سخن بزرگان (رومن رولان)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.


2- دوستی که شما را درک می کند، شما را می سازد.


3- مرد با اصالت اگر خوار بشود پست و فرومایه نمی شود.


4- اگر هنر و حقیقت نمی توانند با هم زنده بمانند، بگذار هنر بمیرد.


5- هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خشنود نباشد.


6- پس از ازدواج، دیگر عشق نیست؛ تنها زندگی است.


7- فقر و بیماری دردناکترین چیز نیست، بلکه از همه بدتر بیرحمی مردم نسبت به یکدیگر است.


8- ما بسیار تواناتر از آنیم که می پنداریم. لحظه هایی هست که در آنها تنها با دست نزدن به هیچ ابتکاری و انجام ندادن هیچ کاری، می توانیم بیاموزیم، زیرا در این زمانهای خاموشی بخش نهان هستی ما به کار افتاده و پویا می گردد.


9- هیچ رنجی بالاتر از رنج کودکی نیست که برای اولین بار طعم ستم و سنگدلی را چشیده باشد.


10- مردان آفریننده کارهای مهم اند و زنان به وجود آورنده مردان.

زندگینامه رومن رولان :


رومن رولان (به فرانسوی: Romain Rolland)‏ (۲۶ ژانویه ۱۸۶۶ - ۳۰ دسامبر ۱۹۴۴) نویسنده فرانسوی بود. رومن رولان در سال ۱۹۱۰ مفتخر به دریافت نشان لژیون دونور (بالاترین مدال افتخار فرانسه) شد و در سال ۱۹۱۳ جایزه بزرگ آکادمی فرانسه را به دست آورد. در سال ۱۹۱۶ نیز جایزه ادبی نوبل را به دست آورد. نشان لژیون دونور (بالاترین مدال افتخار فرانسه) ۱۹۱۰م. جایزه بزرگ آکادمی فرانسه. ۱۹۱۳ م. جایزه نوبل ادبیات به رمان جان شیفته. ۱۹۱۵ م. مدال گوته. ۱۹۳۳م. این جایزه را از دولت نازی نپذیرفت.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود