سخن بزرگان (باربارا دی آنجلیس)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- هنگامی که امیدوارید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند، برای ایجاد عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با سرچشمه عشق درون خود از دست می دهید.


2- عشق، مغناطیسی است که ما را به مبدأ خود جذب می کند.


3- عشق از آنجا که با معشوق پیوند می خورید آغاز می گردد و تا حرکت موزون و هماهنگی روحهایتان امتداد می یابد. هنگامی که جانهایتان یکی می شوند، آنگاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید. دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد. پیوند مقدس همین است؛ شور و شیفتگی، وجد و شادمانی راستین هم این است.


4- تنها با عشق میان دلهایتان است که عشق شما عمق و استحکام حقیقی خود را نشان خواهد داد.


5- عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست.


6- در آغاز تنها عشق بود؛ حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است. این عشق بوده که در یک لحظه، مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه ی بدن آنها بذر شما متولد گردد.


7- شور زندگی، ترانه ای است که عشق می سراید؛ شور زندگی همان عشق است که به حرکت در آمده است. عشق و شور زندگی زمانی نصیب تان می شود که آتش عشق را گرامی داشته و بیاموزید که همواره آن را روشن و فروزان نگاه دارید.


8- چنانچه می خواهید راه خود را به سوی عشق و شور زندگی بازیابید، باید راه دل و قلب خود را بیابید. آنجا، در مرکز وجودی شما، تمامی آنچه هستید سکونت دارد. شما خود نور هستید؛ شما شور و شادمانی هستید؛ شما از جنس عشق هستید.


9- موهبت عشق و شور زندگی، دست به دست و سینه به سینه خواهد گشت، بارها و بارها. آیا به راستی این معجزه ای کم نظیر نیست؟ هرگز نمی توان برای تاثیری که عشق شما بر جهان هستی خواهد گذشت پایانی متصور شد...


10- عشق، ویژگی ای نیست که به کلی نسبت به آن بیگانه باشید.


11- عشق، ویژگی و یا کیفیتی نیست که برخی با آن زاده شده باشند، اما برخی دیگر محکوم هستند تا پایان عمر بدون آن سر کنند.


12- تسلیم عشق خود شدن، همان تسلیم شدن به چیزی یا کسی بیرون از شما نیست، بلکه تسلیم شدن در برابر قدرت عشق و شور و شعف درونی خود شماست. این نوع تسلیم شدن همان تسلیم شدن در برابر خود حقیقی تان است.


13- عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ی فیزیکی و جسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس می کنیم. عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان و غایتی برتر یا علاقه ی شور و اشتیاق نسبت به روابط، کار و یا حتی خانواده است.


14- هر چه تعهد خود را نسبت به چیزی بیشتر کنید، عشق و شور و حال بیشتری نسبت به آن در خود احساس خواهید کرد.


15- عشق، آهنربایی است که ما را به سوی آغاز خود می کشاند.


16- عشق، تنها سرچشمه ی نیرو و توان شماست.


17- هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود نشان دهید، برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آنها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند.


18- شما این توان را دارید که یک زندگانی‌ سرشار از عشق و خرسندی بیافرینید.


19- زندگی با عشق، نیازمند جرأت، دلیری و بی باکی روحی بزرگی است.


20- عشق، همان چیزی است که به شما امکان می دهد بارها و بارها زاده شوید.


21- عشق، همان جوهره و هویت راستین شما است .


22- عاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که نفس کشیدن و زنده بودن.


23- هر آغاز دوباره، هر رشد و دگرگونی درونی و هر تغییر مسیری که همواره از عشق و نیاز و گرایش درونی آغاز شده باشد، به سمت راستی، شادمانی، خوشبختی و آزادی بیشتر است.


24- در سرتاسر زندگی، باز، همان عشق است که تنها پشتیبان و آزادی بخش شماست.


25- هرچه بیشتر عشق بورزید، عشق و شور زندگی بیشتری به شما روی خواهد آورد.


26- این همان عشق است که شما را در راه خودکاوی و خودشناسی، یک دم تنها نمی گذارد، آن هم زمانی که نمی دانید به کدامین سو روانید و در پی کدامین گمگشته‌اید.


27- عشق و شور زندگانی را در درون خودتان جست و جو کنید. سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید.


28- هر کاری را با پایبندی انجام دهید.


29- عاشق هر که هستید، با وفاداری به او عشق بورزید.


30- هر گزینشی که می کنید، به آن پایبند باشید؛ آنگاه هر کاری که از شما سر بزند، سرشار از عشق و شور زندگی خواهد بود.


31- به گونه ای از عشق و شور خود نگاهبانی و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست.


32- نگران نباشید که دیگران درباره ی شما چگونه می اندیشند. به این نیندیشید که آنچه را می خواهید انجام بدهید، چقدر عملی، سودمند یا کارساز است. شوخ باشید، عاشق باشید، با شور و حال زندگی کنید؛ خودتان باشید.


33- گردن نهادن به عشق خود، همان گردن نهادن به چیزی یا کسی بیرون از شما نیست، بلکه گردن نهادن به نیروی عشق و شور و شادمانی درونی خود شماست .این گونه گردن نهادن، همان گردن نهادن در برابر خود راستین تان است.


34- چنانچه می خواهید راه خود را به سوی عشق و شور زندگی بازیابید، باید [نخست] راه دل و قلب خود را بازیابید.


35- عشق راستین از روح شما سرچشمه می گیرد. این گونه از عشق ناب، هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می یابید، شکل می گیرد و پیوند اعجازگونه‌ی این دو را به جشن و سرور می نشیند.


36- چشم براه نمانید که عشق، شما را پیدا کند؛ زمین حاصلخیزی [ =بَروَری ] بیافرینید تا بذر عشق به سادگی در آن جوانه زند و رشد کند.


37- خود را تمام و کمال و تا آنجا که در توان دارید، با همه ی راستی و درستی، به رابطه‌تان پایبند کنید. قدرت پایبندی، بذر عشق میان شما و معشوق را آبیاری خواهد کرد و به آن، این امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشیند.


38- زمانی از عشق و شور زندگی، بهره مند می شوید که آتش عشق را گرامی بدارید و بیاموزید که همواره آن را روشن و فروزان نگه دارید.


39- هرگاه زندگی با شور و عشق را بر می‌گزینید، زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید.


40- کارتان را با عشق انجام دهید.


41- هرگاه خود را با همه ی وجود پیوسته وقف پیشه، کار و نیز زندگی تان کنید، آنگاه کامیابی راستین را تجربه خواهید کرد و خرسندی و خشنودی راستین را احساس خواهید نمود.


42- هنگامی که عاشق زندگی می شوید، دنیا را درست همچون عشاق از پس دیدگان عشق خواهید نگریست.


43- مهم نیست چه کسی هستید، چه پیشه ای دارید یا چگونه زمان خود را می گذرانید. هر روز فرصت‌های بی شماری در دست دارید تا بر زندگی انسانهای پیرامون خود تاثیرگذار باشید.


44- ایمان، تنها زاده‌ی عشق و شور زندگی است.


45- هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با همه ی شکوه و بزرگی آن بنگرید، آنگاه به توانایی، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد؛ زیرا شما نیز بخشی از همین شکوه و بزرگی هستید.


46- عشق، نور است که هرچه را در مسیرش قرار بگیرد - از جمله قلبها را - از خود روشن می سازد.


47- هرچه بیشتر عشق بورزید، بر دیگران نیز رواست تا عشق بیشتری به شما و نیز دیگران بورزند.


48- هرگز نمی توان برای کارآمدی عشق شما در جهان هستی، پایانی متصور شد .


49- زندگی هر یک از شما این توانایی و شایستگی را دارد که والا و بی اندازه باشد. هر یک از شما نیز این توانایی و شایستگی را در خود دارید که از زندگی خود تا سرحد کمال لذت ببرید. کلید این معما در زندگی همراه با عشق و شور زندگی نهفته است.

زندگینامه باربارا دی آنجلیس :


باربارا دی آنجلیس (به انگلیسی: Barbara De Angelis) روان‌شناس، مشاور روابط، سخنران و نویسنده در زمینه رشد شخصی است. آثار باربار از پرفروش‌ترین کتاب‌های روانشناسی است که بیش از هشت میلیون نسخه از آن فروخته شده‌است و در سراسر جهان به بیشتر از بیست زبان به چاپ رسیده‌است. اولین کتاب او، "چگونه می‌توان عشق ورزید؟ " یکی از پرفروشترین کتاب‌های زمان خود شد؛ و برنده جایزه Infomercial به عنوان بهترین کتاب سال ۱۹۹۴ انتخاب شد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود