سخن بزرگان (رالف والدو امرسون)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نکنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.


2- خود را بزرگ شمردن نشانه بدبختی است.


3- صاحبان اخلاق، روح جامعه ی خویش اند.


4- هنگامی که اراده کنید، جهان هستی تبانی می‌کند تا آن اراده، به کردار درآید.


5- اندیشه، شکوفه است؛ زبان، غنچه است و کردار، میوه‌ای‌ست که در پشت سر آنها قرار دارد.


6- اجتماع، نام‌ها و آداب و رسوم را دوست دارد و از واقعیت‌ها و افراد آفریننده و خوداتکا بیزار است.


7- انسان در هر شرایط و جایگاهی، نباید دنباله‌رو باشد.


8- هیچ چیز به غیر از یکپارچگی ذهن نهایتاً مقدس نیست.


9- من از اندیشیدن به این نکته که ما چه آسان تسلیم نام‌ها و درجه‌های اجتماعی می‌شویم و خود را به آداب و رسوم آن می‌بازیم، شرمنده‌ام.


10- یافتن نیکویی‌ها در همه جا، معیار سلامت روانی است.


11- یکی از زیباترین پاداش‌های زندگی این است که هیچ انسانی نمی‌تواند بدون اینکه به خودش کمک کند، خالصانه به دیگری کمک کند.


12- ما سرانجام به آن جایی می‌رسیم که در همه‌ی روز، به آن می‌اندیشیم.


13- هنگامی که کاری را آغاز می‌کنید، آن را با همه‌ی توان انجام دهید؛ همه‌ی‌ وجود خود را روی آن بگذارید؛ آن را با شخصیت خود درآمیزید.


14- پرتلاش، پرانرژی و آرزومند باشید و ایمان داشته باشید تا به هدف خود برسید.


15- هیچ هدف بزرگی بدون شیفتگی و دلبستگی به دست نمی‌آید.


16- یکی از نیرومندترین موتورهای کامیابی، آرزومندی است.


17- به آدم‌ها باور داشته باش تا با تو روراست باشند و با آنها بزرگوار باش تا بزرگی نشان دهند.


18- اگر در جست‌و‌جوی زیبایی، جهان را هم سراسر درنوردیم، ولی حس آن را با خود نداشته باشیم، آن را نخواهیم یافت.


19- از درستی و راستی خود، همانند یک چیز مقدس نگاهبانی کنید.


20- هر اندوهی، برانگیزاننده و اندرزی ارزشمند است.


21- به خود باور داشته باش؛ به سخن دل ات توجه داشته باش.


22- آنچه را که ما نتیجه می دانیم، آغاز است.


23- در برابر خورشید و ماه، بر انجام دادن کاری اراده می کنم که از درون، شادمان ام می کند و دل ام بر آن گواهی می دهد.


24- خردمندان، همیشه همه چیز را نمی‌دانند.


25- نشان همیشگی خرد، دیدن معجزه [=کاری شگفت‌انگیز] میان چیزهای مرسوم است.


26- عقل، نیرویی است که دنیا را اداره می کند.


27- هر چه ما را محدود می کند، نامش را می گذاریم بخت و اقبال.


28- وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد.


29- از سلامتی خود مراقبت می کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می کنیم، سقف خانه را تعمیر می کنیم و لباس کافی می پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به گونه ای عاقلانه برای خود فراهم کند؟


30- [ بگو ] با چه کسانی دوست و رفیقی، تا بگویم چگونه آدمی هستی.


31- دوست، کسی است که من می توانم با او صمیمی باشم و جلو او با صدای بلند فکر کنم.


32- زیبایی در زن بدون وقار مانند تور ماهیگیری فرسوده و سوراخ سوراخ است.


33- انسانی که عزم به تنها زیستن نموده است، باید از خانه و کاشانه خویش به همان نسبت دوری جوید که از جامعه. من به هنگام مطالعه و نوشتن، احساس تنهایی نمی کنم، هرچند که در اطرافم هیچ کس نباشد. اما اگر کسی می خواهد تنها باشد، ستارگان آسمان را به او نشان بده.


34- دانستن یعنی پی بردن به اینکه نمی توانیم بدانیم.


35- سالها، چیزهای زیادی به ما می آموزد که روزها از آن بیخبر است.


36- من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درک کرده ام که در خیابانها و دهکده ها هرگز به آن دست نیافته ام. در دشت های آرام، بویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل انگیزترین و باشکوه ترین زیبایی هایی است که با سرشت او همگون است.


37- هیچ چیز برای همیشه به روندی نادرست تن در نمی دهد.


38- رفتار و منش هر فرد، کتاب مصور اندیشه ها و باورهای اوست.


39- آنگاه که هوا کاملا تاریک است، می توانی ستاره ها را ببینی.


40- هر لحظه بزرگ و ماندنی در تاریخچه ی جهان در حقیقت ثمره ی پیروزی اشتیاق ها است.


41- اگر اراده کنید و پایداری داشته باشید، بی شک موفق خواهید شد.


42- بروید و به آنچه ایمان دارید، عمل کنید.


43- جهان هستی به کسی که می داند به کجا می رود، راه نشان می دهد.


44- مشورت هنری است که به کمک آن می توانید همه را به همکاری با خود وادارید.


45- صدای آنچه انجام می دهید، به قدری بلند است که آنچه می گویید، شنیده نمی شود.


46- آنگاه که انسان در برابر خود می ایستد، به نظر می رسد همه چیز سد راه اوست.


47- هر انسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگر دگرگونی در زندگی انسان روی دهد، باید از دل و جان آغاز شود تا اندیشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد.


48- بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.


49- هر انسانی را باید به دلیل خوبی هایش گرامی داشت.


50- تنها راه داشتن دوست این است که با او یکی شوید.


51- خرد مانند الکتریسیته است. هیچ فردی نیست که همیشه خردمند باشد، ولی افراد سزاوار خردمندی، اگر در مسیر درست قرار بگیرند، اندک زمانی خردمند می‌شوند؛ مانند شیشه، که اگر آن را مالش دهی، مدتی کوتاه به نیروی الکتریسیته مجهز می‌شود.


52- توانگر راستین کسی است که مالک روزش باشد. هیچ پادشاهی، هیچ انسان پولداری و هیچ پری و دیوی، دارای چنین نیرویی نیستند.


53- زندگی هر کسی افکاری است که او را در بر گرفته است.


54- چرا باید احساس شخصی من، بر پایه‌ی اندیشه‌های دیگران ساخته شود؟


55- بدون شور و اشتیاق هرگز کار بزرگی صورت خارجی پیدا نکرده است.


56- چه آسان می توان مطابق عقاید دیگران زندگی کرد، چه آسان می توان در خلوت و انزوا مطابق نظرات خود رفتار نمود، اما بزرگ آن کسی است که در میان مردم، استقلال رای خود را در عین صمیمیت و مهربانی حفظ کند.


57- خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.


58- بزرگترین موفقیت عبارت است از اعتماد یا سازش کامل بین اشخاص صمیمی.


59- آن که در آرزوی دیدن زیبایی های جهان هستی عزم سفر کند، زمانی به گمشده خویش دست خواهد یافت که آن را در بطن خود پرورده باشد.


60- اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد، اما حقیقت این است که در طی جنگ، بحران عظیمی در حیات اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود.


61- اگر زنجیری به گردن دیگری بیندازید، سر دیگر آن به گردن خودتان گره می خورد.


62- اگر هرکس با فکر خود و بدون نفوذ خارجی برای رسیدن به هدفش کوشش کند، سرانجام، طبیعت تسلیم او شده و دنیا به او روی می آورد.


63- اولین ناآگاهی [ در مورد ] سیگار این است که هنگام کشیدن آن در عین بیکاری تصور می کنیم کاری انجام می دهیم.


64- تمدن، نتیجه نفوذ زنان پارسا است.


65- زندگی انسان یعنی اندیشه روزانه او.


66- کسی را که هیچ حقی ندارد، زودتر از کسی که نیمی از حق به جانب اوست، می توان قانع کرد.


67- گلها تبسم زمین هستند.


68- ما مالک اسباب مادی نمی شویم، بلکه بنده ی آن می گردیم.


69- کسی که از تمام کمک های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصأ وارد میدان شود و به نیروی خود برپا ایستد، کسی است که نیرومندی و موفقیت را برایش پیش بینی می کنم.


70- وقتی که پیر می شویم، صورت زیبا به سیرت زیبا می پیوندد.


71- هر انقلابی ابتدا جرقه ای از اندیشه های یک انسان بوده است.


72- هرکسی را می بینم از یک جهت بر من برتری دارد؛ از این جهت که من از هرکس پندی می گیرم و چیزی می آموزم.


73- هر شیرینی به تلخی و هر تلخی به شیرینی آمیخته است و هر زشتی از زیبایی نیز بهره دارد.


74- آنچه را که به دنبالش هستیم خواهیم یافت و آنچه را که از آن می گریزیم از ما خواهد گریخت.......حال که می دانیم به خواسته هایمان می رسیم شایسته است که اهداف و آرزوهای ارزشمند را طلب کنیم.


75- باور خود را در عملکردتان پیاده کنید.


76- اقبال، نام دیگر پایداری در هدف است.


77- مردان بزرگ کسانی هستند که می دانند اندیشه های بزرگ بر جهان حکم می رانند.


78- وقتی فرد در فشار درد و رنج باشد و مانند افراد شکست خورده به نظر برسد، تازه فرصت پیدا می کند چیزی یاد بگیرد.


79- در قانون هستی، شادی، آرامش و آزادی زمانی تحقق می یابند که آنها را ببخشیم.


80- چیزی ساده تر از بزرگی نیست؛ آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است.


81- انسان های بزرگ آنهایی هستند که روان، قوی تری از هر نیروی مادی می دانند و بر این باورند که انگار بر حکومت دارند.


82- به ازاء هر دقیقه عصبانیت، شصت ثانیه شادی را از دست می دهید.


83- شادی را گسترش دهید.


84- زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند.


85- یگانه راه دوست پیدا کردن این است که اول خودمان اظهار دوستی کنیم.


86- مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود می دهد.


87- به آدمها اعتماد کن تا با تو صادق باشند.


88- یک انسان متعالی به اندازه ای که بزرگ می اندیشد، بهتر نیز زندگی می کند.


89- یک دوست شاد، همچون شمعی در محفل یاران است.


90- کسی که نتواند بر ترس غلبه کند، هنوز اولین درس زندگی را نیاموخته است.


91- پاداش کاری که خوب انجام گرفته همان انجام آن کار است.


92- تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.


93- برده فقط یک آقا دارد، اما شخص طمعکار نسبت به هر کسی که او را یاری کند، برده است.


94- توان با هم خندیدن، لازمه‌ی عشق است.


95- عشق بورز، به تو عشق خواهند ورزید.


96- عشق مانند دو بخش یک فرمول جبری، تعادل ریاضی دارد.


97- یکی ار خوبی‌های دوستی این است که شما می‌توانید نزد دوستانتان، نادان باشید.


98- باید در کارها وجدان خود را راهنما قرار دهیم و همان [ راهی ] را که وجدان به ما نشان می دهد، در پیش بگیریم.


99- نوابغ بزرگ زندگینامه بسیار کوتاهی دارند.


100- هدف خود را باید روی واقعیت ها بنا سازیم.


101- چیزی را که ما در باطن خود نداریم در بیرون هم نمی توانیم ببینیم. اگر در نفس شما بزرگی هست، آن را در فرد عامی هم پیدا خواهید کرد.


102- دوستان، زینت بخش خانه‌ی ما هستند.


103- فردا، غریبه‌ای، استادانه، درست آنچه را در همه‌ی زندگی به آن اندیشیده‌ایم و احساس کرده‌ایم، خواهد گفت.


104- ما همه نماد بوده و در دل نمادها ساکن هستیم.


105- انسانهای بزرگ کسانی هستند که دریافته‌اند نیروی معنوی بسیار تواناتر از نیروی مادی است و اندیشه و خرد است که بر دنیا حکم می‌راند.


106- یک ستایش کوچک، نتایجی عالی در پی دارد.


107- برخی از دیدگاهها، ما را جوان می‌بینند و جوان نگاه می‌دارند. چنین دیدگاههایی، عشق‌های جهانی و زیبایی‌های جاودانه‌اند.


108- هر اندازه که دنیا را برای یافتن زیبایی زیر پا بگذاریم، باز هم باید آن را با خود ببریم، وگرنه زیبایی را نخواهیم یافت.


109- یک دوست می تواند به راستی، شاهکار طبیعت به شمار آید.


110- شکوه دوستی در دستان دراز شده به سوی هم، لبخند با محبت و شادی همنشینی نیست، بلکه الهامی روحانی است که هر زمان فرد کشف می کند شخصی دیگر باورش دارد و می‌خواهد به او باور داشته باشد، به او دست می‌دهد.


111- طبیعت، پرده‌ای بسیار نازک است، زیرا حضور مطلق شکوه و بزرگی خداوندی از میان همه چیز پدیدار می شود.


112- به خانه‌ی دوست خود زیاد رفت و آمد کن، چرا که اگر به او سر نزنی، علف‌های هرز، مسیر روبروی خانه‌ی او را خواهند بست.


113- زمانی که برای نخستین بار چشمانم را به روی چمنزار های صبحگاهی باز کردم و به دنیای زیبا نگریستم، برای زنده بودن از خداوند سپاسگزاری کردم.


114- با طبیعت همگام باشید، زیرا راز او بردباری و شکیبایی است.


115- برای ذهنی کدر و تاریک، طبیعت اندوهگین است. برای ذهنی روشن، کل دنیا در حال درخشیدن و سرشار از نور است.


116- آسمان؛ خوراک روزانه‌ی چشمان است.


117- آفرینش هزار جنگل، در یک میوه‌ی درخت بلوط آشکار است.


118- طبیعت، سرشار از قدرت پروردگاری است.


119- زمین در گلها می‌خندد.


120- علف هرز چیست؟ گیاهی که نیکویی‌های آن هنوز کشف نشده است.


121- بر روی قلب خود بنویسید که هر روز، بهترین روز سال است.


122- نیرویی که در انسان نهفته است، طبیعتی تازه دارد و هیچ کس جز او نمی داند که چه می تواند انجام دهد و خودش هم تا زمانی که آن را نیازماید از آن آگاهی ندارد.


123- جان را به هیجان آورید، آنگاه آب و هوا و دهکده و شرایط شما در دنیا همگی ناپدید می شوند، دنیا استواری خود را از دست می دهد، هیچ نمی ماند جز جان و وجود پاک خداوندی که در آن زندگی می کند.


124- هیچ چیز زیبا‌تر از شاد کردن و پرهیز از آزار دیگران نیست.


125- ثبات نابخردانه، زاییده ی مغزهای کوچک است.


126- شادی، عطری است که نمی توانی به دیگران بزنی، مگر آنکه قطره هایی از آن را به خودت بزنی.


127- مردان کم مایه به شانس باور دارند، مردان بااراده و خردمند، به علت و معلول.


128- به خودتان باور داشته باشید؛ به گفته ی دیگران اهمیت ندهید.


129- ترس، همواره از نادانی زاده می شود.


130- هیچ دانشی وجود ندارد که با قدرتی همراه نباشد.


131- کارهایی را انجام بده که از آنها می ترسی... در این صورت، مرگ ترس را حتمی بدان. ابتدا از پرتگاه به پایین بپر تا در بین راه، بال پرواز خود را بسازی.


132- درک زندگی به اندازه ی یک نفس، بسیار آسوده تر است، زیرا شما زندگی می کنید و این کار، نتیجه ی کامیابی ها است.


133- ما تنها همان چیزی را می‌توانیم ببینیم که هستیم.

زندگینامه رالف والدو امرسون :


رالف والدو امرسون، (به انگلیسی: Ralph WaldoEmerson) فیلسوف و نویسنده آمریکایی در روز ۲۵ مه ۱۸۰۳ در بوستن ماساچوست زاده شد و در ۲۷ آوریل ۱۸۸۲ در کنکورد ماساچوست درگذشت. امرسون را پدیدآورنده مکتب ترانسندنتال آمریکا می‌دانند.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود