سخن بزرگان (سعید نفیسی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- ازدواج در حقیقت پیوندیست که از درختی به درخت دیگر بزنند؛ اگر خوب گرفت، هر دو بارور می شوند و اگر بد شد، هر دو خشک می شوند.


2- نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را به هدر دهی.


3- عقیده ای که مردم از ترس جانشان بپذیرند، پایدار نیست.


4- تو می کوشی که آسوده تر باشی، من می کوشم که دیگران آسوده تر از من باشند.


5- نیک بخت کسی است که نه از مردن کسی شاد شود و نه کسی از مردن او شاد گردد.


6- هر کس چیزی را که ندارد، رسیدن به آن را خوشبختی می داند.


7- گذشته برای آن است که انسان، توشه ای از عبرت برای آینده خود بردارد.


8- توجه نسبت به آینده باعث می شود که انسان همیشه به نیروی خویش بیفزاید و برای فردای خود، بیش از آنچه امروز به کار برده است، توانایی به دست آورد.


9- برای همه کس خوشبختی یک معنی بیشتر ندارد! رسیدن به آرزوی خیالی.


10- آزادی باده ای است که هزاران تن آن را برای بدمستی می نوشند و یک تن برای سرمستی.


11- آزادی برای بسیاری از مردم سرمایه ی دکان است و برای یک تن از هزاران، سرمایه ی جان.


12- تنها کسانی که دل داده ی دانشند بزرگند، نه آنها که سوداگر دانشند.


13- زندگی خانوادگی [ مانند ] شرکتی است که هرچه سهم دو شریک در آن بیشتر باشد، قدرت آن شرکت و پایداری آن بیشتر خواهد بود.


14- تنها، کسی که هنر دارد و کاری از او ساخته است می تواند به فردای خویش اطمینان کند.


15- در اندیشه ی آنچه کرده ای مباش، در اندیشه ی آنچه نکرده ای باش.


16- بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بیخبری و نادانی پدر و مادر از میان می رود. بسا کودکانی که ممکن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأی و یک نوع خودخواهی که در مربیان و راهنمای ایشان بوده، آنها را بر رشته ای راهنمائی کرده است که با کمال بی میلی و اکراه آن را پذیرفته اند.


17- جهان بزرگتر از آن است که بتوانی آن را به خود اختصاص دهی.


18- بالاترین رمز کامیابی اینست که انسان چیزی بگوید و کاری بکند و چیزی را بخواهد که دیگران معمولاً آنرا نمی گویند و نمی کنند و نمی خواهند، یا در گفتن و کردن و خواستن آن تردید دارند.

زندگینامه سعید نفیسی :


سعید نفیسی (۱۸ خرداد ۱۲۷۴ - ۲۳ آبان ۱۳۴۵ خورشیدی)، دانش‌پژوه، ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی است. او جزو نسل اول استادان دانشکدهٔ تاریخ دانشگاه تهران بود. به گفته استاد عبدالحسین زرین کوب، نفیسی شخصیتی است، چند بعدی: مورخ، محقق، ادیب، منتقد، نویسنده، مترجم، زبانشناس، روزنامه نگار. همسرش پریمرز نفیسی می­گوید: نفیسی واقعاً عاشق کتاب بود. او مصرف مفید و به جای پول را فقط در خریدن کتاب می‌دانست؛ به طوری که ضروری‌­ترین احتیاجات شخصی خود را در این راه صرف می­‌کرد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود