سخن بزرگان (زیگ زیگلار)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- با تصمیماتی که در زندگی خود می‌گیریم، خوشبختی و کامروایی خود را رقم می‌زنیم.


2- اگر به دیگران کمک کنید تا به خواسته هایشان برسند، شما هم به همه ی خواسته هایتان خواهید رسید.


3- اینکه می گویند استاد بیش از شاگرد می آموزد، تنها یک اندیشه نیست.


4- اگر چگونگی برخورد با خرده گیری را بدانید، هرگز آن را دشواری به شمار نخواهید آورد.


5- من این نکته را می پذیرم که هرچه در زندگی می خواهیم، به شرطی به دست خواهیم آورد که به دیگران کمک کنیم تا آنچه می خواهند به دست آورند و به مراد دل خود برسند.


6- اخموها، تهی دست ترین افراد دنیا هستند.


7- در مسیر رسیدن به اهداف خود، اگر با بازدارنده ای روبرو شدید، مسیر حرکت خویش را دگرگون سازید، نه هدفتان را.


8- شما با سنجش خود با دیگران، نمی توانید میزان کامیابی تان را بازشناسید، بلکه میزان کامیابی خود را از سنجش شایستگی هایتان با آنچه انجام داده اید، می توانید به دست آورید.


9- به یاد داشته باشید که تمام آبهای جهان نمی تواند قایق شما را غرق کند، مگر آنکه به درون آن راه یابد.


10- گاهی بر هم زدن سبک و روش عادی، سبب کامیابی است.


11- حتی اگر در شرایطی، کاری از دست تان ساخته نیست، دست کم، نگرش خود را در مورد آن شرایط تغییر دهید.


12- در درون هر کس، تا اندازه ای استعداد یافت می شود؛ اگر من می توانم، تو نیز خواهی توانست.


13- آنچه کامیابی شما را در زندگی تعیین می کند، رویدادهای زندگی شما نیست، بلکه برداشت شما از آن رویدادها است.


14- تکرار کردن، پایه ی یادگیری و ابزاری نیرومند است.


15- در بازی زندگی، آنچه تعیین کننده ی پیروزی یا شکست، خوشبختی یا بدبختی است، بیشتر، چیزهای کلی نیستند، بلکه جزئیات اند.


16- نگران چیزی نباشید که نمی توانید آن را تغییر دهید، در برابر، انرژی خود را در موارد مثبت و سازنده بکار برید.


17- نگرانی مانند صندلی گهواره ای است که شما را تکان می دهد، ولی با این همه جنبش، شما را به جایی نمی برد.


18- اگر ما آماده ی بهره گیری از فرصت ها باشیم، فرصت ها همیشه در دسترس ما است.


19- پیش از به حرکت درآوردن زبان، مغز خود را به کار اندازید.


20- بنا کردن زندگی بر پایه های راستی و درستی، خواهانِ دانستن تفاوت درست و نادرست و به کار بستن این دانش است.


21- در هر شرایط، خود را نبازید و دو ریسمان امید و ایمان را رها نکنید.


22- پاداش های بزرگ، پیشامدهایی هستند که به زودی فراموش می شوند، ولی موهبت های کوچک زندگی، پیوسته هستند.


23- امروز شاید سرشار از خوشی های بزرگ نباشد، ولی سرشار از لذتهای کوچک است. کافی [ =بس ] است که چشمانتان را باز کنید و آنها را ببینید.


24- شما بی نظیر و خاص هستید. کاری را که شما برای نوع بشر انجام می دهید، هیچ کس نمی تواند انجام دهد.


25- آنچه داری یا آنچه می کنی، مهم نیست؛ مهم چیزی است که هستی.


26- شکست، زشت و شرم آور نیست، بلکه زشتی، در این است که از تلاش کردن دست برداری.


27- مراقب دیدگاه های خود باشید، ممکن است هر دَم به گفتار تبدیل شوند.


28- بیشتر، موانعی [ =بازدارنده هایی ] را که سر راه وجود دارد، خودمان ایجاد کرده ایم.


29- دنیا از آنِ کسانی است که می دانند، از هم اکنون و از همین جا می توان به تکاپو درآمد و به اوج رسید.


30- هیچ چیز بدون شور و شوق به وجود نمی آید.


31- اگر می خواهید در زندگی کامیاب شوید، بدانید چه می کنید، به کار خود باور داشته باشید و بدان عشق بورزید.


32- هرکس راهی را در پیش می گیرد، سرانجام آن را نیز می پذیرد.


33- مهربانی در حق دیگران، هرگز به هدر نمی رود، بلکه به خودت باز می گردد.


34- هنگامی که سخن می گویید، چیزی را می گویید که از پیش می دانستید و هنگامی که به کسی گوش می کنید، چیزی را که دیگری می داند، می آموزید.


35- هیچ گاه برای یادگیری، آرزو کردن یا دگرگونی دیر نیست.


36- بیشتر زمانها، پیشامدی که بسیار اندوه بار و ناامید کننده به نظر می رسد، سبب بروز بزرگترین دگرگونی در زندگی می شود.


37- کسانی که سرانجام، کامیاب می شوند، آنهایی هستند که از تلاش نمی هراسند. آنان می دانند که شکست، یکی از نتایج احتمالی تلاش است.


38- آنچه شما را خوشبخت می کند، داشته های شما نیست، بلکه آنچه هستید، سبب می شود احساس خوشبختی کنید.


39- شرافت، آن است که انسان با دلیری در برابر سختی ها بایستد.


40- واژه ها، توانمندترین نیروهای جهان هستند.


41- رو به خورشید بایستید، سایه ها پشت شما خواهند بود.


42- کامیابی، نتیجه ی پیروزی های کوچک روزانه است.


43- به یاد داشته باشید، زمان، تنها چیزی است که باید به خود یا دیگران بفروشید. هرچه از زمان خود، بهتر بهره بگیرید، بهای آن بالاتر خواهد بود.


44- تنها با اندیشیدن به هدف ها، نمی توان به آنها رسید.


45- برای اینکه با کامیابی به هدف خود برسید، داشتن پشتکار، بس نیست، بلکه باید با دقت به سوی آن پیش بروید.


46- تهیدست ترین انسان، کسی است که رؤیایی در سر ندارد.


47- انرژی مورد نیاز برای برنامه ریزی یک هدف، برابر است با انرژی مورد نیاز برای آرزوی آن.


48- من گمان می کنم، دلیل اینکه مردم به خواسته هایشان نمی رسند، این نیست که برنامه ی ساده ای دارند، بلکه آنها نمی خواهند این برنامه ی ساده را دنبال کنند.


49- در بیشتر موارد، تنها عشق است که تفاوت میان پیروزی و شکست را تعیین می کند.


50- امروز، روز مهمی است! کاری که امروز می کنید، مهم نیست؛ مهم این است که یک روز از زندگی خود را برای آن سپری می کنید.


51- تا آنجا که می بینی، پیش برو، هنگامی که به آنجا رسیدی، یقین داشته باش که دورتر را خواهی دید.


52- اگر خواهان شادی هستید، باید با تلاش بسیار کار کنید.


53- بهترین راه برای کامیابی در هر کاری، این است که با آمادگی تمام و تلاش، به ژرفای آن بروید.


54- همواره اندیشه های تازه وجود دارند که باید کشف شوند.


55- خوشبخت، کسی است که آرزوهای بسیار دارد و آرزومند است که برای برآوردن آنها گام هایی بردارد.


56- اگر مردم می توانستند به جای تمرکز بر نگرانی ها، از صمیم قلب بر کارشان تمرکز کنند، کامیابی آنها تضمین [ =پایندان ] می شد.


57- اندیشه های شما، کردارهایتان را مهار می کنند.


58- سخنانی به دل می نشینند که سخنران به گفته هایش باور داشته باشد و آنها را با شور و شوق بیان کند.


59- فرستادن یک کارت تبریک، کار چندان بزرگی نیست، ولی دریافت یک کارت از جانب یک دوست، ممکن است روز شادی را برای ما ایجاد کند.


60- خرده گیری، به ندرت، اما کار، همیشه، شما را به جایی می رساند.


61- بسیاری از آدمها به دلیل داشتن ترس از شکست، هرگز کامیاب نمی شوند.


62- زیبایی، نیازی به پیچیدگی ندارد.


63- گرفتاری شما هر اندازه هم که باشد، غیر ممکن است که نتوانید هر روز یک کار خیر برای کسی بکنید یا سخن نیکی برای کسی بیان کنید.


64- عشق، آموختنی است و برای همین است که برخی، در درس عشق، رد می شوند؛ آنها هرگز عشق ورزی را نیاموخته اند.


65- عشق بورزید تا عاشقتان باشند.


66- دانستن قدر و ارزش داشته هایمان، تنها نیمی از راه زندگی است.


67- هنگامی که ذهن شما آزاد و تهی از هر گونه نفرت است، هر کاری را که باید بکنید، بهتر انجام می دهید.


68- خودخواهی، در بالاترین حد خود، کار چندانی نمی کند، اما عشق، در جزیی ترین حد خود، بیشترین کار را می کند.


69- اگر از آنچه در دست دارید، بهره برداری نکنید، از چیزی که ندارید، بهره ای نخواهید گرفت.


70- در سخت ترین سفرها نیز باید گام به گام پیش رفت، اما نباید درنگ کرد.


71- رمز کامیابی، داشتن پشتکار و دلیری، با وجود ناکامی ها است.


72- تا زمانی که دستهایتان را در جیب ها گذاشته اید، نمی توانید از نردبان کامیابی بالا بروید.


73- تنها کسانی می توانند پس از زمین خوردن، بلند شوند و به راه خود ادامه دهند، که بدانند به کجا می روند و چرا؟


74- اگر پایبندی شما چندان جدی نباشد، کامیابی شما غیر ممکن است، زیرا هنگامی که شرایط، سخت می شود و تلاش بسیار لازم است، نیرویی برای تلاش باقی نمی ماند.


75- تفاوت بین کامیابی و شکست، بیشتر، تفاوت بین پایبندی کامل و تلاش نه چندان جدی است.


76- خوش شانسی، یعنی شناسایی فرصت های پیش آمده و به کارگیری آنها.


77- پایداری، عامل کلیدی در رسیدن به کامیابی، پس از هر تلاش است.


78- شکست، بیشتر، نشانه ی کم بودن پایداری است.


79- پایبندی برخی از آدمها به گونه ای است که هنگامی که پیشامد بدی رخ می دهد، بی درنگ، راه شان را کج کرده و از پایبند بودنشان، شانه خالی می کنند.


80- هنگامی که خسته می شوید، اگر پایبند باشید، نخستین اندیشه ای که به ذهن تان می رسد، این است که چگونه آن دشواری را از بین ببرید. ولی اگر پایبند نباشید، نخستین اندیشه ای که به ذهن تان می رسد، این است که چگونه از کار بگریزید.


81- در بدگویی و خبرچینی، شنونده بیشتر از گوینده، گناهکار است، چون اگر شما گوش ندهید، هیچ کس نزد شما بدگویی نمی کند. بی گمان این کار را نخواهند کرد؛ پس گوش ندهید!


82- هنگامی که سرسختانه کارهایتان را انجام می دهید، مردم از سر راهتان کنار می روند و شما را از کار باز نمی دارند.


83- در هر روز از زندگی تان به گونه ای کار کنید که انگار می خواهید روز دیگر به مرخصی بروید. به این ترتیب می توانید در هر روز کار بیشتری انجام دهید.

زندگینامه زیگ زیگلار :


زیگ زیگلار در سال 1926 در آلاباما به دنیا آمد. او یکی از 12 فرزند خانواده اش بود. پدرش در سال 1932 فوت کرد و در این دوران کسادی با مرگ پدر خانواده اش در مشکلات مالی فرو رفتند. اما زیگ زیگلار توانست در میسی سیپی به کالج برود و بعد از آن در دانشگاه کارولینای جنوبی ثبت نام کرد. زیگ زیگلار سالهای متمادی فروشنده لوازم آشپزخانه بود. او در این کار و در شرکتی که در آن کار می کرد، به بیشترین موفقیتهای ممکن دست یافت. در سال 1946، با جین آبرناتی ازدواج کرد و صاحب فرزندان متعدد شد. در سن 29 سالگی موسسه دیل کارنگی در شهر نیویورک او را استخدام کرد تا به کار تدریس بپردازد. زیگ زیگلار بخش عمده موفقیت خود را مدیون خواندن کتاب «قدرت فکر مثبت» می داند که وینسنت پیل آن را به رشته تحریر در آورده است. زیگ زیگلار 24 کتاب نوشته که از جمله آنها میتوان به «نامزدی بعد از ازدواج» ، «در اوج» و «راز فروش کردن» اشاره کرد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود