخه "کلاه زرد" از بودیسم تبتی می‌باشد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود