سخن بزرگان (توماس کارلایل)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- آدمی را باور او نسبت به چیزی، زنده نگه می‌دارد، نه گفتگو بر سر چیزهای بسیار.


2- انسان، حیوان ابزارمند است.


3- هر جاده ای، حتا جاده ی مشرف به دریاچه ی مرغابی هم به انتهای جهان می رسد، اما اگر انسان جاده ی مشرف به دریاچه ی مرغابی را تا انتها دنبال کند، باز از دریاچه ی مرغابی سر در می آورد، از همان دریاچه ای که پیش تر در آنجا بودیم؛ بنابراین آنجایی که ما در جستجویش بودیم، پایان جهان است.


4- وظیفه و کار ما این نیست که دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای که در پشت ابر و تاریکی پنهان شده اند باشیم، بلکه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بکنیم که در دسترس ما قرار گرفته اند.


5- سرنوشت خود را با اندیشه ها [ یتان ] تعیین کنید.


6- هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم که از نیروی بصری استفاده می کنیم، هر کاری انجام پذیر است.


7- بشر، حیوان به کار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حکم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز.


8- ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی.


9- ویژگی های هرکس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است.


10- برای آنکه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاک نگاه دار.


11- اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.


12- بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم.


13- اگر ندانید که به کجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد.


14- تجربه بهترین درس است، هر چند که دستمزد آن گران باشد.


15- هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.


16- تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.


17- بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشکار می شود.

زندگینامه توماس کارلایل :


توماس کارلایل تاریخدان شهیر اسکاتلندی در سوم دسامبر 1795 به دنیا آمد .و در پنجم فوريه ي 1881 چشم از جهان فرو بست. مهم‌ترین اثر او تاریخ انقلاب کبیر فرانسه است . کارلایل در تاریخ نگاری انقلاب کرد و تالیفاتش را بدون پانوشت منتشر ساخت که امروز از آن ژورنالیستیک نویسی تاریخ نام می‌برند. و او کتابی را در شرح حال محمد پیامبر اسلام نوشته است.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود