سخن بزرگان (استیون شَپیرو)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- زندگی کردن بدون هدف، آزادی بخش است.


2- هنگامی که روی هدفهای نزدیک تمرکز می کنید و به آینده و اهداف دور و دراز نمی اندیشید، آسوده دل خواهید شد و فرصت های بسیار بزرگ و والا سر راهتان قرار خواهند گرفت.


3- حوب است که بخواهید به هدف ویژه ای برسید، ولی آنقدر روی نتیجه ی دلخواه تان تمرکز نکنید که چشم تان به روی فرصت های دیگر بسته شود.


4- هنگامی که ما با چشم بسته اهدافمان را در پیش می گیریم، بیشتر، فرصت های دور از ذهن و شگفت آور را از دست می دهیم.


5- زندگی را با چوب خط و سنجه های خودتان اندازه گیری کنید.


6- هنگامی که به زندگی روزمره تان از دید شخص دیگری می نگرید، چیزهایی می بینید که پیش تر هرگز نمی دیدید.


7- برای رسیدن به یک هدف، باید بسیار تلاش کنید تا بر بازدارنده ها و سدهایی که در مسیرتان قرار گرفته اند، چیره شوید.

زندگینامه استیون شَپیرو :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود