سخن بزرگان (امام علی بن الحسین (ع))


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- هر که زنی به مؤمنی بدهد که به او انس گیرد حق تعالی ملکی را در قبر مونس او گرداند به صورت محبوب‌ترین اهل او نزد او.


2- هر که در بیماری عیادت مؤمنی بکند ملائکه او را از همه جهت فرو گیرند و گویند خوشا به حال تو و گوارا باد بهشت از برای تو.


3- گرامی‌ترین مردم بر مردم کسی است که خیرش به ایشان برسد و از ایشان مستغنی باشد و از ایشان سؤال نکند.


4- هر که جامه‌ی زیادتی داشته باشد و داند که برادر مؤمنش به آن محتاج است به او ندهد حق تعالی او را سرنگون در آتش جهنم اندازد.


5- هر که سیر بخوابد و نزدیک او مؤمن گرسنه باشد حق تعالی به ملائکه فرماید که شما را گواه می‌گیرم بر این بنده که من او را امری کردم و نافرمانی من کرد و اطاعت دیگران کرد بدانید که او را به عمل خود گذاشتم و هرگز او را نیامرزم.


6- هر که حاجت برادر مؤمن خود را برآورد حق تعالی صد حاجت او را برآورد که یکی بهشت باشد.


7- هر که غمی از مؤمنی بردارد حق تعالی غم‌های آخرت او را بردارد.


8- هر که مؤمنی را اعانت کند بر ظالمی خدا او را یاری کند در گذشتن بر صراط در وقتی که قدم‌ها بلغزد.


9- هر که مؤمنی را آب دهد در وقت تشنگی حق تعالی از شراب بهشت او را سیراب کند.


10- هر که بر مؤمنی جامه‌ای بپوشاند در وقتی که عریان باشد خدا او را دیبا و حریر بهشت بپوشاند و هر که جامه‌ای بر او بپوشاند در غیر عریانی پیوسته در ضمان خدا باشد از بلاها تا از آن جامه برای مؤمن تاری باقی باشد.


11- هر که بعد از مردن کفن بپوشاند بر مؤمنی چنان باشد که او را از هنگام ولادت تا وقت مردن جامه داده باشد.


12- هر که خود را از بدگویی در عرض مسلمانان نگاه دارد خدا گناهش را در قیامت بیامرزد.

زندگینامه امام علی بن الحسین (ع) :


ابومحمد علی بن حسین ملقب و مشهور به سجاد و زین‌العابدین چهارمین امام شیعیان بعد از پدرش حسین ، عمویش حسن و پدر بزرگش علی بن ابی‌طالب است. او در مدینه به دنیا آمد و در جوانی پدرش را در صحرای کربلا همراهی می کرد، اما به دلیل بیماری در نبرد کربلا شرکت نکرد. پس از کشته شدن پدر و خویشانش به همراه اسرا به کوفه و سپس دمشق منتقل شد اما بعدها اجازه پیدا کرد تا به مدینه برگشته در آنجا انزوا اختیار کرده با عده محدودی از اصحابش رابطه داشت. زان پس زندگی زین العابدین به عبادت گذشت و تعلیماتش بیشتر شکل دعا و نیایش داشت.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود