سخن بزرگان (جورج واشنگتن)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- وقتی نهال آزادی ریشه گرفت، به سرعت رشد و نمو می کند.


2- کسانی که حاضر نیستند برای آزادی بهایی بپردازند، لیاقت آزادی را ندارند.


3- نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش که جامه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه مانند پر مرغان زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.


4- نهال دوستی حقیقی آهسته رشد می کند.


5- آماده شدن برای جنگ یعنی نگهداری صلح.


6- وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید.


7- از قمار دوری کن؛ زیرا قمار بازی کار شیطان، کودک حرص و آز، برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است.


8- محبت حقیقی شبیه گیاهی است که آهسته رشد می کند و مادام که در برابر مشکلات و سختیها پایداری نکند، سزاوار اینکه آن را محبت حقیقی بخوانند، نخواهد بود.


9- در وظیفه خود ایستادگی کردن و خاموش ماندن، بهترین پاسخ به تهمت است.

زندگینامه جورج واشنگتن :


جرج واشینگتن (به انگلیسی: George Washington) ‏(۱۷۹۹-۱۷۳۲) که از رهبران انقلاب آمریکا و نخستین رئیس‌جمهور آمریکا بود، این سمت را از سال ۱۷۸۹ تا سال ۱۷۹۷ در دست داشت. این هشت سال مصادف است با آخرین سال‌های حکومت سلسله زندیه و به قدرت رسیدن سلسله قاجار در ایران.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود